pyes


    1. bu sifarişi verən: breyin

    səhnələşdirlmək üçün yazılmış ədəbiyyat nümunəsi.
    pyeslər əsasən monoloq, dialoq və müəlliflin qeydlərindən ibarət ibarət olur. janrına görə isə müxtəlif - drama, komdeiya, ailə və s. ola bilər.


hamısını göstər