iamnini


98   0   0   0
9.nəsil yazar
entry: 98
reytinq: 364
karma: 115
izləyən: 3
oxunma: 31,409
sifariş sayı: 68


ağciyər xərçəngi

Ağciyər toxuması hüceyrələrinin nəzarətsiz bölünüb, çoxalması.
Ən çox ölümə səbəb olan bəd xassəli törəmə növüdür.
Əsas əlamətləri nəfəsalmada çətinlik, öksürük( qanlı öksürük), zəiflikdir. Bununla yanaşı qızdırma, saat şüşəsi dırnaqlar, sinədə, sümüklərdə ağrı, yuxarı boş venanın obstruksiyası, udmanın çətinləşməsi kimi simptomlara da rast gəlinə bilər.
Səbəb: genetik faktorlar, siqaret, hava çirklənməsi, şüalanmaya məruz qalma, kanserogen maddələr ilə təmasda olma və s.
Diaqnoz: rentgenoqrafiya, KT, biopsiya
Müalicə: tipindən və mərhələsindən asılı olaraq dəyişir. Əsasən, non-small-cell cərrahi, small-cell kimyaterpiya, radyoterapiya ilə müalicə olunur. sifarişi verən: adsızinsan

4 əjdaha! iamnini

02.12.2021 - 23:43 #340897 mesaj facebook twitter

xolinergik övrə

Tər allergiyası. Psevdoallergiyadır. qırmızımtıl fonda kiçik çox qaşınan qabarcıqlar və kiçik qabarıqlarla özünü göstərir. Temperaturun yüksəldikdə , idmanla məşğul olduqda, ədviyyatlı qida qəbul etdikdə, Həyəcanlandıqda ortaya çıxa bilir. Əsasən 1 saat ərzində öz-özünə keçir.
Səbəbləri:
Tərləmə həssaslığı
Qazanılmış anhidroz və/və ya hipohidroz
idiopatik
Opioid istifadəsi
Xolinesteraza inhibitorları sifarişi verən: yevi

4 əjdaha! iamnini

20.11.2021 - 19:54 #340273 mesaj facebook twitter

fəqərə arası disk yırtığı

Fəqərəarası diskin xarici, fibroz halqasının zədələnməsi nəticəsində yumşaq, mərkəzi hissə zədələnmiş halqadan xaricə çıxdıqda buna fəqərəarası disk yərtığı deyilir. Travma, həddən artıq gərilmə, yaşla bağlı degenerasiya səbəbindən yarana bilir. Simptomlar yıtığın dərəcəsindən asılıdır. Əgər yırtıq sinir kökünə təzyiq edərsə şiddətli ağrı ilə müşahidə olunur. Simptomlara uyuşma, qarışqa gəzmə hissiyyatı, paresteziya, əzələ zəifliyi, iflic və reflekslərin zəifləməsi kimi motor dəyişiklikləri daxil ola bilər. Simptomlar əsasən birtərəfli olur. Yırtıq yetəri qədər böyük olduqda hər iki tərəfədə də simptomlara rast gəlinəbilir.

8 əjdaha! iamnini

13.11.2021 - 22:16 #339829 mesaj facebook twitter

akineton

Əsas təsiredici maddəsi biperiden olan, Parkinson xəstəliyi və bəzi dərman səbəbli hərəkət pozğunluqlarını müalicə etmək üçün istifadə edilən bir dərman. sifarişi verən: lada

0 əjdaha! iamnini

13.11.2021 - 21:53 #339825 mesaj facebook twitter

venlafaxin

Serotonin-noradrenalin geri tutulma inhibitoru. Antidepresant. sifarişi verən: yevi

1 əjdaha! iamnini

13.11.2021 - 21:41 #339824 mesaj facebook twitter

piracetam

GABA-nın siklik törəməsidir. Əsasən miyoklonus, həmçinin demensiya, vertigo kimi xəstəliklərdə istifadə olunur.nooptropik dərman kimi istifadə olunsa da bu təsiri tam olaraq təsdiq olunmamışdır.

