qırmızı_baron


38   0   0   0
qırmızı_baron 5.nəsil yazar
reytinq xalı: 48
karma xalı:-216
entry sayı:38
izləyənlər:0
sifariş sayı:0

son yazdıqları| | əl əməyi göz nuru| favori seçdikləri| favori seçilənləri| bütün entryleri| saxlanılanlar| lövhə/blog

dünyaya təkrar gəlinsə doğulmaq istənilən ölkələr inkişafı müəyyən qədər ləngidilmiş, ən azından nəzərə çarpacaq mədəni dünyagörüşü olan başqa bir ölkə. inkişafı ləngimiş bir ölkədə doğulan insan, əgər həyata qarşı müəyyən faydalı bir perspektivi varsa, həyatın əhəmiyyətini daha yaxşı qavrayır. Sosial imkanların məhdud olduğunu başa düşdüyünə görə özünü hərtərəfli inkişaf etdirir, ediləcəklər siyahısı daha uzun olur, planlaşdırdığı və ən sonda əldə etdiyi şeylərdən aldığı həzz daha çox olur. Bu cür insanın həyatı action ilə dolu olur, hətta biraz gülməli çıxsa da demək yerinə düşər, həyata Easy ilə yox hard ilə başladığı üçün öhdəsindən gəlməli olduğu zərurətlərin sayı artır və həyatında daimi bir hərəkət olur. istər fiziki, istərsə də zehni fəaliyyətə yön verən, onu hərəkətə gətirən şey maddənin, başqa sözlə məqsədin varlığıdır. Məqsəd başa çatanda hərəkət də dayanır, bu eynilə fabrik maşının hərəkətini xatırladır. inkişafı ləngidilmiş bir ölkədə doğulan insanın əgər heç olmasa maddi imkanı varsa və məqsədlərini həyata keçirə bilirsə, o halda həyatdakı xoşbəxtlikləri və bədbəxtlikləri tən yarıya bölünür və tarazlılıq qorunur. Əgər həyatda bədbəxtlik olmasaydı inanmıram ki, xoşbəxtlik də olardı. Bədbəxtlik bir növ təbii müdafiə sistemidir və instinkt tərəfindən tənzimlənir, bu yolla insan özünü gələcək təhlükələrə qarşı hazırlayır və özünü bir nəsil boyu inkişaf etdirir. Hansı ki bu inkişaflar silsiləsi bizə əcdadlarımızdan təkamül yolu ilə gəlib çatdı və bugünkü gündə təbiətə qarşı mübarizəmizdə bizi hakim mövqeyə qaldırdı. inkişaf etmiş ölkədə doğulan insanın şübhəsiz ki, daha böyük imtiyazları var. Gedib təhsil al bilər, istədiyini asan yoldan əldə edə bilər, dünyanı gəzə bilər və məqsədini başa çatdırıb hərəkəti dayandırar. Aha elə əsas nüans da buradadır, inkişaf etmiş ölkədə doğulan insan hər şeyi asan yoldan əldə edir və sağlam bir perspektivi yoxdursa həyata daha tez doyur. intiharların o cür ölkələrdə daha çox olmasının səbəbi də budur. inkişaf etmiş ölkədə doğulmazdım, məsələn ispaniyada doğulardım, 20% işsizlik, yüksək inflyasiya, anti demokratik bir monarxiya. ispaniya elə məhz dediyim kimi bir ölkədir, nə bir Afrika ölkəsidir nə də ki bir Britaniya.

Əldə edilən müvəffəqiyyətdən alınan həzz hissi, onun əldə edilməsi zamanı çəkilən əməyə bərabərdir. That is the question.
