spotless mind


32   2   0   0
spotless mind 6.nəsil yazar
reytinq xalı: 29
karma xalı:420
entry sayı:32
izləyənlər:0
sifariş sayı:0

son yazdıqları| | əl əməyi göz nuru| favori seçdikləri| favori seçilənləri| bütün entryleri| saxlanılanlar| lövhə/blog

üçüncü dünya ölkələri “ilk dünya” - kapitalist ölkələri və NATO bloku;
“ikinci dünya” - sosialist bloku;
"üçüncü dünya" - yuxarıdakılara daxil olmayan digər dövlətlər
universitetdəki ölməyi unutmuş müəllimlər Əksəriyyəti kafedra müdiri kimi çalışır. Ölənə kimi də ordan durmaq fikirləri olmur. Adətən rus müəlliflərindən köçürüb bir kitab buraxırlar. Bütün hamı da onun kitabını almalıdı. imtahan sualları da həmin kitab üzrə salınır ki, arada kitabını almayan adam qalmasın. Özündən daha savadlı, gənc, fərqli düşüncəli birisi kitab çıxarmaq istəsə əsla icazə vermirlər. Adətən danışıqlarının ikrah oyadacaq dərəcədə kobud olması, özünü üstün görmə, fərqli düşüncələrə hörmət etməmə, tələbələrə əzbərçilik aşılama, dünya elmi ədəbiyyatını ancaq sovet və ya rus müəlliflərindən ibarət kimi görmək və s. Xarakterik Xüsusiyyətlərə malik olurlar.
hər kəsin fikir, vicdan və din azadlığı hüququ Konstitusiyamıza görə bizə məxsus olan 5 azadlıqdan ikisi. Digər üçü sərbəst toplaşmaq azadlığı (mad. 49), məlumat azadlığı (mad. 50), yaradıcılıq azadlığı (mad. 51).
Maddə 47. Fikir və söz azadlığı
I. Hər kəsin fikir və söz azadlığı vardır.
II. Heç kəs öz fikir və əqidəsini açıqlamağa və ya fikir və əqidəsindən dönməyə məcbur edilə bilməz.
III. irqi, milli, dini, sosial və hər hansı digər meyara əsaslanan ədavət və düşmənçilik oyadan təşviqata və təbliğata yol verilmir.
Maddə 48. Vicdan azadlığı
I. Hər kəsin vicdan azadlığı vardır.
II. Hər kəsin dinə münasibətini müstəqil müəyyənləşdirmək, hər hansı dinə təkbaşına və ya başqaları ilə birlikdə etiqad etmək, yaxud heç bir dinə etiqad etməmək, dinə münasibəti ilə bağlı əqidəsini ifadə etmək və yaymaq hüququ vardır.
III. Dini mərasimlərin yerinə yetirilməsi, ictimai qaydanı pozmursa və ya ictimai əxlaqa zidd deyildirsə, sərbəstdir.
IV. Dini etiqad və əqidə hüquq pozuntusuna bəraət qazandırmır.
V. Heç kəs öz dini etiqadını və əqidəsini ifadə etməyə (nümayiş etdirməyə), dini mərasimləri yerinə yetirməyə və ya dini mərasimlərdə iştirak etməyə məcbur edilə bilməz.
iki nəfərlik yataqda çarpaz yatmaq Bəzən "hayat bu işte. Hamı cəhənnəmə kravatımı sevirəm" deməyinizə, bəzən də "yalnızlıqdan öləcəm" deyib bir anlıq depresiyaya girməyinizə səbəb olur. Qarmaqarışıq bir vəziyyətdi. Anlatılmaz yaşanır
yehova şahidləri qandakı eritrositləri, leykositləri, trombositləri və plazmanı qəbul etməkdən imtina edirlər. albumin, immunoqlobulin, hemoqlobin və s. gəldikdə hər Yehovanın Şahidi öz şəxsi fikrini yazılı şəkildə ifadə edirmiş. qan köçürülməsinə də qarşıdılar. çox qəribə...
cəlil məmmədquluzadə Həyat yoldaşı həmidə xanım məmmədquluzadənin "xatirələrim" adlı kitabında mirzə cəlilin həyat və yaradıcılığından kifayət qədər maraqlı faktlar və hadisələr tapmaq mümkündür. Məncə oxumağa dəyəcək bir kitabdı
