zero day virus


    1. dilimizə sıfır gün virusu kimi tərcümə olunur. bildiyimiz kimi komputer virusları programlara,əməliyyat sistemlərinə sonradan əlavə edilmiş zərər verici kodlardır. bu kodları və ya orjinal adı ilə signature-ı vasitəsi ilə anti-virus programları onları tapa bilir.lakin yeni tip viruslar yazıldıqda və həmin virusun signature-sidə anti-virusun database-nə əlavə edilməsə o zaman sistemimizdə düşsə belə anti-virusumuz həmin virusu tapa və təsirsiz hala gətirə bilməyir. yəni signature-si daha bəlli olmayan yeni virus kimidə adlandıra bilərik.son olaraqda bu tip viruslardan qorunmağın ən optimal yolu anti-virus databasemizi davamlı olaraq yeniləməkdir*.

2 əjdaha

04.01.2014 01:14 qasim


hamısını göstər