navy


165   0   0   0
navy 4.nəsil yazar
reytinq xalı: 149
karma xalı:-225
entry sayı:165
izləyənlər:0
sifariş sayı:0

son yazdıqları| | əl əməyi göz nuru| favori seçdikləri| favori seçilənləri| bütün entryleri| saxlanılanlar| lövhə/blog

chobani 2005-ci ildә qurulan, tәxminәn 2000-ә yaxın işçisi olan amerikanın әn çox satan yoğurt brendi. 2012-ci il olimpiya oyunlarında amerikanın rәsmi sponsoru olmuş , 2016 da isә hissәlәrinin 10%-ini işçilәrinә verәrәk yeni milyonçular ortaya çıxarmışdır.
bәdәn dili vücud duruşu, jestlәr, mimikalar, üz ifadәlәri ve göz hәrәkәtlәrindәn ibarәt zehni vә fiziki fәaliyәtlәrlә dәstәklәnәn “sözsüz ünsiyyәt” şәklidir.
matricide öz vә ya başqasının anasını öldürmә aktı.
şiələrin yas saxlamaq sevgisi həm azərbaycan əhalisində, həm də iran əhalisində müşahidə etdiyim bir şeydir. 1400 il əvvəlki qırğının ildönümünü qeyd edirlər, zəncirləyirlər, öz qanlarını tökürlər....bura qәdәr aydın mәsәlәdir, ardı isә fantaziyadır.
orqan eradan әvvәl 285-222 illәrә aid olan musiqi alәti.
poker face emosiyalarını bәlli etmәyәn adam üçün işlәnәn söz birlәşmәsi.
streetball 1950-ci illәrdә amerikada yaranmış küçә basketbolu.
stilts şəkili link
tarixi eradan əvvəl 6-cı əsrə aid olan alət. fransada çobanlar tərəfindən sürüyə daha yaxşı nəzarət etmək üçün istifadə olunub.
indi istifadə olunduğu sahələr paradlar, festivallar *,tikinti v.s

https://en.wikipedia.org/wiki/Stilts
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20