inkalar 1532-ci il ispanların gəlişinə qədər Amerikadakı ən böyük 3 imperiyadan birini yaratmış xalq. buna baxmayaraq inklər yazı sistemini tapmamışdılar. Düyümlü iplərlə sadə hesablamalar aparmağı bacarırdılar. Məsələn, gördükləri işləri saymaq. Ancaq mühəndislikdə, memarlıqda, xüsusilə kənd təsərrüfatında digər yerli xalqlardan xeyli irəlidə idilər. Həmçinin kartofun becərilməsinə ilk dəfə inklər başlayıb. Zamanın ölçülməsində də kartofun qaynama vaxtından istifadə edirlərmiş. Bu zaman kartofun qaynama vaxtı təxmini 1 saata bərabər götürülürmüş. ink imperiyasının tam süqutu 1572-ci ildə baş verir. Müasir dövrdə yaşayan inklərin sayı 3 milyondan daha azdır. Bugün And Dağlarında quechua dilində danışan kənd əhalisi inklərin nəslindən gəlir ki, onlar da peru əhalisinin 45 faizini əhatə edir.
məhkəmə ekspertizası «Dövlət Məhkəmə Ekspertizası fəaliyyəti haqqında» Qanunun 1-ci maddəsində göstərilir: məhkəmə ekspertizası – təhqiqat, ibtidai istintaq orqanının və ya məhkəmənin (hakimin) icraatında olan işin halları barədə informasiya daşıyan maddi obyektlər, hadisələr və proseslər haqqında xüsusi elmi biliklər əsasında aparılan tədqiqatdır.
jelibon ilk dəfə 1861-ci ildə William Schrafft tərəfindən ABŞ vətəndaş müharibəsi zamanı əsgərlər üçün hazırlayıb göndərdiyi zaman ortaya çıxdığı ehtimal olunur. 22 aprel abş-da "Amerikan milli jelibon günü" kimi qeyd olunur.
Ayı, coca cola, qurd formasında olanları ən dadlılarıdı
Həzz verən şeylər Qışda yerdəki su nazik buz təbəqəsinə çevriləndə onu ayaqla qırmaq. "Xırç" deyə səs çıxır
qəribə hisslər Tanımadığın bir insanı ilk görəndə sanki o adamı çoxdandı tanıyırmış kimi hiss etmək. Bir kəlmə belə kəsməsən də həmin adamın həyatında böyük rol oynayacağını bilirsənmiş kimi yaxınlıq hiss edirsən. Dəfələrlə başıma gələn və hələ də anlaya bilmədiyim hiss
dentofobiya birdən çox ünsürə malik fobiya növü. adi formasında ünsürlərdən birinə qarşı qorxu olduğu halda, şiddətli formasında bütün ünsürlərə qarşı mövcud olurmuş. ünsürləri bunlardır:
1. stomatoloqdan qorxmaq
2. ağrıdan qorxmaq
3. keyləşdirmədən qorxmaq. bu insanlar nəfəs ala bilməyəcəklərini və udquna bilməyəcəklərini düşünürlər
4. stomatoloji cihazların səslərindən və iylərdən qorxmaq
5. iynədən qorxmaq
ari irqi hitlerin darvinizm və mendeldən əsas götürərək izlədiyi siyasi yol. bu inanca görə ari irqi saf irq hesab olunurdu və izləri atlantisə kimi gedib çıxardı. hitler "mübarizəm" kitabına əsasən irq sıralamasının ən üstündə ari irqi( alman və skandinavlar) gəlirdi. sonrakı yerlərdə sırayla iranlılar, hindlilər, slavyanlar, polyaklar, qaraçılar və sonuncu sırada da yəhudilər gəlirdi. yəhudi və qaraçılarla yanaşı Hitler fiziki və əqli məhdudiyyətli şəxsləri, homoseksualları, afrikalı-alman uşaqları da aşağı sıraya qoyurdu. buna görə də həmin şəxslərə qarşı soyqırım siyasəti yeridir.
teoman hansı mahnısını daha çox sevdiyimə qərar verə bilmirəm. qəribə bir asılılıq yaradıb mahnıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20