mater semper certa est


    1. bir zamanlar aksioma zənn olunan latınca "ana hər zaman bəllidir" mənasına gələn deyim. artıq ana bəlli olmaya da bilər, çünki bir qadının yumurtladığı yumurta başqa bir qadının rüşeymində böyüyə bilər.


hamısını göstər