ben dansöz oynatmam


19   0   0   0
ben dansöz oynatmam 4.nəsil yazar
reytinq xalı: 64
karma xalı:-189
entry sayı:19
izləyənlər:3
sifariş sayı:0

son yazdıqları| | əl əməyi göz nuru| favori seçdikləri| favori seçilənləri| bütün entryleri| saxlanılanlar| lövhə/blog

heç tanınmayan biri ilə dərdləşmək Әgәr önyarğılı deyilsә,
Sizi birazda olsun anlAya bilirsә ola bilәr
Tәbi haldı ki,bәzәn sizә әn önәmsәyidiniz adam belә әlac tapa bilmir,yәni bәlkәdә sizә o anda ehtiyac olan o adamda deyil,yaxın dost,sevgili,qohum hamısı hәmin an boşdu.
Bax o tanımadığın insanın o vaxt sәnә kömәyi olur,yenәdә deyirәm önyarğısızdırsa sevә-sevә kömәyi olur,dinlәyir,bәzәn mәslәhәtdә alırsam
Virtualda da,realda da belәdi,yәni mümkündü
uşaq vaxtı qorxulan şeylər Biraz gülmәli çıxır ama dordan da xalamdan qorxurdum
Mәn nә edim?
Ağ ayıya oxşayırdı,kök,yekәpәr arvad idi,(hәlәdә elәdi)
Mәndә gedәndә qala bilmirdim onlarda, çox sevәrdim evlәrin ama gәl görәsәn ki ,qorxumnan gedә bilmәzdim
Ama yazıq o qәdәr yaxşı arvaddır ki,bir dәfәdә olsun mәnә qırılmayıb
Eşq olsun!
bir işidlinin özünə verə biləcəyi sual Yoxdu.onlar özlәri ilә danışmağa belә tәnәzzül etmәzlәr,
Әgәr özlәrini sorğulaya bilsәlәr vә ya әtraflarına göz gәzdirib, biz neynәyirik?deyә bilsәydilәr,indi bugündә olmazdılar.
sözlüyün azərbaycanda tutmamasının səbəbləri sözlüyün tutmamasının sәbәbi Sözlüyün reklamının olmamasıdır,qatılmıram ki,yazarlara görәdi
Yazarlara görә deyil,çünki görmәmişdәn әvvәl kim nә bilir ki,burda necә yazarlar var
Әsasәn yazarlarda anonimliyi qorumaq,rahat yazmaq üçün heç kimә sözlükdәn bәhs etmirlәr
Tәbikidә buda sözlüyә pis tәsir edir,fikrimcә biraz aktiv olmaq,çevrәmizәdә sözlükdәn bәhs etmәk lazımdır, belә narahat olursunuzsa da demiyin nikinizi,qoyun anonim qalsın,onlarda maraq üçün axtarsınlar vә nәticәdә daha çox girsinlәr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20