reyn


33   7   0   0
reyn 4.nəsil yazar
reytinq xalı: 1447
karma xalı:2609
entry sayı:33
izləyənlər:35
sifariş sayı:0

son yazdıqları| | əl əməyi göz nuru| favori seçdikləri| favori seçilənləri| bütün entryleri| saxlanılanlar| lövhə/blog
(youtube: )


feronia Dördüncü nəsil əjdaha* yazar.
Animelər haqqında elə ətraflı, elə gözəl bilgi verir ki, insan istəyir işi-gücü atıb bütün günü onun dediyi animeləri izləsin.
Hələ musiqi anlayışı?
king crimson aşiqi olmasından əlavə Sayəsində david sylvian kimi sənətkarı kəşf etmişəm.
Təşəkkürlərimi bildirirəm burdan məllimə.
Son olaraq da bildirmək istəyirəm ki, bu qədər utancaq olmasan hər şey daha yaxşı olacaq *
despotizm zülmkarlıq, qәddarlıq mənasını verən ifadə.
idarəetmənin öz istəyinə görə hərəkət edən bir insanın әlindә olması.
Despotizm'dә dövlət əsas idarәçinin qaydaları ilә idarə olunur vә dövlәtin hәr bir üzvü digәr bütün insanlardan üstün tutulur. despotizmdə heç bir konstitusiyanın, hüquqların әhәmiyyәti olmur, zorakılıq baş alıb gedir ..
sözaltı sözlük Hal-hazırda Çox kiçik bir mövzunu hədsiz dərəcədə çox böyüdən yazarların toplaşdığı sözlük.
Məsələn:
Bir yazar digərinin entrylərini və s. Sevmir. Okey.
yazarı Sevmirsən sevmə.
Bundan başqalarına nə?
Yazarı blok et, Başlığını blok et.
Amma yoox. Gərək bu mövzu burada böyüdülə, mövzunun burada zibili çıxarıla, xaos yarana.
Özüm 2 ilə yaxındır ki, normal girə bilmirəm sözlüyə. Hər girəndə də anlamsız mövzularla, başlıqlarla rastlaşıram. Başqaları da mənim kimi.
Heç kimin dilədiyi bu deyil, zənnimcə.
Bir şeydən şikayətlənməkdən xoşum gəlmir amma bu qədər də olmaz axı.
sözlük üzərində böyük əziyyət çəkən insanlar var burada.
Heç olmasa onlardan utanmaq lazımdır.
Nə vaxtdan yazarların vəzifəsi bu olub?
Yazarların vəzifəsi bir-birinə söz soxmaq deyil, entry yazıb, bilgi verməkdir.

Sözlüyün də qayəsi budur:
Bilgi gücdür!

(bax: bir az rahatlayın məllimlər)
bertrand russell "insanlar bilgisiz doğulurlar, axmaq deyil: sadәcә öyrәdilәrәk axmaq olurlar" sözlәrinin sahibi ingilis filosof. 1928-ci ildә yazdığı sceptical essays kitabı fәlsәfәnin әn maraqlı kitablarından sayılır.
1950-ci ildә nobel mükafatına laiq görülmüşdür.
wheel of time (bax: zaman çarxı)
fantastik әdәbiyyatın әn gözәl kitablarından biri. Hәmçinin, Robert jordanın 14 cildlik әsәri.
Bir dәfә serialı çәkilmişdi, mәlum sәbәblәrdәn 1 vә ya 2 seriadan sonra dayandırılmışdı.
2017-ci ildә tәzәdәn serial çәkilәcәyi mәlum olub.
Düzü, serialın uğurlu olacağını düşünmürәm. Amma yenә dә.
Kitab özü çox qәliz idi. Hәr şey incә Tәfәrrüatı ilә tәrәnnüm edilirdi.
bu Kitabı oxumaq aylarımı almışdı, rejimimi pozmuşdu. Yuxusuz qalırdım gecәlәrlә.
Amma ümumi götürәndә kitab ağır olsa da әfsanә idi.
Not: fantastik әdәbiyyata tәzә başlayanlar üçün mәslәhәt görülmür-*
humanist Latınca "insana xas olan" anlamına gәlәn söz.
intibah dövrünün bir çox nümayәndәsinin diqqәtini Dә elә din deyil insan vә onun gördüyü işlәr cәlb edirdi. Hәmin insanlar humanist idilәr.
Humanistlәr hәyatın mәqsәdini, insanın xoşbәxtliyini dinә inamda yox insanlar üçün hәrhansı faydalı bir işdә görürdülәr.
Bu sәbәbdәn dә humanistlәri hәrtәrәfli inkişaf edәn insanlar maraqlandırırdı.
Humanistlәr qәlbi, fikiri, hisslәri gözәl olan insanı hәrtәrәfli inkişaf etmiş insan adlandırırdılar.
Antik mәdәniyyәtdә humanistlәr insan taleyini insanın baracığı ilә әlaqәlәndirirdilәr.
Hәr bir insan qarşısına qoyduğu mәqsәdә nail olmaq üçün mübarizә aparmalı, iradәsindәn dönmәmәli idi.
Belәcә hәmin insan öz taleyini, gәlәcәyini yazırdı.
deep purple Rockun әfsanә qruplarından biri.
48 ildir ki, fәaliyyәtdәdirlәr.
Bu il iyul ayının 5-dә antalyada konsert verәcәklәri gözlәnilir.
Biletlәr hәlә satışa çıxarılmıyıb amma.
kawhi leonard Yavaş-yavaş san antonio spursun super-starlığı yolundA irәlilәyir. hәtta artıq super-starıdır.
Dünәn memphislә oyundaki statistikası 32 sayı, 2 asist, 7 ribaund, 5 blok idi.
Yaşında nәzәrә alsaq daha uğurlu olacağına inanıram.
aerosmith yarandığı tarixdәn bu yana heç dağılmayan, demәk olar ki, 1970-ci ildәn üzvlәri dәyişmәyәn tәk-tük rock qrupundan biri.
Amma bu yaxınlarda qrupun vokalisti steven tyler 2017-ci ildәki dünya turundan sonra qrupun fәaliyyәtinә son verәcәyini açıqlayıb.
Gözәl mahnıları olan qrupdu, heç yaxşı olmadı.
jeff buckley
(youtube: )

Belә gözәl coverı olan insan.
Әsasәn alternative rock, soft rock oxuyurdu.
30 yaşında led zeppelinә qulaq asa-asa, paltarla çaya girib vә 6 gün sonra hәmin çayda meyidi tapılıb.
intihar etdiyi vә ya çayda boğulduğu hәlә dә mәlum deyil.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20