bugün wiki təsadüfi son
sözaltı sözlük
məsləhət postlar mesaj Profil

...

aleksey petroviç yermolov

əjdahalar   googlla


    #sözaltı wiki təsadüfi wiki gətir

    yazarın wiki entryləri: azərbaycan himni - achsenzeit - yazmaq
    1. bugün nəinki bu veb-saytdakı yazıların məhz bu dildə yazılmağına səbəb olan, hətta bütün Azərbaycanda yazı dili olaraq tatar və ya türk və ya azərbaycan dilinə üstünlük verilib, bunun nəticəsində də vernakulyar * azərbaycan türkcəsində mətbuatın və ədəbiyyatın inkişafına təkan vermiş, təqribən 8-9 əsrdir ki, bu torpaqlarda coğrafiyadan, tarixdən, fəlsəfədən tutmuş tibbə, riyaziyyata, astronomiya kimi bir çox mövzuda lüğət tərkibinin və ədəbi külliyatının zənginliyinə görə sadəcə ərəb dilindən geri qalan fars dilinin yazı dili olaraq istifadə olunma ənənəsinin tamamilə qadağan edilməsi qərarını 200 il öncə verərək gələcəkdə Qacarların mülkü olan iranın Ruslar tərəfindən işğal olunmuş bu bölgələrində müstəqil dövlət elan edəcək azərbaycandilli siyasi-intellektual elitanın formalaşmasına səbəb olan rus imperiyasının 1816/27-ci illər arasındakı qafqaz qüvvələri hərbi komandanı.    Bununla bağlı Ştabs-Kapitan Mirzə Fətəli Axundzadənin Qafqaz təhsil dairəsinin hamisi Aleksandr Pavloviç Nikolaiyə 4 may 1853-cü il tarixli məruzəsindən:

    "Bu ölkəni abadlaşdırmağa və ondakı əhalinin milliyyətini saxlamağa meyl göstərən xeyirxah hökumətimiz bir çox tədbirlərlə yanaşı, tatar dilində ədəbiyyatın yaradılmasına diqqət vermişdir. Buna görə də birinci dəfə general Yermolov bu ölkənin hakimi olduğu zaman, tatarlar yaşayan yerlərə göndərdiyi əmrlərlə, əhalinin farsca yazmasını qadağan edərək, öz yazı işlərini ancaq tatarca aparmalarını məsləhət görmüşdür. Bundan sonra hər yerdə, müxtəlif qaydalarda olsa da, yazı işləri tatar dilində aparılmağa başladı. Daha sonra hər yerdə qəza məktəbləri açıldığı zaman, hökumət başqa fənlərlə bərabər, həmin məktəblərdə tatar dilinin öyrənilməsini də lazım bildi. Lakin bu dildə dərs kitabları olmadığına görə böyük çətinliklər meydana çıxdı. Mənə məlum olduğuna görə, bu çətinliklər hələ də aradan qaldırılmamış və bu dil hələ indiyə qədər, demək olar ki, ancaq təcrübi qayda ilə öyrənilir."

4 əjdaha

Apollo
#349544


06.05.2022 - 23:44
+9878 oxunma
wikiləyən: zazozahamısını göstər

üzv ol

...