məfhum


facebook twitter əjdaha lazımdı   googllalink

  1. ərəbcə başa düşmək mənasını verən "fəhm" sözünün fleksiyaya uğramış formasıdır. məfhum məchul növdədir və (kimsə tərəfinnən) başa düşülən mənasını verir.
  mövhum sözüylə qətiyyən qarışdırılmamalıdır. mövhum qorxulan, qorxuya səbəb olan şey mənasındadır.
  2. Əsli: məfhumdur. Anlayış, qavram mənasında işlədilir. Məsələn, sevgi məfhumu - sevgi anlayışı.
  sifarişi verən: loddard
  4. sözlüyü özüm üçün şəxsi bloq halına saldığıma görə entrylərə dair daima açıqlamalar, önsözlər və bu kimi digər şeylər yazma ehtiyacı hiss eləyirəm. nəsə belə daha xoş gəlir mənə.
  dilə gətirmək istədiyim bəzi şeylər var, amma oturub danışmağa həvəs yoxdur, ya da özüm də yaxşı dərk eləməmişəm deyə, rahat ifadə edə bilmirəm. son entrymi guya "qolları sıvayıb işə girişmək" üçün bir önsöz kimi yazmışdım, amma 3 aydan çox vaxt keçməyinə baxmayaraq, davamını gətirməmişəm. indi yenə qarışıq fikirlərimi ifadə etmək niyyəti ilə haqqında entrylər yazmaq istədiyim mövzulara giriş mahiyyətində olan bu mövzu ilə ucundan-qulağından bir şey qaralamağa çalışaraq başlayaq, görək axırı nolur.  dil düşüncəni müəyyənləşdirir; yaxud, düşüncə dillə sərhədlənir. insan sözlərə çevirə bilmədiyi, sözlə ifadə edə bilmədiyi bir şeyi başa düşmür və əksinə: yalnız başa düşdüyü şeyi sözlə ifadə edə bilir. bu səbəbdəndir ki, bir şeyi sadə bir formada başa sala bilməyən bir insanın elə özünün də həmin şeyi yaxşı dərk etmədiyi ifadə olunur. xülasə, dil düşüncə aləmimizi formalaşdırır və elə məhz bu səbəbdən böyük əhəmiyyət kəsb edir.

  insan sözləri təsəvvüründə müəyyən formada canlandırır. amma bu, insandan insana dəyişir. yəni, eyni sözü iki insan eyni formada təsəvvür etmir. bu prosesdə bir çox amil rol oynayır və ən əsaslarından biri də keçmişdir. insan bir şeyi təsəvvüründə canlandıranda öz keçmişinə söykənir. insanın bildiyi yaxud bildiyini zənn elədiyi şey təsəvvüründə daima köhnə təcrübələrinə əsasən canlanır. bilmədiyi bir şeyi onsuz da təsəvvür edə bilmir və yeni bir şeyi öyrənməyə çalışanda da onu yenə əvvəlcədən bildiyi/bildiyini zənn elədiyi şeylərin köməyi ilə qavramağa çalışır. yəni, insan yeni bir şeyi olduğu kimi yox, köhnə təcrübələrinə, keçmişinə əsasən qavrayır.

  məsələn, mən indi “stul” desəm bu entryni oxuyan iki şəxsin təsəvvürüdə eyni şey canlanmayacaq. ikisi də stulu təsəvvür eləyəcək, amma fərqli stullar olacaq. nə bilim, rəngi fərqli olacaq, forması fərqli olacaq. tək ortaq xüsusiyyəti bu olacaq ki, ikisində də oturmaq mümkün olacaq. yenə də bir ortaq nöqtə tapılır, çünki stul görülə, toxunula bilən bir əşyadır, mücərrəd bir məfhum deyil. söhbət mücərrəd məfhumlara gəlib çıxanda işlər daha da qarmaşıqlaşır.

