gulnar


62   0   0   0
5.nəsil yazar
entry: 62
reytinq: 365
karma: 69
izləyən: 4
oxunma: 2,462
sifariş sayı: 5


9 əjdaha! gulnar

06.12.2017 - 20:19 #263928 mesaj facebook twitter

2 əjdaha! gulnar

06.12.2017 - 00:37 #263874 mesaj facebook twitter

ilk qanuni oğru prometey

prometeyin bəxş ettiyi od əsil yanan ocaq deyildi, idrak atəşi , düşüncə alovu idi. hardasa oxumuşdum insanlara odu verən qəhrəman prometey luçifere çevrilmə yolunda düşmənmi oldu? qədim yunanlarda qəhrəman olan birinin obrazı niyə tək tanrılı dinlərə keçiddə düşmənə çevrildi? odu oğurlayıb yerə qaçan titanın luçifere keçid hekayəsidi bu. paxıl bölüşməyi bacarmayan qısqanc tanrıların oğru prometeyi yardım etdiyi insanların gözündə şeytana çevrilmə bekayəsidi bu.

6 əjdaha! gulnar

04.12.2017 - 01:04 #263793 mesaj facebook twitter

syllogism

bu sifarişi verən: axmaqdan daha axmaq
yunanca mühakimə. deduktiv əsaslandırma formasıdır. 2 iddiadan 3cu məntiqi fikrin əldə olunması yolu. en az üç tərəfi olur. buna ən sadə misal:
1. bütün metallar elektrik keçirir
2. mis metaldır
3. deməli, mis elektrik keçirir

