bugün wiki təsadüfi son
sözaltı sözlük
məsləhət postlar mesaj Profil

...

ağalar məmmədov

əjdahalar   googlla
namaz - azərbaycan ziyalıları - bir nəfəsə oxunan kitablar - mükəmməl sözlər - alma - azadlıq qəzeti - sekulyarizm - rafiq tağı - əli əkbər
  3. ağalar məmmədov - pessimist rolunda

  sizin baxışlarınızda kədər nə üçün belə azdı?
  (nitsşe)

  bədbinlik, yoxsa bədbinçilik?

  azərbaycan dilində pessimizmə bədbinlik, optimizmə
  nikbinlik deyirlər. hər iki söz farscadır, birincisi bəd, yaman
  görən, ikincisi xoş, yaxşı görən deməkdir. məncə “pessi mizm”in
  terminoloji tərcüməsi bədbinlik yox, “bədbinçilik” olmalıdır, optimizm də “nikbinçilik”. optimizm “optimum” (ən yaxşı, əla)
  sözündəndir, pessimizm “pessimum” (ən pis, ən bəd) sözündən.
  məndən olsa, bu terminlərin farscalarını işlətmək əvəzinə, hələ-
  lik orijinallarını saxlamaq, “optimum” variant olardı.

  yaşamağa dəyər, yoxsa yox?

  sorğu budur: həyatda ağrı-acı, dərd-kədər çoxdur, yoxsa
  həzz, sevinc, şadyanalıq? xoşbəxtlik və bədbəxtliyin əsası şəxsidi,
  yoxsa dünyəvi? ümumiyyətlə, dünya necədir? optimist
  dünyabaxışa görə, dünya mümkün olan dünyaların ən yaxşısıdır,
  əlasıdır, belə ki, bundan yaxşısı ola bilməzdi (leybnits). pessimist
  baxışa görə isə dünya mümkün olan dünyaların ən pisidir, hətta
  dünya o dərəcədə pisdir ki, bir az da pis olsaydı, yəni məsələn,
  yarım millimetr, yarım qram, yarım dərəcə o yan-bu yan olsaydı,
  heç ümumiyyətlə, var ola bilməyəcəkdi (şopenhauer).

  pessimist xarakter və depressiya

  pessimizm ilə pessimist xarakter qarışıq salınmamalıdır.
  pessimist xarakter təxminən belə olur: o, daim şikayət edir və
  pisləyir. risk etmir. nəinki əzmli deyil, mübarizə də aparmır, o,
  hər cür yeni təklifi rədd edir, onu qeyri-mümkün sayır. özünü
  bəyənmədiyi üçün heç kimi sevə bilmir. nə özü üçün, nə də
  başqaları üçün tərifli bir dənə kəlmə tapıb deyə bilmir. təsəlliyə
  inanmır və s. bu adam xaraktercə pessimistdir. amma o, pessimizm terminini bəlkə heç eşitməyib də, nəinki nəzəriyyəsini
  bilməyi.depressiyanı da pessimizmlə dəyişik salmaq olmaz. depressiya psixoterapevtik problemdir və tibbi üsulla müalicə
  edilir. yaşının müəyyən bir dövründə və yaxud hansısa uğursuzluq qarşısında depressiyaya düşən adam pessimist görünə
  bilər, amma sonra keçib gedər bu. belə demək olarsa, depressiya keçici pessimizmdir.
  bir sözlə, narazı xasiyyət kimi, keçici duyğu kimi, hal
  kimi pessimistlik ayrı şeydi, fəlsəfi konsepsiya kimi,
  dünyagörüşü kimi pessimizm ayrı. amma təbii ki, pessimist
  xarakter və xroniki depressiya mütəfəkkir bir adamı pessimist
  fəlsəfəyə sürükləyə bilər.
  digər tərəfdən, optimist adam depressiyadan pessimistdən daha asanlıqla və tezliklə çıxır. pessimist adam isə depressiv halını öz dünyagörüşünün sübutu kimi görür,
  nor mallaşmağa psixi müqavimət göstərir.depressiyanı da pessimizmlə dəyişik salmaq olmaz. depressiya psixoterapevtik problemdir və tibbi üsulla müalicə
  edilir. yaşının müəyyən bir dövründə və yaxud hansısa uğursuzluq qarşısında depressiyaya düşən adam pessimist görünə
  bilər, amma sonra keçib gedər bu. belə demək olarsa, depressiya keçici pessimizmdir.
  bir sözlə, narazı xasiyyət kimi, keçici duyğu kimi, hal
  kimi pessimistlik ayrı şeydi, fəlsəfi konsepsiya kimi,
  dünyagörüşü kimi pessimizm ayrı. amma təbii ki, pessimist
  xarakter və xroniki depressiya mütəfəkkir bir adamı pessimist
  fəlsəfəyə sürükləyə bilər.
  digər tərəfdən, optimist adam depressiyadan pessimistdən daha asanlıqla və tezliklə çıxır. pessimist adam isə depressiv halını öz dünyagörüşünün sübutu kimi görür,
  nor mallaşmağa psixi müqavimət göstərir.

