müəllim filankəs səs salır - #77414 sözaltı sözlük