kapitalizm 12-ci və 13-cü əsrlərdən etibarən meydana gəlməyə başlayan, mətbəənin ixtirası ilə özəyini təşkil edən fikirlərin populyarlaşması və elm, sənaye dövrünün başlaması ilə fiziki varlığına qədəm qoyulan sistem. 19-cu əsr kapitalizm üçün əlamətdar dövrdür, gücləndiyi dövr ilə yanaşı daha geniş coğrafiyalara qol qanad açdığı dövrdür. Kapitalizmin güclənməsinə səbəb, keçmiş əl əməyinə əsaslanan istehsal üsulunun dağıdılıb yerini maşınlı, daha sürətli, effektiv və ucuz istehsal üsulunu tutması, əsasən ucuz uşaq əməyini gündə 12 saat istismar etməsi və ifrat istehsal gücündən qaynaqlanan xammal tələbatından müstəmləkəçiliyin imperalizm mərhələsinə başlaması oldu. Bəzi dölbeyinlərin düşündüyünün əksinə kapitalizm bir anda meydana gəlmədi (bax: moskva bir anda tikilmədi) əksinə uğrunda qanlı, əzab-əziyyətli mübarizələr, vətəndaş müharibələri verildi. Hətta burju hərəkatlarının bir çoxu mübarizə anında məğlub oldu, bəziləri qalib gəlsə də müvəffəqiyyətsizliklə nəticələndi. (bax: 1-ci fransa respublikası ) bu səbəbdən də kapitalizm üçün ən əlverişli şərait iqtisadiyyatın kapitalist istehsalı üsulunda inkişaf etməsi oldu. Bu səbəbdən də aristokratiyanın iqtisadi quruluşu zəiflədi və yerini burjuaziyaya buraxdı. Kapitalizmin inkişafı yerini sosializmə buraxacaq, bu şərtdir, hətta anti kommunist qərb ziyalıları belə bu həqiqəti qəbul edir. Çünki bütün tarixi dövrlərə baxanda görmək olar ki, hər bir ictimai dəyişiklik istehsal üsulunun inkişafından qaynaqlanıb. Yeni siyasi fikirlərin yaranması belə iqtisadi zəmindən asılıdır. Buna görə də quldarlıq primitiv cəmiyyətdən, feodalizm quldarlıqdan, kapitalizm feodalizmdən və marksizm də kapitalizmdən yarandı. Bu möhtəşəm ardıcıllığın izahı dialektik materializmdir.

Sonra bəzi "filosoflar" elə hesab edir ki, kapitalizm insan psixologiyasının bir təzahürüdür, amma məsələ burasındadır ki, antropoloqlar bunun əksini deyir, hər bir dövrdə fərqli bir insan psixologiyasının meydana gəldiyini əsaslı şəkildə sübut edirlər. Mal uğrunda mübarizə hər zaman istehsal azlığından qaynaqlanıb. (bax: german barbarları ) yeni ictimai quruluş yüksək istehsal sayəsində bu problemi həll edib, kropotkinin sibirdəki təkamül müşahidələrindən çıxardığı, heyvanlar arası kollektiv həyat tərzini insan cəmiyyətində də əks etdirə bilər. Yadınızdan çıxartmayın insanlar təbiətə meydan oxusa da, qurduğu bütün quruluşlar təbiətin sivilizasiyalı variantı olub. Quldarlıq, təhkimçilik və kapitalizm kimi vəhşi sistemlər buradan qaynaqlanır.
inkişaf etməmiş ölkədə yaşamağın dözülməz ağırlığı Qeyri-insani şərtlərə sahib bir ölkədə yaşamamaq haqqı yaşamaqdan üstün olduğu halda belə, ölkəni bu gündə qoyub getməyi qeyri-etik hesab edirəm. Təhsili, gələcək arzuları və ailəsi üçün getmək istəyənlərin iliklərinə qədər bu ölkəni tərk etməyə haqqı var. Fəqət nisbi savadı, yalnız öz-özünü dolandırmağa kifayət edəcək maddi imkanı və müəyyən bir idealı olan insanların birləşərək maarifçiliyin genişlənməsi uğrunda mübarizə aparmasına daha çox üstünlük verirəm. Finlandiya 20-ci əsrin əvvəllərində, sözün əsl mənasında zibilliyin və bataqlığın fiziki təzahürü idi, o cür vəziyyətdən isə maarifçiliyin köməyilə çıxdı. bir ölkə yaxşı bir idarəetmə sisteminə sahib ola bilər fəqət xalqı ali şüura sahib olmadığı müddətçə bir gün o idarəetmə sistemi onun özünə qarşı mübarizə aparan bir zorakılıq aparatına çevriləcək. Bir sözlə Platonun da dediyi kimi, demokratiya ancaq savadlı cəmiyyətlər üçün real olmalıdır, əks halda demokratiya oliqarxiyaya çevriləcək.
evlilik sistemi Bu haqda digər entrylərdə də yaza bilərdim amma fikrim tamam başqadır, bu entrydə evlilik sistemi ilə bağlı tənqidlərimi və təkliflərimi bildirməyə çalışacağam.

