bugün wiki təsadüfi son
sözaltı sözlük
məsləhət postlar mesaj Profil

...

abortion law

əjdahalar   googlla

  1. Hamiləlik dönəmində uşağı abort etdirmək qaydalarını requlasiya edən qanunlar toplusu. Ümumiyyətlə bir çox ölkələrdə abort etdirmək leqaldır. Hətta teokratik dövlətlərdə belə bəzi məqamlarda uşağın abortuna icazə verilir. Məsələn, islamda əgər hamiləlik qadının səhhətinə ziyan verirsə, bu halda abort etdirmək günah deyildir. Sadəcə bu hal caiz hesab edilir. Digər tərəfdən yoxsulluq bəhanəsi və yaxud uşağa baxmaq qorxusu ilə abort etdirmək, bir mənalı olaraq günahdır və teokratik ölkələrdə bu səbəbdən abort etdirmək qanunsuz hesab edilir.

  Yuxarıda qeyd edilən daha çox şəriət qaydaları ilə bağlıdır. Bir də dünyəvi qaydalar var ki, Azərbaycanda da bu qaydalar tətbiq edilir. Ümumi olaraq, bu qaydalar hamiləliyin iki mərhələsində abort etdirməyi tənzimləyir.

  Birinci mərhələ hamilələyin 12-ci həftəsinə qədər olan hissəsidir. Bu mərhələdə ana öz bətnindəki uşağı tibb müəssisələrində abort etdirmək hüququ vardır. Yəni hamilələyin ilk 12 həftəsində abort etdirmək qanunidir.

  Hamiləliyin 22 həftəsinə qədər də abort etdirmək tibbi cəhətdən mümkün olsa da, bəzi istisna məqamları çıxmaq şərti ilə bu, qeyri-qanuni hesab edilir. Bu mərhələdə abort etdirmək ananın həyatı üçün çox təhlükəlidir. Bu səbəbdən də hamiləliyin sözügedən mərhələdə pozulması üçün komissiya yaradılır. Abortun edilib-edilməməsi isə tamamilə komissiyanın qərarından asılı olur. Daha çox zorlanma, ananın tək yaşaması, çox uşaqlı ailə kimi istina hallarda abortun edilməsinə icazə verilir.

  Bu qaydalardan kənar olaraq abort etdirmək ilə bağlı hərəkətlər isə AR Cinayət Məcəlləsində “Qanunsuz abort etmə” maddəsi adı ilə sanksiyalaşdırılmışdır:

  Maddə 141. Qanunsuz abort etmə
  141.1. Həkim tərəfindən tibb müəssisələrindən kənarda abort etmə—
  beş yüz manatdan min manatadək miqdarda cərimə və ya altı ayadək müddətə islah işləri ilə cəzalandırılır.
  141.2. Xüsusi ali tibbi təhsili olmayan şəxs tərəfindən abort etmə—
  min manatdan min beş yüz manatadək miqdarda cərimə və ya üç yüz altmış saatdan dörd yüz saatadək müddətə ictimai işlər və ya bir ilədək müddətə islah işləri ilə cəzalandırılır.
  141.3. Bu Məcəllənin 141.1 və 141.2-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş əməllər nəticəsində zərərçəkmiş şəxsin sağlamlığına ehtiyatsızlıqdan ağır zərər vurulduqda—
  iki min manatdan üç min manatadək miqdarda cərimə və ya iki ilədək müddətə islah işləri və ya bir ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum edilməklə və ya edilməməklə bir ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması və ya bir ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.
  141.4. Bu Məcəllənin 141.1 və 141.2-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş əməllər ehtiyatsızlıqdan zərərçəkmiş şəxsin ölümünə səbəb olduqda—
  üç ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum edilməklə beş ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.
  sifarişi verən: mariya kürüsü

8 əjdaha

juzou
#346252


25.02.2022 - 18:13
+2833 oxunmahamısını göstər

üzv ol

...