0 əjdaha! gulnar

02.12.2017 - 03:04 #263712 mesaj facebook twitter

3 əjdaha! gulnar

02.12.2017 - 02:33 #263711 mesaj facebook twitter

erməni

erməni məsələdinə tək tərəfli baxmaq tarixi prizmadan yanlışdır. en azından 2 əsr geri gedib osmanlı imperiyasının zəifləməsindən başlayaraq əsasən rusyanın və dünyanın digər böyük güclərinin "avropanın xəstə adamı"yla bağlı mövqeylərini, osmanlı torpaqlarına olan planlarını bilmək lazimdır. qısa məlumat üçün kamuran gürün "erməni dosyasi" kitabına göz gəzdimərk yetərlidir. müəllif erməni məsələsinin ortaya çıxmasının bir biri ilə iç içə bağlı olan 4 faktorla bağlayır.
1. ermeni kilsəsi -öz hakimiyyətini qorumaq üçün hər bir zaman bir dövlətə ehtiyac duyub və bununla yanaşı digər daha güclü kilsələrin təbəliyinə keçməkdən qaçıb. bu çox marqlı faktdı, çünki erməni kilsəsi öz avtaritarlığını qorumaq üçün xalqın mənafiyini heçə sayıb.
2. din faktoru- ermənilər asyanın əzilən xristian azınlıqları imici ilə diqqətləri üzərinə toplayır. əslində bu işi daha çox rusyanın işinə yarayır. çünki 19. əsrdə rusyanın osmanlıda ortodoksalların hamisi roluna bürünməyinin ən başlıca səbəbi osmanlıya yönəlik, istanbul və boğazları ələ keçirmək planıdır. həmin dövr rusya çox qısa müddətdə osmanlını zərərsizləşdirmək iqtidarında olsa da (bunu 1877-1878 savaşında görürük) avropa dövlətləri, xüsusən ingiltərənin öz müstəmləkələrini qorumaq niyyəti bu ərazidə böyük güclərin maraqlarının toqquşmasına gətirib çıxardır. belə olan halda rusya anadolunu, boğazları ümumilikdə osmanlının bütün strateji əhəmiyyətli ərazilərini birbaşa deyil, marionet bir dövlət vasitəsiylə idarə etmək fikrini mənimsəyir. bunun bugünkü rusyanın bir çox qonşusuna yönəlik siyasətinin ana xətti olduğunu da çox rahatçıqla deyə bilərik. bu kukla dövlət avropa ölkələrinində işinə yarayabilərdi, onlar bu dövlətdən rusyanın qarşısında sədd kimi istifadə etmək fikrində idilər. arada həvəslənən müstəqil dövlət arzusunu mənimsəyən və bu ideyanı həyata keçirməkçün ölkənin içindən osmanlıya qarşı mübarizəyə başlayan ermənilər vardı.
3. misyonerlərin faaliyyətləri. misyonerlər dini təbliğat və təhsillə yanaşı bir növ agentura faaliyyətləri də həyata keçirirdilər. yenə də əsas məsələ osmanlinin zəif nöqtələrini tapmaq və ordan vurmaq idi. zəif nöqtələr azınlıqlar idi. ümumən 19 əsr osmanlı tarixinə baxanda elə bil it yiyəsini tanımır təsiri bağışlayır. necə ola bilər ki, bir dövlət öz içində özünə qarşı təbliğat maşınlarının hərəkətinə içazə verib. daha çox amerikan misyonerlərinin öyrətdikləri ilə ermənilər qiyam faaliyyətlərinə yönləndiriliblər.
4. propaqanda- burası dəhşətdi. i. dünya müharibəsi ərəfəsində loyd georgenin əmri ilə alman propaqandası əleyhinə charli masterman propaqanda faliyyətlərinə başlayır. əsas məqsədləri bitərəf dövlətləri öz yanlarında savaşa çəkmək və öz mövqeylərinin nə qədər haqlı olduğu fikrini yaymaqdır. bunun üçün agenturadan alınan yalan və doğruluğu isbatlanmamış məlumatlar şişirdilərək mətbuatda yayımlanmağa başlayırlar. burada almaniya və müttəfiqlərini qaralama kapmaniyası başlayır. osmanlı da öz payını doyunca alır. qədim və şanlı tarixə malik əsil inancli xristian olan yazıq ermənilərə etdikləri dəhşətlər mətbuatı bəzəməyə başlayır. ingiltərə hərb nəzarətindən verilən əmrlə əsgərlər düşmənlə bağlı aldıqları və ya eşitdikləri hər bir məlumatı mərkəzə bildirmək məcburiyyətində idilər. bu əmrdə ən əsas diqqətəlayiq məqam məlumatlarin mutləq doğruluğunun zəruri olmaması məqamı idi. dəhşət yalanları ən məqbul sayılan informasıya idi. yayılan mətbuları fotolarla bəzədilər. heç kəs bu fotoların orginallığına şübhə etməyi düşünmürdü, halbuki bu müharibə dövründə propaqanda sayəsində fotoqraf mantajı bir sənaye halında formalaşmışdı.
belə çox uzatmaq olar mövzunu, kimin pis , kiminsə yaxşı, kimin çani , kiminsə aciz olmasıyla bağlı. biz osmanlı mirası deyilik, amma maragların toqquşduğu qonşu region olaraq müsəlman çoxunluğun yaşadığı ərazi olduğumuzdan çanağın yarısıda bizim başımızda çatlayıb. burada ən əsas məsələ böyüklərin davasında ayaqlar altında əzilənlər olağımızdı. və bu mövqedə olmağımıza baxmayaraq həmişə günahkar statusunda qalmağımızdı. onagörə hislərlə deyil ağılla hərəkət etməliyik, cünkü bu xəmir hələ çox su aparacaq

6 əjdaha! gulnar

27.11.2017 - 22:30 #263492 mesaj facebook twitter

leningrad voyage

Zövqlər fərqlidi amma gözəl çəkilib, sadəcə şedevr

(youtube: )

0 əjdaha! gulnar

12.11.2017 - 01:29 #262528 mesaj facebook twitter

1 əjdaha! gulnar

07.11.2017 - 03:40 #262313 mesaj facebook twitter

6 əjdaha! gulnar

05.11.2017 - 02:18 #262195 mesaj facebook twitter

5 əjdaha! gulnar

03.11.2017 - 23:36 #262122 mesaj facebook twitter

2 əjdaha! gulnar

01.11.2017 - 19:49 #261940 mesaj facebook twitter

doktrina

bu sifarişi verən: fövqəl insan
elmi, siyasi və ya fəlsəfi nəzəriyyə. irəli sürülən müəyyən fikir, prinsip və dogmalar sistemi.

4 əjdaha! gulnar

01.11.2017 - 19:34 #261939 mesaj facebook twitter

mürəbbiyə

bu sifarişi verən: fövqəl insan
keçmişdə varlı ailələrin uşaqlarının təlim-tərbiyəsi ilə məşğul olan qadın müəllim. mürəbbi- bu işlərlə məşğul olan kişi.