Evlilik quruluşu olduqca qədim bir təsisatdır və kökləri hər kəsin də bildiyi kimi erkən sivilizasiyanın uşaqlıq çağlarına qədər gedib çıxır. Qəbilə daxilində evlilik ancaq törəmə üçün həyata keçirilirdi, bu səbəbdən də cinsi məhəbbət anlayışı yox idi ( var deyən götündən uydurur ) hətta bəzi qəbilələrdə heterizm ( qeyri-məhdud cinsi əlaqə ) halları olurdu. Bir sözlə evlilik seksual həzz və törəmə üçün icra edilirdi. Kapitalizmin inkişafı sürətləndikcə avropada yeni fəlsəfi cərəyanlar meydana gəldi, bu cərəyanlar mövcud quruluşu, onun üst və aşağı qurumlarını və ən əsası da əxlaqi anlayışı kökündən tənqid edirdi. Bu cərəyan tarixə 18-ci əsr fəlsəfəsi və avropa maarifçiliyi kimi keçdi. Burjua inqilablarının yayılması bu fikirlərin platformasını təşkil etdi və həyata keçirilməsinə zəmin yaratdı. Kilsənin təsiri qırıldı, beləliklə rasional baxış sistemi formalaşdı, cinsi məhəbbət hissi getdikcə dəyər qazanmağa başladı və müasir ailə quruluşuna qədər gəlib çıxdı. Patriarxal ailə sistemi məhv olmasa da, məhvi üçün şərait formalaşdı və 19-cu əsrin məhşur vote for women ( qadınlar üçün səsvermə hüququ ) hərəkatına təkan verdi.

Burjua ailəsi mövcud ailə problemlərini aradan götürə bilmədi və bu vəziyyət bir çox marksist filosof tərəfindən xüsusilə qeyd və tənqid olundu. Sosialist inqilablarınən yayılması ilə daha yeni kommunist ailə quruluşu meydana gəldi fəqət təəsüf ki, bizim kimi müsəlman cəmiyyətlərində keçmiş patriarxallığın kökü dərindən aradan götürülmədi. Baxanda görmək olar ki burjua ailə quruluşu dinə əsaslanır, o halda din məhv olmadığı müddətçə azad bir ailə psixologiyasının da meydana gəlməsi müşkül bir məsələdir. iqtisadi asılılıq ( qadının və uşaqların kişidən asılılığı ) aradan götürülsə belə lazımi psixologiya yaradılmadığı müddətçə əbəsdir. Hətta yaşlı bir türk yazıçıdan da bu haqda bir yazı oxumuşdum, soyuq müharibə dövründə Rusiya, Azərbaycan, Gürcüstan, Macarıstan, Yuqoslaviya və Bolqarıstan kimi ölkələri gəzmişdi və ailədə qadının roluna dair bir müşahidə aparmışdı. Gəldiyi nəticə isə bu idi ki, qadının cəmiyyətdəki rolu daha da kiçilmişdir. Hansı ki bu 91-ci ildən sonrakı qadın fahişəliklərinə də zəmin yaratdı.

