sözaltı yazarı


345   0   0   0
12. nəsil yazar
entry: 345
reytinq: 221
karma: 419
izləyən: 5
oxunma: 241,066
sifariş sayı: 27 wiki entry: 0

sözlüyə töhfə verməyə çalışan yazar.


deizm

dünyaya din göndərməyən bir ilahi qüvvənin varlığına inanılan dini inanc. belə ki, bu inancda dinlər inkar edilir, lakin tanrının varlığı qəbul edilir.

abituriyentlərə məsləhətlər

oxuduz ya oxumadız fərq etmir, abituriyent olmağınızın qədrini bilin. universitetdə qrup yoldaşlarınızla nə qədər səmimiləşsəz də, heç birinin sinif yoldaşlarınızın yerini vermədiyini anlayacaqsınız.

həzm sistemi

yediyimiz qidaların ağız boşluğundan anal dəliyə qədər getdiyi yol. daha ətraflı oxumaq üçün:
(bax: ağız)
"ağız'a daxil olmaqla" siz sırası ilə qidaların hansı orqanlardan keçdiyini öyrənə bilərsiniz. xoş mütaliələr.

anal dəlik

yoğun bağırsaqdan gələn qidanın nəcis halında bədəndən ifraz edildiyi yer.
ilk dayanacaq: ağız

yoğun bağırsaq

onikibarmaq bağırsaqdan gələn qidalar yoğun bağırsağa düşür. yoğun bağırsaqda duzlar və suyun sorulması prosesi başa çatır. orqanizm tərəfindən istifadə olunmamış qida qalıqları kütlə şəklində yığılaraq bərkiyir və bağırsağın peristaltikası (dalğavari hərəkəti) nəticəsində orqanizmdən xaric edilmək üçün öncə düz bağırsağa oradan da anal (arxa) dəliyə doğru hərəkət etdirilir.
entry-nin böyük hissəsinin mənbəsi: https://saglamolun.az/index.php/video/3312-hezm-sistemeinin-islemesi.html
qidanın növbəti dayanacağı: düz bağırsaq
ilk dayanacaq: ağız

onikibarmaq bağırsaq

yediyimiz qida mədədən nazik bağırsağın * birinci hissəsinə - onikibarmaq bağırsağa daxil olur. burada qidanın həzmi davam olunur və ən əsası isə qidanın sorulması prosesi baş verir. sorulma prosesi zamanı insanın orqanizminin normal fəaliyyəti üçün lazım olan maddələr (aminturşular, karbohidratlar, vitaminlər, mikroelementlər, su və s.) qidadan qana və limfaya keçir. bu prosesin həyata keçirilməsi üçün bağırsaqların daxili qatı milyonlarla mikroskopik xovcuqlarla örtülüb. Bu xovcuqların içərisində kapilyarlar keçir. ximus nazik bağırsaqda hərəkət etdikdə bu xovcuqlar orqanizm üçün lazım olan qidalı maddələrin molekullarını tutur və bu molukullar qan və ya limfa kapilyarlarına düşərək qana daxil olur. daha sonra bu qan qaraciyərdə qida ilə orqanizmə düşən ziyanlı maddələrdən və s.-dən təmizlənir və yalnız bundan sonra ümumi qan dövranına düşür. maye şəklində olan qida qalıqları daha sonra yoğun bağırsağa daxil olur.
qidanın növbəti dayanacağı: yoğun bağırsaq
ilk dayanacaq: ağız

udlaq

burun və ağız boşluqları ilə qırtlağın arxasında yerləşən bədən üzvü. udlağın vəzifəsi qidanı ağız boşluğundan qida borusuna və havanı burun boşluğundan qırtlağa keçirməkdir.
qidanın növbəti dayanacağı: qida borusu
ilk dayanacaq: ağız

/ 20 »

blok -   başlıqlarını gizlət