kollektiv


    1. birlikdə, qatılanların çoxluğu ilə meydana gəlmiş yığın


hamısını göstər