Hər nəysə indi sözümün canına gəlirəm ( iki saatdı nəyi gözlədirdin ala ?! ) hal-hazırdkı dövrdə təəsüf ki nigah həqiqi bir yoldaşlıq üçün yox seksual əlaqə üçün bağlanır, nəticəsi faciə olur. ( erkən boşanmalar ) hətta Seymur Baycanın bu haqda bir məqaləsi var, Boşanmış Qadın adında. Məsələnin kökündə maarifsizlik durur, istər valideynlərin istərsə də onların övladlarının. Sözügedən qayə uğrunda nigahın bağlanmasını isə ən çox da oğlanlar istəyir, bu isə qadınlara seksual obyekt kimi baxmaqdan irəli gəlir. Hal-hazırda lipidomun ən yüksək səviyyədə olmalı olduğu dövrdə məndə şkalanın ortalamasından da aşağıya düşüb. Bir yana baxanda bu mənim üçün yaxşıdır çünki cinsi hissləri cilovlamaq çətin işdir və bir çox insan bu yolda həlak olur, eyni zamanda ereksiya zamanı məlum yerə qan beyindən gedir. Qansız beyinin oksigensiz beyindən fərqi yoxdur, heç biri öz fəaliyyətini həyata keçirə bilməz. Düşünürəm ki, evlilik bir məcburiyyət deyil, çünki hal-hazırkı şəraitdə heç bir sosial status və ya imtiyaz qazandırmır. Evlilik bir növ qarşılıqlı etibarnamədir, kağız üzərində imzalanıb kağız üzərində qalan. Dövlətlər arası müqavilələrdən fərqi yoxdur, məgər o torpaq mənim bu torpaq sənin desə, digər dövlət buna inanmayacaq ? Yox inanacaq sadəcə o səndən, sən də ondan bir razılıq, bir söz verməsini istəyirsən və bu razılıq müqavilənin imzalanması ilə reallaşdırılmış olur. Ancaq tərəflərdən biri müqaviləni poza bilər, məgər Hitler Rhineland məsələsində ( yəni Almaniya ordusunun Fransa və Belçika sərhəddindən kənarlaşdırılması ) versal müqaviləsinin şərtini pozmamışdımı ? Evlilik də elə, şərtlər pozula bilər. Ona görə də söhbət birlikdə yaşamaqdan gedirsə evlənməyə ehtiyac yoxdur. Nigahsız yaşamaq fərdlərə azadlıq da qazandıra bilər, bəli mötəbər şəxslərdən və idarələrdən. Əgər nə vaxtsa bu fərdlər arasında anlaşmazlıq meydana gəlsə ədliyyə idarələrinə müraciət etmədən bir-birlərindən ayrıla bilərlər. Heç kəs deməsin ki bu əxlaqsızlığa səbəb olacaq, ən böyük əxlaqsızlıq hazır ki çərçivədə baş verir. Kubada bu sistem mövcuddur, fərdlərin şüuru inkişaf etdiyi üçün evliliyə ehtiyac duyulmur, ancaq bu o demək deyil ki evlilik sistemi mövcud deyil. Mövcuddur amma əhəmiyyət verilmir. Bu model bir nümunədir və dəyərləndirilməlidir, çünki gələcəkdə inkişaf etmiş şüur bu modelə ehtiyac duyacaq və özünü idarə edə biləcəyi üçün iyerarxik qurumlardan asılı olmayacaq.

Ancaq hazır olun çünki bu fikir ucbatından ultra əxlaqlı cəngavərlər tərəfindən əxlaqsızlıq damğası ilə damğalancaqsınız. Hal-hazırda bu model heç kimdən asılı olmayan fərdlər tərəfindən həyata keçirilə bilər və edənlər var. O məhşur görücü üsulu ilə qətiyyən bu tip bir həyata qovuşa bilmərsiniz. Nəzərə alsaq ki irticaçılığın ortasında bu model ancaq savadlı və bir-birinə etibar edən şəxslər arasında baş tuta bilər, o halda uğur ehtimalı da yüksəkdir. Fəqət ailə sistemi ictimai bir sistemdir və yeni bir sistemin meydana gəlməsi üçün obyektiv şərtlər buna imkan verməlidir. Güclü bir istehsal sistemi olmadan kapitalist sistemi mövcud ola bilməz...
Edit: Uşaq məsələsi nigahsız həyat üçün bəzi problemlərə səbəb ola bilər, nəticədə doğulacaq uşaq fahişənin balası ( son of a bitch ) kimi rəftar görəcək və bu onun psixologiyasına ciddi təsir edəcək. Bu səbəbdən də bu model uşaq sahibi olmağı fikirləşməyənlər üçün ( kapitalist cəmiyyətdə ) olduqca idealdır.
