futbolçu topçu gopçu


293   29   0   0
futbolçu topçu gopçu 6.nəsil yazar
reytinq xalı: 307
karma xalı:4754
entry sayı:293
izləyənlər:1
sifariş sayı:7

son yazdıqları| | əl əməyi göz nuru| favori seçdikləri| favori seçilənləri| bütün entryleri| saxlanılanlar| lövhə/blog

kriminalistika bu sifarişi verən: illanyez
universitetdə tədris olunan tək-tük maraqlı fənlərdən biridir.
latın sözü olan criminalis-dən götürülüb, cinayətkarlıq deməkdir. cinayətkarlıqla mübarizənin üsul və qaydalarını müəyyənləşdirir. məsələn, mövcud təcrübəni öyrənir, cinayətkarlığın bilinən və yeni üsullarını müəyyənləşdirir bu sayədə, spesifik cinayətlər və və onların törədilmə üsullarına uyğun mübarizə üsulları tapır.
loru dildə desək: cinayətlərin sirrinin açılmasında əhəmiyyətli rol oynayır. sübutların toplanması, hadisə yerinə baxışın keçirilməsi, şahidlərin dindirilməsi, ekspertiza, istintaq taktikası və s. hamısı kriminalistikaya daxildir, kriminalistika bu sadaladıqlarımızın metodlarını öyrənir, ümumiləşdirir və beləcə, təcrübədə istifadə olunur.
güzgü qarşısında ağlamaq Ağlayarkən kənardan necə göründüyünü bilmək istəmək (kimin qarşısında ağlayacağından asılı olaraq, bir azca da məşq xarakteri daşıya bilər)
böyüyəndə nə olacaqsan sualına cavablar Rəqqasə (dansöz) dediyim olub. Hamı tərəfindən “əxlaqsız” damğası yesələr də (hətta özüm də onları elə görsəm də) çox yaxşı rəqqasə olmaq istəyirdim 8 yaşım olanda. Aktrisalıq, müğənnilik, rejissorluq-ağla gələn bütün sənət sahələri və agentlik, polislik, kosmonavtlıq, prezidentlik, müəllimlik kimi dəxlisiz peşələrin hamısının adını çəkmişəm. Elə o vaxtdan nə istədiyimi bilmirmişəm
nəzirə bu sifarişi verən: fövqəl insan
ədəbiyyatda termindir. bir şairin hər hansı şeiri ilə eyniadlı (və ya rədifi eyni. qafiyə uyğunluğuna rast gəlinən nümunlər də var) başqa şeir yazmaq. məsələn, Nəsiminin ayrılır adlı qəzəlinə, Xətai nəzirə yazmışdır. hər iki nümunəni qeyd edirəm.
imadəddin Nəsimi
Ey müsəlmanlar, bugün ol yari- pünhan ayrılır,
Ağlamayım neyləyim, çün gövdədən can ayrılır.
Ey sənəm, hicran əlində naleyi-zar eylərəm,
Gözlərimdən sanasan dəryayi-ümman ayrılır.
Ol səbəbdəndir ki, mən bimarü rəncur olmuşam,
Xəstə könlüm mərhəmi şol dərdə dərman ayrılır.
Rəngi-çöhrəm zərd olubdur,qamətim həm çün hilal,
Ol günəş üzlü həbibim, ləli xəndan ayrılır.
Taqətim, səbrim tükəndi,yarsız mən neylərəm?
Əqlimi şeyda qılan ol çeşmi fəttan ayrılır.
Məhşəri-yovmül- hesab qopdu qiyamət başıma,
Ey Yusif surətli, məndən piri-Kənan ayrılır.
Ey cigərsuz nari-firqətdən Nəsimi çarə nə?
Hər kimə "nəhnü qəsəmna" çün əzəldən ayrılır