  pessimizmin qısa ifadəsi

  pessimizm dünyagörüşüdür. o, müxtəlif formalarda ta
  qədimdən bəri həmişə olub. qısa ifadəsi belə olar: bu dünya pisdir,
  daha doğrusu, ən pisdir və bundan da pis olan odur ki, bu pis dünya
  heç vaxt düzələ, yaxşılaşa bilməyəcək. dünyanın pis olmasının
  insan üçün tərcüməsi ondan ibarətdir ki, həyatda əzab həzzdən,
  kədər sevincdən fundamental olaraq çoxdur. dünya ümumiyyətlə,
  insanın xoşbəxtliyinə uyğun deyil (“absurd” fəlsəfəsi! - kamyu).
  dünyada şərin və əzabın varlığını etiraf edən
  dünyagörüşü hələ pessimizm demək deyil. çünki pessimist
  həzzin varlığını inkar etmədiyi kimi, optimist də dünyada şərin
  və əzabın varlığını inkar etmir. pessimist ola bilmək üçün həzzsizliyin (iztirabın) həzzi üstələdiyinə inanmalısan. şəri fundamental olaraq həyatdansilinməz saymalısan və deməlisən ki,
  əzab insanın əbədi qismətidir.
  optimist belə deyir: “vəziyyət göründüyü qədər də pis
  deyil”. pessimist isə belə: “vəziyyət göründüyündən də pisdir”.

  lənət sənə, kor şeytan!

  dünyanın arxasında insanı xoşbəxt etmək üçün hansısa
  xeyirxah məqsədləri olan şüurlu bir varlıq zad dayanmayıb.
  əksinə, həyatımızın və əbədi taleyimizin cilovları hara
  sürdüyünü bilməyən kor şeytanın əlindədir. sən demə, allah
  şeytan imiş. pessimizmə görə, biz həmişə nə istədiyini və hara
  getdiyini bilməyən kor şeytanın qullarıyıq. pessimizm bu
  nöqtədə ənənəvi dini dünyagörüşlə vidalaşır.

  bişüur insanın eqoizmi

  insan ağıllı yox, iradəli varlıqdır. onu ağıl yox, kor
  istəklər(i) idarə edir. ağıl arzuların xidmətçisidir (ir-rasionalizm
  fəlsəfəsi!). nəticədə ədalətsizlik ədaləti üstələyir, kədər
  sevincdən kəmiyyətcə də çoxdur, keyfiyyətcə də şiddətlidir.
  “maralı diri-diri yeyən pələngin aldığı həzz ilə, maralın duyduğu ağrını müqayisə edin”.
  insan şüursuzcasına, qarnı partlayanacan qan içməkdən
  həzz almağa hazır olan ağcaqanad kimidir. insan sadəcə olaraq
  həzzdən doya bilmir (hedonizm fəlsəfəsi).
  hər bir fərd eqoist olmağa sadəcə olaraq məhkumdur.
  çünki hamıya ancaq özü birbaşa verilib. “başqası” isə bizə
  ancaq başımız vasitəsilə verilib. “mən dərimdə qurtarıram.
  mənim sərhəddim dərimdir”.
  yeri gəlmişkən, əxlaq qaydalarını öyrənməklə nə əxlaqlı
  olmaq, nə də ibadət eləməklə cənnəti qazanmaq olar. gərək
  başqasını hiss edəsən! mənəviliyin düsturu budur.

