praymerlər


    1. 13-30 nükleotid uzunluğunda PZR-in spesifikliyini müəyyən eləyən sintetik DNT parçası. Reaksiya üçün gərəkli olan praymer cütünün hər biri matriksə DNT-nin 3' ucuna tamamlayıcı olur.

0 əjdaha

11.02.2014 22:02 Salak


hamısını göstər