20-ci əsrdə cənubi qafqazda qurulmuş hökumətlər


  1. Müasir Azərbaycan ərazisində
  (bax: Araz Respublikası) *
  (bax: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti)
  (bax: Muğan Müvəqqəti Hərbi Diktaturası)
  (bax: Bakı Kommunası)
  (bax: Sentrokaspi Diktaturası)
  (bax: Muğan Sovet Respublikası)
  (bax: Laçın Kürd Respublikası)
  (bax: Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası)
  (bax: Dağlıq-Qarabağ Muxtar Vilayəti) *
  (bax: Artsax Respublikası) *
  (bax: Azərbaycan Respublikası)
  (bax: Talış-Muğan Muxtar Respublikası)
  (bax: Naxçıvan Sovet Respublikası)
  (bax: Naxçıvan Muxtar Respublikası)
  (bax: Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikası)


  Müasir Ermənistan ərazisində
  (bax: Ermənistan Sovet Sosialist Respublikası)
  (bax: Ermənistan Respublikası)
  (bax: Dağlıq Ermənistan Respublikası)
  (bax: Birinci Ermənistan Respublikası)


  Müasir Gürcüstan ərazisində
  (bax: Gürcüstan Demokratik Respublikası)
  (bax: Gürcüstan Sovet Sosialist Respublikası)
  (bax: Abxaziya Sovet Sosialist Respublikası)
  (bax: Abxaziya Muxtar Sovet Sosialist Respublikası)
  (bax: Abxaziya Respublikası)
  (bax: Acarıstan Muxtar Sovet Sosialist Respublikası)
  (bax: Acarıstan Muxtar Respublikası)
  (bax: Cənubi Osetiya Muxtar Vilayəti) *
  (bax: Cənubi Osetiya Respublikası)
  (bax: Gürcüstan Respublikası)


  Müasir Türkiyə ərazisində
  (bax: Cənub-Qərbi Qafqaz Respublikası) *
  (bax: Türkiyə Cümhuriyyəti)


  müasir iran ərazisində
  (bax: azadıstan)
  (bax: gilan sovet respublikası)
  (bax: azərbaycan demokratik firqəsi)
  (bax: məhabad cümhuriyyəti)
  (bax: iran imperial dövləti) *
  (bax: iran islam respublikası)


  Bütün Cənubi Qafqazda
  (bax: Xüsusi Zaqafqaziya Komitəsi)
  (bax: Zaqafqaziya Komissarlığı)
  (bax: Zaqafqaziya Demokratik Fedederativ Respublikası)
  (bax: Zaqafqaziya Sosialist Federativ Sovet Respublikası)
  (bax: Zaqafqaziya sosialist respublikaları sovetlərinin federativ birliyi)
  (bax: Sovet Sosialist Respublikalar Ittifaqı)

  * * * *

  21-ci əsrdə cənubi qafqazın xəritəsi  qeyd.
  Bəzi xəritələrdə bütöv qafqazın coğrafi sərhədləri aşağıdakı kimi daha geniş göstərilir və iranı da əhatə edir:hamısını göstər

sən də yaz!