1 əjdaha! iamnini

12.11.2021 - 13:07 #339727 mesaj facebook twitter

strattera

Təsiredici maddəsi Atomoxetin olan dərman maddəsi. Diqqət çatışmazlığı və hiperaktivlik pozuntusunda istifadə olunur. noradrenalin gerialım inhibitorudur (NRi). beyində norepinefrin və dopamin səviyyələrini artıraraq işlədiyi düşünülür.

1 əjdaha! iamnini

12.11.2021 - 12:53 #339726 mesaj facebook twitter

klozapin

Atipik neyroleptik. Dopamin reseptorlarını bloklamaqla təsir göstərir ( həmçinin serotonin, alfa-1 adreno-, muskarinin asetilxolin M1- reseptorları).
Şizofreniya, psixoz, şizoaffektiv pozuntulae zamanı istofadə olunur.
Əsas əlavə təsiri aqranulositozdur

2 əjdaha! iamnini

12.11.2021 - 12:40 #339724 mesaj facebook twitter

estradiol

Cinsi estrogenik steroid hormon. Estrogenik hirmonların aşağıdakı formaları var: estron (E1), estradiol (E2), estriol (E3) və estetrol (E4- yalnız hamiləlik dövründə tapılır). Eatradiol bunlaeın içindəən güclüsü və üstünlük təşkil edənidir. Əsasən yumurtalıqda teka folikullarında, həmçinin xayalarda, plasentada, adrenal korteksdə, az miqdarda beyində əmələ gəlir. Testosteron piy hüceyrələrində estradiola çevrilə bilər.
Estrogenlər vaginanın, uşaqlığın, yumurtalıqların və fallop borularının böyüməsinə, həmçinin ikincili cinsi əlamətlərim inkişafına kömək edir.
Menstruasiya dövrünün ilkin mərhələlərində onlar endometriumun böyüməsini stimullaşdırır, əzələ liflərinin sayı və ölçüsü artır, qan axını stimullaşdırılır. estrogenlər, testosterondan fərqli olaraq, qığırdaq əmələ gəlməsinə mənfi təsir göstərir.

1 əjdaha! iamnini

12.11.2021 - 12:25 #339722 mesaj facebook twitter

antitel analizi

Antitel (immunoqlobulin) immun sistemin orqanizmdəki antigenə (orqanizmə düşmüş hər-hansı yad maddə: virus, bakteriya, göbələk, parazit, kimyəvi maddə) qarşı yaratdığı proteindir. Hər bir antigeninin özünə xas antiteli var və onların səthi bir-birinə açar-qıfıl kimi uyğundur. Bunun sayəsində onlar birləşərək immun kompleksləri yaradırlar.
Antitel testi digər adı ilə seroloji test qan plazmasında müəyyən antitelin varlığının, varsa onun miqadarının yoxlanmasıdır. Bəzi antitel testləri müəyyən antitel növlərinə fokuslanırlar. Məsələn, IgG, IgM, IgE, IgA.
IgG xəstəliyin keçirildiyini, IgM xəstəliyin davam etdiyini göstərir.
Aşağıdakı məqsədlə ilə aparıla bilər:
- müəyyən bir mikoorqanizmə qarşı immun vəziyyəti dəyərləndirmək
- müəyyən bir infeksiyanın gedişini izləmək
- inferksion bir antogenə məruz qalma vəziyyətini dəyərləndirməkn
- Transfuziya reaksiyası ya da transplatın vücud tərəfindən rəddedilmə səbəbini araşdırmaq,
- Alergiya, hepatit, HIV, qaraciyər xəstəlikləri, siflis, lupus , tiroid ya da avtoimmun xəstəlik qaynaqlı problemləri müəyyənləşdirmək və s.