Xətai
Ey müsǝlmanlar, bu gün ol yari-pünhan ayrılır,
Uçdu ruhim, getdi ǝqlim, gövdǝdǝn can ayrılır.
Ayrılır ol yari-sǝrdarım, gedir, qoymuş mǝni,
Sǝd hǝzaran dadü bidad, bǝnddǝn can ayrılır.
Ey könül, fǝryadü nalǝ vaxtıdır, eylǝ fǝğan,
Şimdi şǝhrindǝn sǝnin ol şahi-sultan ayrılır.
Zar qıl bülbül kimi, çak et yaxanı gül kimi,
Şol ǝzǝldǝn yari-hǝmdǝm, ǝhdü peyman ayrılır.
Gözlǝrim, hǝr dǝmdǝ mövc eylǝ ki, firqǝtdir bu gün,
Tök sǝdǝflǝr dürri kim, şol gövhǝri-kan ayrılır.
Dust vida eylǝr mǝnimlǝn ağlaram mǝn zar-zar,
Gözlǝrimdǝn hǝr zaman gör Bǝhri-Ümman ayrılır.
Ey Xǝtai, tanrı sorsun bu şikǝstǝ könlümü,
Zǝrd olubdur arizin, candan mǝgǝr qan ayrılır?
predmet bu sifarişi verən: fövqəl insan
universitetde keçilən istənilən fəndə adını eşitdiyimiz, müvafiq elm sahəsinin əsas etibarilə məşğul olduğu, öyrəndiyi, üzərində işlədiyi şey. bu baxımdan eynilə obyekt kimi görünür, amma obyekt, loru dildə desək, daha geniş mənalıdır. çox uğurlu ifadə olmasa da, belə demək olar: predmet obyekti dərk etməyə imkan verən zaddır.
güldürən azərbaycan insan adları yaxşıgəldi kakayev deyə bir nəfər tv-də danışırdı, burada kiminsə qohumudusa, üzrlü hesab etsin amma gülürəm -* bir də şıppıt var idi. (bax: niyə də niyəəə?)
öyrəşmiş olsaq da, məna verə bilmədiyim adları da yazim: qayıtmaz, qızqayıt və s. qızqayıt nədi, hansı məqsədlə uşağa bu ad verilir, onu anlamıram.
diplom (bax: çörək ağacı)
Biliyi, savadı göstərməsə də, o olmasa heç nə olmur. Bəlkə kalan pulu ya adamı olanlar üçün diplom əhəmiyyətsiz ola, amma adi qaydada işləmək üçün diplom vacibdir.
Savadınız varsa, irəli gedəcəksiniz. Xüsusilə 2 nəfər diplomlunu bir-birindən ayıran şeydir bu. inanın sözümə, hər şey pul, hər şey day day deyil. Birbaşa təcrübədə rastlaşdıqlarımızdan danışıram.
Məktəbdə cinsi əlaqəyə girən şagirdlər Anormal yeniyetməliyin nümunəsidir. Azad sekslə qeyri-sağlam cinsi münasibətləri səhv salanların da əlində bayraq olacaq.
17 yaşlı oğlanla 14 yaşlı qızın (təxmini dedim yaşları) cinsi əlaqəyə girməsi qeyri-sağlam cinsi münasibətlərə misaldır. Xüsusilə qızın yaşının çox az olması məni dəhşətə gətirir. Öz arzusu ilə cinsi əlaqəyə girməsi üçün hansı dərəcədə məlumat sahibi olmalıdır, siz fikirləşin. Cinsi hislərini hərəkətlə ifadə edəcək, daha doğrusu bunun mümkünlüyünü dərk edəcək qədər böyük yaşda deyil. Etdiyinin mahiyyətini dərk edirsə, işin arxasında çox böyük problemlər dayanır. Cinsi əlaqə təbii yoxsa qeyei təbii üsullamı olub, ilk dəfədirmi (deyilsə ilk dəfə nə baş verib), oğlan tərəfindən təhdid olunma varmı və s. Bu işdə onun tam razılığının olması çox daha ciddi problemdir, nəinki yuxarıda sadaladığım, öyrəşdiyimiz hallar (bunlar qeyri-ciddidir demirəm, sadəcə digəri dəhşətlidir). Düşünəndə ki, iş lazımınca araşdırılmayacaq, havalanıram.
“Mon 14 yoşomdo bolkodon koşmoş oxtorordom” deyənlər də səsini kəssin zəhmət olmasa. Hamısı iffətli ev uşağı kəsilib başımıza.
tumurcuq qəzeti haqqında fikirləşəndə sevincdən qışqırmaq istədiyim uşaq qəzeti.
eldən-obadan (əhməd dədənin söhbəti), tarix, idman, ing/rus dili, arkadaş (türkcə hekayə, fıkra və məlumat), testlər, məktəb, əyləncə, təbiət və s kimi bölmələri vardı. çox həvəslə oxuyurdum, ordan əməlli-başlı nümunə götürürdüm özümə, qarpızaoxşar "logo"su dəyişiləndə də özümü birtəhər hiss etmişdim. o dərəcədə bağlılığım var idi. məktəbi 6 il əvvəl bitirmişəm, təxminən 9 ildir evimizə tumurcuq gəlmir. bu yaxınlarda həmin evə gedəndə evi ələk-vələk eləsəm də tapmadım qəzetlərimi, yəqin qardaşımın toyunda (bəlkə daha əvvəl) yandırıblar. bir dənəsi olsun istərdim heç olmasa.
pixar bu sifarişi verən: sonra dedilər ki alınmadı
Hal-hazırda The Walt Disney Company-nin subsidiar şirkəti olaraq fəaliyyət göstərən animasiya studiyasıdır. ilk əvvəl graphics group kimi fəaliyyət göstərsə də, 1986-cı ildə Steve jobs əsas səhmdarı olmaqla, apple tərəfindən maliyyələşib. 2006-cı ildə The Walt Disney Company tərəfindən 7.4 milyard dollara alınıb, bununla da steve jobs fərd olaraq Disneyin ən böyük səhmdarı olub-7 faizlə (daha çox hissəyə sahib hüquqi şəxslər var, jobs fiziki şəxs olaraq ən çox hissəyə sahibdir). Wall-e, toy story, finding nemo və s kimi çox məşhur və möhtəşəm animasiyaları var.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20