  əzablı həzz

  həyat tamamilə həzzlərdən ibarət olsaydı, onda biz
  güclü həzzlərlə zəif həzzləri fərqləndirəcək və zəif həzzlərə
  əzab adı verəcəkdik. əslində xristianlıq elə bunu deyir: əslində
  əzab yoxdur, həzzin yoxluğu, yaxud azlığı var. görünür, buna
  görədir ki, qədim dini-etik sistemlər şükr eləməyi, geriyə,
  aşağıya baxmağı, yəni dayanmağı tapşırırlar. dinlər deyirlər ki,
  sən özünü doymuş hiss eləməsən, bu dünya səni doydura
  bilməz. özünə məhdudiyyətlər qoymaq möminlikdir. amma
  möminlik də əzablıdır axı, həzzli deyil.
  üstəlik insan həzz aldıqca onun həzz alma qabiliyyəti
  korşalır, o öz həzz mənbəyindən daha əvvəlki dərəcədə həzz
  ala bilmir, daha çoxunu, daha şiddətlisini istəyir. insan həzzə
  öyrəşir! amma əzabda belə deyil. əzab çəkən adamın əzaba
  qarşı vərdişi yaranmır, o, əzaba əsla öyrəşmir! (mazoxizm həzzli
  əzaba öyrəşməkdir).
  ömrümüzün qalan hissəsini nə qədər firavan yaşasaq da,
  əvvəl yaşadığımız kədərləri unuda bilmirik. görünür, başq -
  asının yaxşılığını tezliklə unudub, pisliyini unuda bilməməyimizin səbəbi bu pisliyin ucbatından çəkmiş olduğumuz
  əzabımızı unuda bilməməkdəndi.

  əzabdan qaçış?!

  əzabdan biryolluq qaçış mümkün deyil. əzab ya da
  iztirab xəstəlik kimi həm cismani ağrıdır, həm də arzuları puça
  çıxmaq kimi mənəvi ağrı. ağılca az böyümüş adamların həssaslığı da az olduğuna görə onların diş və qarın ağrısından başqa
  ağrıları olmur və buna görə də bütün sağlam ömürləri boyu
  onlar optimist olurlar. idrakı az cilalanmış bu adi adamlar ancaq
  xəstələnəndə və qocalanda bir az pessimistləşirlər. hər halda
  pessimist - ağrıyan həssas adamdır.
  daimi əzabdan qaçmaq mümkün olmadığı kimi, daimi
  həzzə də çatmaq mümkün deyil. arzular yerinə yetmir. ömürdə
  yarımçıq qalmayan heç nə olmur. bir türk şairi demişkən: “hər
  ölüm vaxtsız ölümdür”. həzz daimi əzabın müvəqqəti olaraq
  dayanması, bir anlıq da olsa unudulmasıdır. var olan, permanent
  olan - əzabdır. buna görə də insan daim həzzə qaçır ki, işgəncə
  maşınının məngənəsi bir az boşalsın. bir sözlə, xoşbəxtlik
  dadımlıqdı, doyumluq deyil.

  bilik meyvəsindən dadan cənnəti itirir

  sinir sisteminin inkişafı ağrını çoxaldır. öldürülən öküz
  öldürülən ağcaqanaddan daha şiddətli ağrı duyur. insan
  idrakının inkişafı da optimizmə aparıb çıxarmır. xoşbəxt mü-
  drik olmayıb. dahilər əksər hallarda əzab çəkiblər. bəlkə də əzabları onların dühasını qamçılayıb (yaradıcı pessimizm).
  bilikləndikcə yəqin ki, iki səbəbdən pessimistləşirik:
  həzz də, iztirab da subyektivdir, hiss edildiyi şiddətdə olurlar.
  ağlın itilənməsinə paralel olaraq, həssaslıq da artır, duyğular
  da şiddətlənir. təfəkkürünüz nə qədər dərinlərə işləyibsə, adi
  adamdan bir o qədər dərindən hiss edəcəksiniz eyni bir hadis-
  əni. əzabın həzzdən çox olduğu dünyada həssaslaşmaq isə heç
  də bəxtəvərlik deyil. biganə, qalın adamı heç nə ağrıtmır. bu,
  bir.
  ikinci: bilikləndikcə, mənalandırma üfüqünüz genişlənir
  və beləliklə, mənanı gözdən itirirsiniz. yaşadıqlarınıza məna
  verə bilməyiniz çətinləşir, mənalandırmaqda gücsüzləşirsiniz.
  dünyada tək-tək nələrinsə, kim(lər)insə sizin üçün mənasını,
  əhəmiyyətini, rolunu, varlıq səbəbini tapmaq, əvəzedilməzliyinə inanmaq elə də çətin olmaya bilər, amma bütövlükdə
  dünyanın özünə, həyata məna vermək bilikləndikcə çətinləşir.
  predmetiniz böyüdükcə görəcəkləriniz kiçiləcəkdir.
  fundamental mənasızlığı anlamamısansa, deməli, ən
  dərin mətləbi hələ anlamamısan. ən çarəsiz tənhalıq: sənin anladıqlarını heç kim anlamır. pessimizm metafiziki xəstələnmədir. yazıq psixoterapevt, o indi pessimisti hansı
  arqumentlərlə sağaltsın, onu xoşbəxtliyə necə inandırsın?!.