3 əjdaha! iamnini

09.11.2021 - 13:03 #339561 mesaj facebook twitter

prostat

Prostat insan da daxil olmaqla bir çox məməlilərin erkəklərində rast gəlinir. Prostat 30-50 tuboalveolyar vəzidən ibarət ekzokrin vəz olub, sidik kisəsinin altında urteranı əhatə edir. Testislərdən spermanı gətirən borular da prostata açılır. Semenin təxminən 30%-i burda sintez olunur. Prostatdan sintez olunan mayenin pH-ı 6,4-dür ki, bu da vaginal traktın turşuluğunu neytrallaşdıraraq spermləri qoruyur. prostat sekresiyasında hüceyrə proliferasiyası üçün biogen amin var ki, bu da spermanın hərəkətini sitimullaşdırır. Bundan əlavə, epitel hüceyrələrindən prostata spesifik antigen ( PSA ) ifraz olunur. Bu, müəyyən zülalları parçalayaraq eyakulatı incələşdirən serin proteazdır. PSA-nın artışı prostat xərçəngi də başda olmaqla bir çox prostat xəstəliyinə şübhə yaradır. sifarişi verən: adsızinsan

1 əjdaha! iamnini

01.11.2021 - 17:42 #338994 mesaj facebook twitter

kapoşi sarkoması

Dəri, limfa düyünləri, ağız və digər orqanlarda rast gəlinən damar mənşəli bədxassəli şiş. O, immunsupressiv vəziyyətdə HHV8 ilə yoluxma səbəbimdən yarana bilər. ilk mərhələlərdə qırmızı-bənövşəyi rəngdə, səthdən az miqdarda qalmış ləkələr şəklində olur. Görünüşcə qranulyasiya toxumasına bənzəyir. Sonrakı mərhələkərdə kütlə böyüyür. Lezyonlar tək-tək, məhdud sahədə çox sayda və ya yayılmış ola bilər. Klassik (avropa) tip, limfoadenopatik (afrika) tip, immunsupressiv tip, HiV/AiDS tip. sifarişi verən: adsızinsan

4 əjdaha! iamnini

27.10.2021 - 20:14 #338543 mesaj facebook twitter

hidronefroz

sidiyin ifrazat yollarında normal hərəkətinin pozulması ( sidik yollarında maneə və vezikouretral reflyuks səbəbindən) və böyrəkdə toplanaraq onun həcmini genişləndirməsidir.
Səbəbləri:
1)anadangəlmə səbəblərdən
2)böyrək daşları ( həmçinin sidik axınının dayanması daş əmələgəlməsi üçün şərait yaradır)
3) şişlər
4)BPH (xoşxassəli prostat böyüməsi)
5)sidik saxlama
6)hamiləlik
7)uretrosel, sistosel
8)uşaqlıq sallanması
9)retroperitonal fibroz
10)sidik kisəsinin funksiyonal pozuntuları

Hidronefroz kəskin və xronik ola bilər. Kəskin forma tıxanmanın ardınca güclü ağrı ilə başlayır və tıxanma aradan qalxdıqdan sonra tədricən bərpa olunur.
Xronik formada pelvis tədricən genişlənməyə başlayır və bu genişlənmə daimi xarakter daşıyır. Pelvisin həcminin genişlənməsi böyrək toxumasının sıxılmasına və nəticədə atrofiyasına gətirib çıxarır. Bu xəstələrin əksəriyyətində renal hipertenziya görünür.
Kəskin forma daşın xaric edilməsi ilə müalicə olunur.
xronik forma renal hipertenziya və ya infeksiya ilə birlikdə bir böyrəyi zədələyirsə nefroektomiya, hər iki böyrəyi zədələyibsə tranplantasiya tələb olunur.
Yuxarıda yazılan müalicə üsulları mütləq deyildir. Xəstəliyin səbəbinə və dərəcəsinə görə fərqli yollar izlənə bikir.