öyrənildiyində təəccübləndirən məlumatlar Məscidlərin üzərində olan ay-ulduz şumer dinin ay-ulduz inancı ilə əlaqəlidir. Eyni zamanda: Şumer dinində hər bir tanrı üçün bir məbəd tikilər və bu məbədlərin içində tanrıların ailə üzvlərinin heykəlləri, büstləri və s. Olardı, bu ənənə xristianlıqda isa və məryəm kimi təzahür edib. Şumerlər üçün 7 rəqəmi əhəmiyyətli bir rəqəm idi, cənnətin 7 qapısının olduğu təsəvvürü də buradan qaynaqlanır. Şumerlər politeist xalq olub, hər bir tanrının adı olardı, eyni zamanda xüsusi keyfiyyətlərinə görə də əlavə adları var idi. Babillər monoteizmə keçdikdə inandıqları 50 adı bir tanrıda birləşdirdilər. (bax: allahın 99 adı ) tanrıya daha da yaxınlaşdırdığı təsəvvürü ilə uca tikililər inşa edirdilər, bu təsəvvür özünü sinəqoq, məscid və kilsə kimi tikililərə sahib müasir dinlərdə də qoruyub saxlamışdır. Şumer dinində çarlar tanrının dünyadakı elçiləri hesab olunurdu, bu təsəvvür xristianlıqda papaya, islamda da xəlifəyə keçmişdi.
september ilin 9-cu ayı olması ilə yanaşı earth, wind & fire qrupunun 1978-ci ildə musiqi sektoruna buraxdığı məhşur bir əsərdir. Eyni zamanda bu il taylor swift tərəfindən, öz məntiqinə uyğun bir şəkildə yenidən tərtib edilərək cover şəklində tanıdılan musiqidir. ikisi də dinləməyə dəyər dərəcədə keyfiyyətlidir, fəqət yaddan çıxardılmamalıdır ki, taylor swift'inki coverdir və uğurunu original kompozisiyaya borcludur. ikisini də dinləmək üçün buyrun:
Original: https://youtu.be/ter0p_iyIxk
Cover: https://youtu.be/KnDnphYTb0Q
libraff Əjdaha kitablar satan bir mağazadır ancaq kitablar ağıl almaz dərəcədə bahadır. 2-ci dünya müharibəsi ilə bağlı bir kitabı 17 manata satırlar.
iohann ştrauss Dünya şöhrətli, atası ilə eyni adı daşıyan, Avstriyalı bəstəkar. Ən məhşur əsəri əvvəlcə xor üçün nəzərdə tutulmuş Mavi Dunay olmuşdur. Fəqət xorda uğur qazana bilməmişdi. Strauss'un özü kimi musiqiçi bir qardaşı da var idi Yozef Ştraus adında. iohanna ən çox pis təsir edən hadisə qardaşının polşa konsertindən sonra rus əsgərləri tərəfindən öldürülməsi olmuşdu. iohann ilk valsını 6 yaşında bəstələmişdi bu isə onun dahiliyinı dəlalət edir. Halbuki atası onun bəstəkar olmasını istəmirdi. Bu səbəbdən də o atasına xəbər vermədən skripka məşğələlərinə gedirdi. Bəlkə də bir çox dahi kimi Ştrauss da oxuduğu ali məktəbdə dərslərini yaxşı oxumadığı və düzgün davranış göstərmədiyi üçün məktəbdən xaric edilir. Atası evi tərk edəndən sonra isə ailəsinin maddi problemlərini həll etmək üçün işləməyə başlayır. Elə bu müddətdə də öz orkestrını qurur və dünya şöhrətinə ilk addımını atır. iohann Ştraus 1899-cu ildə sətəlcəm xəstəliyindən vəfat edir və Frans Şubert və Lüdviq Von Bethoven kimi bəstəkarların yanında dəfn edilir.
better call saul Bu entry də serial ilə bağlı bir rəy bildirməyəcəm fəqət incənə Quentin Tarantinonun pulp fiction kinosuna baxandan sonra bir detal diqqətimi cəlb etdi. Pulp fiction 90-cı illərin sonlarında çəkilib, yəni better call saul ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Amma kinoda butch adındakı personaj bir mağazadan çıxanda, mağazanın qapısında bir yazı görünür. Əsas məsələ yazı yox onun şriftidir.
