joshu


45   0   0   0
joshu 1. nəsil əcdad yazar
reytinq xalı: 166
karma xalı:-225
entry sayı:45
izləyənlər:0
sifariş sayı:0

son yazdıqları| | əl əməyi göz nuru| favori seçdikləri| favori seçilənləri| bütün entryleri| saxlanılanlar| lövhə/blog

empatiya azerbaycan dilinde qarşılığı - eyni şeyi senin anana, bajına etseler nece olar? -*
islam Monoteist - tekallahlı semavi bir dindir. islam adı s-l-m (سلم) kökünden töreyib, esasen qebul edilen 2 anlamı vardır. 1.sülh 2.boyun eymek, itaet etmek.
məhəmməd əmin rəsulzadə heykel var-mezara gömülsün gerek,. Mezar var, heykeli ucalmalıydı ... lakin ucalmadı. bağışla bizi böyük insan, uğrunda canını verdiyin bu torpaqdan sene bir mezarlıq yer bele vere bilmedik. bizden adam olmuyub, olmuyacaqda. götürek bizim milletin 80 faizini. ne qeder demek olar bulara ay oğullar, besdir yaltaqlandız, el çekin bu ikiüzlülükden, şexsiyyetsizlikden. amma artıq dna'larına işleyib, neylemek olar. indi ikiüzlüllüyün, yaltaqlığın, şerefsizliyin teze adı var milli mentalitet. bezi mentalitetlilerin tüpürürem mentalitetine. özüde ele-bele tüpürmek yox aaa, xayxıraraq tüpürürem. ehhh ama ne menası, ele bilecekler yağış yağır... islanmışında ki, yağışdan ne qorxusu...
güldürən atalar sözləri anası gezen ağacları balası budaq budaq gezer. yeni anası 5 nefere veribse qız 50 nefere verecek. başqa yolu yoxdu. qehbe qızı qehbe olmalıdır.
fərqanə qasımova azerbaycan muğam musiqisinin evezedilmez ifaçısı alim qasımovun qızı. xanım sözünün yaraşdığı, bedeninin müxtelif hisselerini çöle qoymadan seneti ile zirvelere yükselmiş muğam ifaçısı.
sədrəddinbəyov ismayl bəy hacı məhəmməd oğlu ismayıl bey sedreddinbeyov(nakam) 1841- ci ilde şekide anadan olmuşdur. uşaqlıq dövründe ereb, fars dillerinde mükemmel tehsil almış, sonra oxuduğu mektebde rus dilini öyrenmişdir.şerq dillerini mükemmel bilmesi sayesinde nizami, sedi ve hafizin şeirlerini şexsi mütaile vasitesile oxuyub onlardan tesirlenmişdir. Fizuliye perestiş etmiş, s.e.şirvaniye xüsusi reğbet beslemiş ve onunla dostluq münasibeti yaratmış, onu şekiye qonaq devet etmişdir. mütereqqi türk şairlerinin eserlerini mütaile etmekden de kenarda qalmamış, öz yaradıcılığında heqqinin şeirlerinden behrelenmişdir. yaradıcılığının mehsulu olan çoxlu qezel, 'leyli ve mecnun', 'ferhad ve şirin' poemaları, mektebe devet ve genclerin terbiyesine, yalançı ruhanilerin tenqid ve ifşasına hesr olunmuş eserleri azerbaycan milli elmler akademiyasının elyazmalar inistitutunun xüsusi fondunda mühafize olunub saxlanılır.
mirzə fətəli axundov görkemli azerbaycan yazıçısı, dramaturqu, materialist filosofu, ictimai xadim. realist azerbaycan edebiyyatının banisidir. 1812. ilde şekide anadan olmuşdur. bedii yaradıcılığa şeirle başlamışdır. 1850- 1855. illerde yazdığı 6 komediya ile azerbaycanda ve bütün yaxın şerq edebiyyatında realist dramaturqiyanın temelini qoymuşdur.
ebdulqeni efendi nuxevi xaliseqarizade 1817- ci ilde şekide anadan olmuşdur. 19. esrin görkemli edebiyyatşunası, pedaqoqu ve kitabşunası idi. azerbaycan edebiyyatşunaslıq elminin, pedaqoji fikrin ve elyazma kitab medeniyyetinin inkişaf etdirilmesinde mehsuldar rol oynamışdır. uzun iller boyu ümumi kitabxana kimi fealiyyet göstermiş minlerle elyazma ve qedim çap kitablarını ehate eden zengin kitabxanası olmuşdur.
məhəmmədhüseyn xan müştaq çelebi xanın nevesi. 20 ile yaxın şeki xanlığını idare eden ağıllı ve tedbirli şeki xanı. azerbaycanın, elece de şerq memarlığının nadir abidelerinden sayılan şeki xan sarayını mehz mehemmed hüseyn xan tikdirmişdir. elme, senete yüksek qiymet veren şeki xanı hem de 'müştaq' texellüsü ile şeirler yazmışdır.
