injohny


184   2   0   0
https://soz6.com/sds-uploads/avatars/30e632f88ca23a01b688fcaac95d9b5312464.png
2.nəsil yazar
reytinq xalı: 5427
entry sayı:184
karma xalı: 899
izləyənlər: 30
sifariş sayı: 1son yazdıqları| | əl əməyi göz nuru| favori seçdikləri| favori seçilənləri| bütün entryleri| lövhə

son həftə yazdığı ən əjdaha entrylər:

adəmin yaradılması +8 əjdaha avatar
link link
uzun zamandır renessance dövrünün incəsənət nümunələrini araşdırıb öyrənirəm. adəmin yaradılışı freskasını bu gün incəliyirdim həqiqətən dövrünün təcəssümü mədəni və incəsənət nümunələrini özündə cəmləşdirmə adına önəmli əsərdi. əsəri mikelancelo sikstin kapellasının tavanına, digər bir çox freskalarla bərabər çəkmişdir. əsərdə Allahın lüt adəmə barmaq uzatdığı görülür. Allah özüdə beyin forması olan qırmızı yaylığın üstündə görünür. bu barədə məlumat görmədim amma beyin formasında Allahın, sol qolunda həvva olduğu düşünülən 11 mələklə bərabər təsvir edilməsi o dövürdə güclü olan kilsəyə altdan mesaj göndərməkdirmi bilmirəm -* hər şey xülyadırmı? Allahın üzü olaraq isə mikelancelonun öz simasını örnək götürüldüyü düşünülür

Məni ən çox cəlb edən və bir çox yerdə oxuya bilməyəcəyiniz adəmin və allahın barmaqlarıdır. əsərin ən can alıcı qisimlərindən və məşhur elmentlərindən biri Allahın adəmə uzatdığı barmağı və adəmin də Allah tərəfə açılmış əlidir. əsər ilkin formasında mikelancelo barmağını əli ilə bərabər ona təklif olunan barmağa tam uzatmışdır. bu da incildə olan ayədə "ə Tanrı Özünə bənzər simada insanı yaratdı" nı əks etdirirdi. toxunuşu ilə ona uzanan barmaqdan adəmə ruh, sima və s ötürür. lakin kilsə bununla razılaşmır. mənə görə ilk dəfə kilsə dühadan daha üstün bir fikir ilə sənətə dəyər qatırdı. kilsə təklif edirdi ki, adəmin barmağı tam açılmasın. indiki formasında açılan əl və yarı açılmış barmaq göstərilsin.

tam açılmış barmaq, allahın məcburiyyətini təcəssüm edirdi. adəmin başqa seçimi yoxmuş kimi. onlar insan oqlunun seçimi olduğunu göstərmək üçün təklif edirdilər ki, yarı açılmış barmaq olsun. sonrasında adəm özü qərar verəcək hansı seçimi edəcəyini Allaha toxunmaq mı, cənnətdən qovulmaqmı. əsər bu formasında özündə seçimlərimizlə bağlı dərin mənaları ehtiva edir. hər birimizin şəxsiyyətinin və insanlığının dəyərinin etdiyimiz seçimlərlə birbaşa bağlı olduğunu görəndə, adəmin doğuluşunda da olduğu kimi uzanan əlləri nə zaman geri qaytarıb nə zaman qəbul edəcəyimizidə seçimlərimiz formalaşdırır.