https://i.imgur.com/XxKJJ2V.jpg
Bu isə Better Call Saul reklamının afişasıdır
https://i.imgur.com/zlPNLOC.png
Şriftlər eynidir, məsələ bununla da bitmir. Kinodakı Winston personajı açıq-aydın Mike Ehrmantraut'un vəzifəsini icra edir, özü də nöqtəsinə vergülünə kimi. kinematoqrafiyada bu cür referanslar çox olur, bunlar da onlardan biri.
hər gün bir faydalı məlumat Təkamül nəzəriyyəsinə görə insan meymunlardan yox, elmi terminologiyada Simiyen adlanan bir fəsildən meydana gəlib. Bizim meymun adlandırdığımız primatların hamısı da meymun deyil, xüsusilə də quyruqsuz olanları. Hal-hazırki leksiki imkanlarımız ilə bu fəsili ən yaxşı şəkildə quyruqsuz meymun adlandıra bilərik, fəqət ingilis dilində bu sinifə ape deyilir. (bax: Planet of Ape )
28 may Ümumiyyətlə çox ziddiyyətli bir mövzudur, bəzilərinə görə istiqlal, bəzilərinə görə isə Osmanlı müstəmləkəçiliyi və Britaniya imperializminin köməyi nəticəsində qurulmuş bir dövlət. Faktiki olaraq şərqdəki ərazilərini genişləndirmək istəyən osmanlının icazəsi ilə quruldu. (bax: nuru paşa ) Sonra britaniya imperializminin dövrü gəldi, general tomson bakının general-qubernatoru elan edildi, ( özü tərəfindən )hətta Məclis-i Müəssisa da tomsonun icazəsi ilə təsis edildi. Tanınmaya gəldikdə isə, de-fakto səviyyədə tanındı, əsas məsələ de-yure tanınmadır. Xronoloji ardıcıllığına baxanda görmək olar ki, müstəqil dövlət olmayıb, inqilabçı isə ümumiyyətlə olmayıb. ( burjua inqilabçısı ) gördüyü daxili işlər isə başqa məsələ. Ancaq mənim nöqteyi-nəzərindən 28 mayın böyük əhəmiyyəti Azərbaycanın bir ölkə kimi təşəkkül tapmasıdır, məni onun üstündəki hökümət maraqlandırmır. Qaldı ki o hökümətə, imperializmə xidmət etdiyi bariz idi, Ankara yerinə istanbul hökümətini dəstəkləməsi buna nümunədir. Ancaq mənim, məndən 100 il əvvəl yaşamış insanlar haqqında mənfi fikir söyləməyə haqqım yoxdur.
azərbaycanda spotify istifadə etmə yolları Şəxsən mən ABŞ və Böyük Britaniya arasında vpn ilə keçiş edirəm, gah o gah bu. Sözsüz ki, tamamilə pulsuz lakin qeyri-qanuni yolla istifadə etmək mümkündür amma mən yenə də gələcəkdə pul verib premium'a keçəcəm. Çünki əməyə hörmət deyə bir şey var, bu tip proqramlara pul vermək əlbətdəki şəxsi işdir ancaq yenə də sevdiyimiz musiqiçinin albomuna pul verib əməyini ödədiyimiz kimi bu cür proqramların da haqqını ödəməliyik.
la casa de papel Bəyənənlərin inside man filmini də bəyənəcəyi bir serialdır. Serialın süjet xətti çox sadə olsa da verdiyi mesaj tamam başqadır. Ən elementar şəkildə belə izah edə bilərəm ki, serial marksist aspektdən ictimai tənqid mesajı verir. Soyğunçuların paltarı qırmızıdır, istifadə etdikləri maska Salvador Dali maskasıdır, Dali cəmiyyəti və onun təsisatlarını tənqid edən biri olub, bank yerinə zərbxananı qarət etmələri hədəflərinin xalq yox sistem olduğunu ifadə edir, soyğun başlayandan dərhal sonra polis hadisəyə müdaxilə edir və nə olursa-olsun soyğunçuları məğlub etməyi planlaşdırır və son olaraq da ara-bir çalınan bella çao marşı. Ümumiyyətlə ispanlar kinematoqrafiya işini babat bacarır, izləyicilərə cell 211 filminə də baxmağı tövsiyə edirəm.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20