1 əjdaha! iamnini

20.09.2021 - 01:29 #336848 mesaj facebook twitter

sepsis

bu sifarişi verən: haumea
Bakteriya, virus, göbələk ve ya parazitlərin səbəb olduğu infeksion xəstəliklərin ən ağır ağırlaşmalarından biri.
Bədənin infeksiyaya cavab olaraq öz toxuma və orqanlarını zədələyərək həyati təhlükə daşıyan vəziyyət.
simptomlar: temperatur, mental dəyişikliklər, ağır və sürətli nəfəs alma, ürək vurğularının sayının artması və s. Vaxtında müalicə olunmadıqda multiorqan çatışmazlığına qədər gəlib çıxa bilər. Yenidoğulanlar, çox yaşlılar və ya hər-hansı səbəbdən immun sistemi zəif olanlar heç bir infeksiya simptomu göstərmədən sepsis ilə ağırlaşa bilər.
Prematurlar, yaşlılar, xronik xəstələr, şəkər, xərçəng və aids kimi səbəblər ilə immun sistemi zəif olanlarda sepsis riski artır.
Sepsisli xəstələrin 25%-i, ağır sepsisli xəstələrin isə 45%-i müalicəyə bazmayaraq ölür.
P.s. Universitetdə 4-cü kursa qədər bizə səhv öyrədilmişdi.

11 əjdaha! iamnini

18.08.2021 - 00:10 #334377 mesaj facebook twitter

the umbrella academy

bu sifarişi verən: haillucifer
Eyni adlı komiks əsasında çəkilmiş, 2019cu ildə netflixdə yayımlanmış serial.
Hal-hazırda 2 sezonu yayımlanıb. Hər sezon 10 epizoddan ibarətdir.
Janr:Science fiction, Superhero, Black Comedy
Mövzu:
1989-cu ildə dünyanın müxtəlif yerlərində hamiləlik əlamətləri olmayan 43 qadın super güclərə sahib uşaqlar dünyaya gətirir. Bu körpələrdən 7sini varlı sahibkar olan Sir Reginald Hargreeves tapıb övladlığa götürür və bu uşaqları “the umbrella academy” adlandırdığı məktəbdə böyüdür.
Uzun illərdir bir-birindən ayrı olan bu uşaqlar atalarının ölümünün sirrini açmaq və baş verə biləcək qiyamət təhlükəsinin qarşısını almaq üçün yenidən bir araya gəlir.

4 əjdaha! iamnini

13.08.2021 - 00:01 #334028 mesaj facebook twitter

hypervigilance

bu sifarişi verən: haillucifer Ətraf mühitdən gələn siqnalların düzgün filtrlənməməsi və onlara hiperrekasiya ilə xarakterizə olunur. PTSD-dən sonra rast gəlinə bilər. Belə insanlar davamlı olaraq ətraf mühitdə təhdid axtarır, baş verəbiləcəj təhdiddən obsessiv şəkildə qaçır, artan qorxu refleksi səbəbindən ətraf mühitdən aldığı hər-hansı qıcığa artmış reaksiya verirlər. Davamlı stres səbəbli adrenalin hipersekresiyası göz bəbəklərinin genişlənməsinə, nəbzin və qan təzyiqinin artmasına gətirir. Yuxusuzluğa səbəb olur ki, bu da öz növbəsində yorğunluğa, konsentrasiyanın itirilməsinə və fokuslanmamağa səbəb ola bilər. Yuxusuzluq paranoya hisslərini daha da gücləndirə bilir və hiperviqilant davranışları artırır.

