shinigami


    2. yaponcadan, sözü təhlil etsək, shi - ölüm, kami - allah deməkdir. ordadakı ni isə yiyəlik bildirən şəkilçidir.


hamısını göstər