  hamımız ölümə lənətlənmişik

  optimistlər özlərini müdafiə edirlər: dünyanın
  gələcəkdə düzələ biləcəyinə və yaxşılaşa biləcəyinə ümid çoxdur, tarix insanın əzablarını söndürməyə doğru yoldadır,
  gələcəkdə daha ədalətli bir cəmiyyətin qurulacağına dair imkanlar getdikcə artır, məgər görmürsünüz ki, texnikanın və tibbin inkişafı insanın fiziki əziyyətlərini nə qədər azaldıb?
  amma optimistlərin nədənsə, daim “unutduqları” bir
  fakt var: bu, ölüm faktıdır. insan ömrü faktik olaraq iflasa
  uğrayır. özü də təkcə insan fərdi ölmür. kulturalar da ölürlər,
  dillər də, dövlətlər də, hətta teşup kimi, marduk kimi, indra
  kimi allahlar da! hər şey keçicidir, olmaq olmamağa doğru
  yoldadır. hər birimiz ölüm hökmü altındayıq. hamımız ölümə
  lənətlənmişik. sanki hər birimizə deyiblər: “öl, kopoyoğlu!”
  bizə buranı tərk eləmək əmr olunub. qaçış yoxdu, dayansan da
  ölümdü, getsən də. həyatın məqsədi ölümə çatmaqdır. optimizm isə sanki bunu görmür və bununla da o, həyatın hamısına
  deyil, bir hissəsinə, sadəcə içinə baxmış olur.

  qəhrəmani-tragik pessimizm

  qəhrəmani ya da tragik pessimistliyin mənası budur ki,
  bizim i. nəsimi kimi sən də deyirsən: “dünya duracaq yer
  deyil...”; amma nəsimidən fərqli olaraq, dalını belə gətirmirsən:
  “...ey can, səfər eylə”. “... ey can səfər eylə” deyən klassik pessimistlik zəiflərin və fərarilərin pessimizmidir.
  şayəd dünya pisdirsə və bu pis dünyanı düzəltmək
  prinsipcə mümkün deyilsə (dünyanın düzəldilə biləcəyinə
  inanan yazıq optimist marksistləri yada salın!), belə olan halda,
  insana yazılmış alın yazısına inadkarcasına tabe olmur, bədbəxt
  olmursan! allah kimi dərk edilmiş kor şeytanın “planını” puça
  çıxarırsan! “sən məni bədbəxt edə bilmədin, ey bəd tale!” -
  güclü pessimist belə danışır.
  optimistlər isə illüziyalarla başlarını qatırlar. məsələn,
  din xalq üçün opium (narkotik maddə) kimi illüzyonal optimizmdir (marks). qəhrəmani ya da tragik pessimizm məğrur
  güclülərin pessimizmidir. o, dünyanı olduğu kimi görməyə tab
  gətirə bilir və yalançı xilaslarla özü öz başını aldatmır. bu,
  qürurlu, boyun əyməyən, əksinə, qiyam qaldıran, üsyan edən
  pessimizmdir. amma sizif xoşbəxtdir! (kamyu).
  dünyada heç nə sonadək əsaslandırıla bilməz (nihilizm!). dünyada qabaqcadan sənə verilmiş bütün mənalar
  əsassızdır. heç bir ümumi və əbədi məna yoxdur. dünya o
  qədər mənasızdır ki, heç intihar eləməyə də dəyməz. heç
  qiyamda da məna yoxdur, amma heç olmasa, qiyam vasitəsilə
  şərəf qazana bilərsən. məğrur pessimizm insanın öz taleyindən
  intiqamıdır, öz alın yazısına ironiyasıdır.

  “xoşbəxt” sonluq?

  əgər acıqlansa, pessimist optimistə belə deyərdi: “siz
  cahil və sadəlövhsünüz. bəlkə də saxtakar və yalançısınız”.
  optimist isə belə: “siz də xəstə və zəifsiniz. bədbəxt şəxsi
  həyatınızı ümumiləşdirirsiniz (ontologizasiya edirsiniz)”.

5 əjdaha

rebel
#67330


10.09.2013 - 10:29
+245 oxunmahamısını göstər

üzv ol

...