3 əjdaha! iamnini

03.07.2021 - 20:47 #331290 mesaj facebook twitter

j'ai tue ma mere

Xavier dolanın 16 yaşında yazmağa başladığı, 20 yaşında (2009) çıxardığı debüt filmi.
Əsas mövzu ana-oğul münasibətləri ətrafındadır.
Hubertin yeniyetmə dövrünün gətirdiyi başa düşülmə istəyi, gərginliyi ilə ananın hər şeyə öz çərçivəsindən baxması, Özünə görə oğlu üçün doğruları etməyə çalışması bir-biri ilə birləşəndə ana-oğul arasındakı münasibətlər pisləşir, bir-birinə təzyiq etməyə və uzaqlaşmağa başlayırlar. Hubertin anasına qarşı hissləri - sevgi və nifrət - bir-birinə qarışmış vəziyyətə gəlir. Film elə bu qarışıqlığın üstündə qurulub. Bunu ən yaxşı ifadə etdiyi səhnələr ozünü çəkdiyi videolardır: “ düzdür onu sevirəm, amma bu övlad sevgisi deyil. kimsə onu incitsə, mən o insanı öldürə bilərəm. Amma ondan çox sevdiyim yüzlərlə insan saya bilərəm.” “Nə olduğunu bilmirəm. Uşaqikən bir-birimizi sevirdik. Onu sevirəm, ona baxa bilərəm. Amma onun oğlu ola bilmərəm. Hər kəsin oğlu ola bilərəm, amma onun yox.”

2 əjdaha! iamnini

29.06.2021 - 18:35 #330971 mesaj facebook twitter

iki kişinin öpüşməsindən narahat olmaq

Lgbtq+ icmasını öz deyiminə görə normal qarşılayan, ən azından nifrət bəsləməyən və ya bunu açıq şəkildə dilə gətirməyən bir çoxu, söhbət onların cəmiyyət içində görünməyinə, nəinki öpüşmək, hətta əl-ələ tutuşmaqlarına gəldikdə etiraz edirlər. Bu hər nə qədər tək homo cütlüklərə aid olmasa da, onlara qarşı özünü daha aqressiv, qabarıq şəkildə büruzə verir. iki kişinin öpüşməyinin insanları niyə narahat etdiyinə gəldikdə, burda əlbəttə ki cəmiyyətin “dəyər”, “əxlaq” və s. kimi kriteriyaları əsas rol oynayır. Bununla yanaşı məncə nə izlədiyimiz də bunda böyük paya sahibdir. Çünkü bir şey haqqında davamlı olaraq nə isə eşitmək, görmək onu qəbul etməyimizə, normallaşdırmağımıza kömək edir. özümdən yola çıxaraq deyirəm, çünki lgbtq+fərlərini, belə demək olarsa, normal olduğunu oxuduqlarımdan öyrənsəm də tam olaraq öz içimdə qəbul etməyimdə filmlər əsas rola sahibdir.
Əksər azərbaycanlıların baxdığı isə yəqin ki, türk seriallarıdı. Orda isə homo cütlüklərin göstərilməsi bir yana göstərilən hetro əlaqələr belə heç bir məntiqə sığmır. Bu tək türk seiallarına aid deyil. Ümumi olaraq son dövrlərə qədər lgbtq+ temalı filmləri çıxmaqla filmlərdə homoseksual əlaqələr demək olar ki, yox idi, göstərilən homocütlüklər arasında ən yaxın əlaqə isə qucaqlaşmaqda o tərəfə keçmirdi, homoseksual fərdlərn isə müəyyən steriotiplər şəklində idi. Ən sadə, 10 ildən çoxdur ki davam edən, komikslərində də homo cütlüklərə yer verilməsinə baxmayaraq, marvel filmlərində ilk dəfə yalnlz bu il çıxan loki serialında bu mövzu açıq şəkildə dilə gətirilib.
Daha aşağı yaş kateqoriyalarında isə bu mövzu görməzdən gəlinir. Uşaqlar üçün nəzərdə tutulan nağıllarda, kitablarda, cizgi filmlərində ancaq hetro sevgi, hetro ailələr göstərilir. Bunula böyüyənlər isə iki kişinin/qadının öpüşdüyünü görəndə yadırğayır, ona öyrədilənləri də göz önünə alaraq bunun “normal” olmadığını düşünürək aqressiya/iyrənmə kimi xoş olmayan reaksiyalar göstərir.
“Lgbtq+ temalı filmlər” sözünü istifadə etsəm də yuxarıda, bu sözü sevmirəm. Niyəsini tam aydın şəkildə özüm izah edə bilmədim nə qədər çalışsam da, ona görə də fikrimi xavier dolannın “niyə ancaq gey filmlər çəkirsən?” sualına verdiyi cavabla bitirmək istəyirəm: “Bu film gey deyil, bu film həyatdır. Filmlərin “hetroseksuallığından” heç danışmırıq. ‘çox gözəl bir hetroseksual sevgi hekayəsi gördüm’ demirik.Mənim üçün məsələ homoseksuallıq və ya gey sevgisi deyil. Obrazların da belə düşündüklərini düşünmürəm. Anlamırlar, amma bu gey sevgi deyil, sevgidir!”