5 əjdaha! gulnar

01.11.2017 - 18:55 #261937 mesaj facebook twitter

sarıköynəklə valehin nağılı

çox zəif və bəsit bir əsərdi. məktəb vaxtı oxuduğum zaman bu qədər sixildiğim ikinci birşey xatirlamıram.
hər cümlə şisirtmə və pafos. əsərdə olan bütün qadin personajlar heç bir üstünlüyü olmayan valehə dəli, kisilər də sarikoynəkcün ölürlər. həyatı deyil, həyatda hər şey qarışıqdı

1 əjdaha! gulnar

31.10.2017 - 21:39 #261868 mesaj facebook twitter

5 əjdaha! gulnar

29.10.2017 - 00:25 #261672 mesaj facebook twitter

3 əjdaha! gulnar

26.10.2017 - 12:07 #261428 mesaj facebook twitter

elibrary

Akademik jurnallarin, məqalələrin, nəşr və kitabların toplanıldığı rus saytı.
Tələbələr, müəllimlər, mənbə axtaranlar üçün yaxşı yoldaşlardan biri. Bir çox nəşri pdf şəklində pulsuz indirmək mümkündür.
https://elibrary.ru/defaultx.asp

1 əjdaha! gulnar

24.10.2017 - 00:17 #261302 mesaj facebook twitter

jstor.org

Akademik jurnallarin, məqalələrin ve kitabların toplanıldığı sistem. Məndən əvvəl məlumat verilsə də yenə yazmağı borc bildim, cünki özüm də yeni tanış olmuşam saytla. fərqli zaman və məzmunlu materialları tapmaq mümkündür. Lazimli materialı pdf olaraq eldə edəbiləcəyiniz http://www.jstor.org

1 əjdaha! gulnar

24.10.2017 - 00:10 #261301 mesaj facebook twitter

dodis

isveçrənin 2. Dünya müharibəsinə aid olan arxiv materiallarının yerləşdirildiyi sayt. https://www.dodis.ch/en
əslində daha geniş tarixi aralıqları əhatə edən məlumatların olduğunu deyə bilərəm.
Materiallarla zəngin bir neçə dildə fəaliyyət göstərən sayt tədqiqatçılar üçün əvəz edilməz mənbə rolunu oynaya bilər.

3 əjdaha! gulnar

23.10.2017 - 23:57 #261300 mesaj facebook twitter

bamiyan buddaları

əfqanıstanın və dünyanın bəşəri- mənəvi dəyərlərindən biri hesab olunan eramızın 6. əsrinə aid bamiyan buddaları. buddalar 6-cı əsrdə bamiyanın müqəddəs buddist məkanı olduğu vaxtlarda yaradılıb. eramızın 629-cu ilində çin səyyahı xuanzang bamiyanı on minlərlə rahibi olan qaynar mərkəz kimi təsvir edib. iki ən məşhur heykəllərin hündürlüyü 55 və 37 metr idi. heykəllər qumdaşı qayalarının içində oyulmuşdu. 2001-ci ilin martında taliban qüvvələri tərəfindən öz allahlarina şirk olduğu qənaəti ilə 1aya yaxın davam edən vandalizm aktları nəticəsində partladilib, dağidilib. bu ərazilər çingiz xan və qəznəvilər dövləti tərəfindən işğal olunsa da, magaralardaki xəzinə,daş qaş daşinsa da abidələrə zərər vurulmamişdir. bəzi tədiqiqatçilara görə buddalarin üz cizgiləri yerlı hazara türklərinin üz cizgilərinə bənzəyirmiş. məhv olunmamışdan əvvəl buddalar millətlərarası munaqişələr nəticəsində üzləri oyulmuş vəziyyətdə idilər. bu kişi və qadin budda şaquli vəziyyətdə qayalara yonulmusdu, bəzi səyyahlarin məlumatarina görə iki budda arasinda üfiqi vəziyyətdə həcmcə daha böyük bir budda daha olmalıdır. bu buddanin dagidilmasi ilə bagli tarixdə məlumat yoxdu, güman edilir ki, zamanla sadece torpagin dərin qatlarina batmış ola bilər. buddalarin bərpa işləri ve ya lazer konstrusiyalari proyektləri var. ümid edirəm bərpa olunmuş halda buddalari görmək nəsib olar.

4 əjdaha! gulnar

20.10.2017 - 02:42 #261137 mesaj facebook twitter

/ 20 »

blok -   başlıqlarını gizlət