ibn sina


    2. Şərq peripatetizminin(məşşailik təlimi-Gəzərək təlimlərin mahiyyətini tələbələrə şagirdlərə anlatma) nümayəndələrindən biri.Fəlsəfəni nəzəri və əməli olaraq ikiyə ayıran,Atomizmi qebul etmeyen alim.


hamısını göstər