hacı çələbi xan hacı çelebixan qurban oğlu. şeki xanlığının banisidir. derviş mehemmed xanın neslindendir. iran hakimiyyetine qarşı 1743.ilde şeki üsyanına başçılıq etmiş ve hakimiyyeti ele keçirmişdir. azerbaycan torpaqlarını şeki xanlığının etrafında birleşdirmek siyaseti aparırdı. o qebele, ereş, ilisu sultanlıqlarını ve car balaken camaatlığını şeki xanlığına tabe etmişdir. gence, qazax, şemkir ve borçalı uğrunda mübarizede kartli çarı teymurazı ve kaxetiya çarı II iraklini bir neçe defe meğlubiyyete uğratmışdır. 1752- ci ilde şeki xanlığına qarşı birlikde mübarize aparmaq meqsedile teymuraz ve ıı irakli bezi azerbaycan xanlarını gence yaxınlığında görüşe devet etmiş ve burada qarabağ xanı penaheli xan, irevan xanı hüseyneli xan , naxçıvan xanı heyderqulu xan, gence xanı şahverdi xan onlar terefinden esir alınmışdır. bunu eşiden hacı çelebi xan teymurazı ve II iraklini meğlubiyyete uğradaraq reqiblerini azad etmiş ve onları faktiki olaraq qehbe çıxartmışdır. bu hadiseden sonra qarabağ, irevan, naxçıvan ve gence xanları çelebi xan terefinden 1752.ilin peyserleri mükafatına layiq görülmüşler.
alim qasımov muğam senetini fransa, ingiltere, almaniya, belçika, ispaniya, braziliya, honq konq, yaponiya, iran ve amerika birleşmiş ştatları kimi ölkelere tanıdan ve sevdiren senetçi. 1957. ilde azerbaycanın şamaxı şeherinde anadan olub. dünyanın en nüfuzlu 500 müselmanı arasında yer alan 4 azerbaycanlıdan biri.
əliağa vahid əvvəlindən salan olsaydı əgər başa bizi,
cəhlimiz salmaz idi bunca dağa-daşa bizi,
azacıq elmimiz olsaydı əgər əsrə görə,
boyun əydirməz idi qonşuya yoldaşa bizi,
nə hünər var nə biliymiz nə də ki devləti mal,
itə atson da yeməz hiss eləməz laşa bizi,
şübhəsizdi tüpürər surəti halımıza,
göstərən olsa bu simaynan nəqqaşə bizi,
üzü dönsün görüm o, ağuya dönmüş çörəyin,
yaxçı möhtac elədi qəhbəyə oğraşa bizi...
qəzəlinin müəllifi. qəhbəyə ve oğraşa möhtac qalmış azərbaycan xalqının qəzəlxanlarından biri.
əliağa vahid isgenderov eliağa memmedqulu oğlu - azerbaycan şairi, qezelxan, azerbaycanın emekdar incesenet xadimi.
imadəddin nəsimi seyid əli imadəddin nəsimi — orta əsr azərbaycan şairi ve hürufilik təriqətinin ən məşhur nümayəndələrindən biri. zamanında nəsimi təxəllüsü ilə daha çox tanınan şair, azərbaycan türkcəsində divanın, fars və ərəb dillərində isə müxtəlif xırda əsərlərin müəllifi olmuşdur.
mir şahin azerbaycan respublikasının prezidenti ilham eliyevin emisi celal eliyevin dediklerine göre mir şahin yox, mir faişe, hansısa faişeden qopan mandaloşka, narkaman, kütlevi şekilde narkotik alveri ile meşğul olan jurnalist.
mir şahin 1963-cü ilde yardımlı rayonunun pirembel kendinde anadan olub. azerbaycan dövlet universitetinin jurnalistika fakültesini bitirib. jurnalist fealiyyetine qarabağa xalq Yardımı komitesinin "azerbaycan" qezetinde başlayıb. vahid ve seyfulla mustafayevlerle birge ans-in tesisçisidir. tanınmış müharibe reportyorudur. azerbaycanın en melumatlı jurnalisti ve publisistlerinden biri kimi tanınır. ans şirketler qrupunun vitse-prezidentidir.
cabbar savalanlı hem milletçi hem de müselman olduğunu söyleyen, çox güman ki, müselmanlığın Allaha teslim olmaq olduğunu, Allaha teslim olan bir insanın ise milletçi ola bilmeyeceyini bilmeyen birisi.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20