simvol vs işarə


  1. simvol:
  şərti işarə mənasındadır, rəmz sözü ilə də əvəz edilə bilər.
  hər hansısa əşya, əlamətlə əsas fikri ifadə etmək üçün danışıqda istifadə edilir və əksəriyyət tərəfindən anlaşıqlı olmalıdır.
  termin kimi ədəbiyyatda işlənir- fikrin bir söz vasitəsilə üstüörtülü şəkildə ifadə edilməsi.

  işarə:
  siqnal və ya əlamətdir. müəyyən mənanın birbaşa ifadəçisidir. həmçinin də, semiotikanın əsas məfhumudur.
  bura əl işarələrini, üz mimikalarını, səslər, siqnallar, işıqları aid etmək olar.


hamısını göstər