Oxuyandan sonra fikir verirəm ki, başlıqdan çox kənara çıxmışammış)

4 əjdaha! iamnini

29.06.2021 - 00:51 #330942 mesaj facebook twitter

maskalanmış depressiya

bu sifarişi verən: haumea
Fiziki simptomların ön planda olmağı ilə altda yatan affektiv pozğunluqların bir növ “maskalandığı” depressiya alt qrupu. Baş ağrısı, başgicəllənmə, bel ağrısı, tənəffüs çətinliyi, ürək problemləri, mədə-bağırsaq şikayətləri,çəki itkisi, yuxu pozğunluqları və anoreksiya simptomları mövcuddur.
Bu diaqnoz hal-hazırda klinik baxımdan dəstəklənmir. ICD-10-a görə indi əsasən aşağıdakı diaqnozları qoyurlar: somatizasiya pozğunluğu, psixosomatik pozğunluq, dissosiyativ pozğunluq, nevrasteniya və s.

5 əjdaha! iamnini

25.06.2021 - 22:53 #330724 mesaj facebook twitter

beyin qanaması

bu sifarişi verən: adsızinsan Beyni qidalandıran damaların bir və ya bir neçəsinin zədələnməsi nəticəsində həmin nahiyyənin normal funksiyasını yerinə yetirə bilməməsi ilə nəticələnən pataloji haldır. intraserebral və ekstraserbral qanamalar üçün istifadə olunan ümumi termindir, həmçinin intrakranial qanama da adlanır. intraserebral qanaxma dedikdə birbaşa beyin toxumasına olan qanaxmalar başa düşülür. Əsasən yüksək qan təzyiqi, anevrizması olan şəxsələrdə özünü insult kimi göstərir. Ekstraserebral qanazmalar isə əsasən travma mənşəli olur. Bura subaraxnoid qanaxma, epidural qanaxma və subdural qanaxma aid edilir.
Ümumi olaraq beyin qanaması səbəblərinə aiddir: travma, hipertoniya, Damar şişləri, Beyin şişləri, Serebral anevrizma, Vaskulit,laxtalanma pozğunluğu, Antikoagulyantlarla müalicə, Serebral amiloid angiopatiya , Damar qüsurları.
alkoqol içənlərdə travmatik beyin qanamaları daha tez-tez baş verir, çünki sərxoş şəxslər tez-tez yıxılır və qoruyucu refleks çatışmazlığı səbəbindən başları dəyir. Bundan əlavə, alkoqol asılılığı olan insanlarda qaraciyər zədələnibsə, qan laxtalanması pozulmuş ola bilər ki, bu da qanaxma hadisələrini dəstəkləyir.
Bir çox beyin qanaxmaları cərrahi yardım tələb edir. Qanaxmanın şiddətindən asılı olmayaraq bütün beyin qanaxmalarında hər-hansı ola biləcək pataloji halın qarşısını almaq məqsədi ilə reablitasiya tədbirləri görmək və əgər lazım gələrsə qanaxmanın səbəbinə uyğun müalicə aparmaq mütləqdir.

4 əjdaha! iamnini

25.06.2021 - 22:41 #330723 mesaj facebook twitter

/ 20 »

blok -   başlıqlarını gizlət

Son bəyənilənlər