  “stul” kimi bir söz belə insanların təsəvvüründə bu qədər fərqli formada canlanırsa, onda məsələn “əxlaq”, “vicdan”, “ədalət” və s. kimi, mənasını birbaşa fərddən alan, yəni qismən yox, tamamilə fərdin köhnə təcrübələrinin əsasında inşa olunan məfhumlara nəzər saldıqda təsəvvürlər arasındakı fərqlər böyüyür.

  #129768 entrydə yazar çox gözəl açıqlama verib məfhuma: "məfhum" məchul növdədir və [kimsə tərəfindən] başa düşülən mənasını verir.

  məfhuma mənasını birbaşa insan verir. məfhum qar dənəsi kimidir, hər adamda fərqli canlanır. məfhuma mənanı onu istifadə edən insanın verdiyinin idrakında olmaq, insanın istifadə etdiyi məfhumun hamı üçün eyni mənaya gəlmədiyini dərk etməyinə və beləliklə həmin məfhumu daha ehtiyatlı istifadə etməyinə, təbii olaraq nəyisə iddia edəndə daha ehtiyatlı, daha təvazökar olmağına kömək edir. yaxud qarşıdakı şəxs bir məfhumu istifadə edəndə, həmin şəxsin məfhumu öz anladığı kimi istifadə elədiyini dərk edərək daha mülayim, daha təmkinli davranmağına, və beləliklə, yersiz mübahisələrdən daha az zərər çəkməyinə kömək edir.

  məsələn, “tanrı” sözünə nöqtəsinə qədər eyni mənanı verən, bu məfhumu nöqtəsinə qədər eyni formada dərk edən iki (2) insanın belə mövcud olmadığını düşünürəm; dinindən, məzhəbindən və s. asılı olmayaraq. bu səbəbdəndir ki, şəms təbrizi, “allaha aparan yol insanların sayı qədərdir.” deyib. elə isə, iki insanın “tanrının varlığı/yoxluğu” haqda mübahisə eləməyi çox axmaqca, çox absurd görünür, çün tamam ayrı şeylərdən danışırlar; kim nəyə istəyirsə, ona qoyur bu adı, amma mübahisədə sanki ikisi də məhz eyni şeydən bəhs edirmiş kimi davranırlar.

  elə bu yerdə, çox quru və sıxıcı alındığını düşündüyüm entryni rəngləndirmək məqsədilə komik olmayan bir lətifə danışıb entryni daha da sıxıcı hala gətirim deyirəm. necə fikirdir? elə də gülməli olmasa belə, maraqlı lətifədir. əslində yaxşı xatırlamıram bu lətifəni, yəni məntiqi səhvlərə, lətifənin strukturunda, zaman-məkan əlaqələrində özünü biruzə verən səhvlərə görə üzrlü sayın. yenə də bacardığım qədərilə yazmağa çalışım, məğzini özünüz başa düşərsiz də, uşaq döyülsiz ki.

  deməli bir gün molla nəsrəddinin yaşadığı kəndə uzaq ellərdən bir alim gəlir. heç kəs başa düşmür bunun dilini. necəsə alim olduğunu bilirlər amma, orası yadımda deyil. nə isə, bu daydayla heç cürə rabitə qura bilmirlər. nəticədə mollanı çağırırlar ki, bu ağır söhbətdi, molla tutar ancaq belə söhbəti. nə isə, molla gəlir, bu alimlə oturdurlar mollanı üzbəüz. alim yerdə bir dairə çəkir, mollaya baxır. molla dairəni ortasından bölür. alim təəccüblə mollaya baxır, molla bu səfər dairəyə əvvəlkinə perpendikulyar bir xətt daha çəkir, dairəni dörd yerə bölür, üçünü öz tərəfinə çəkir, birini alimə verir. alimin çox xoşuna gəlir söhbət, çox məmnun halda ayrılır mollanın yanından.
  sonra alimdən soruşurlar* ki, nə söhbət elədiz, deyir mən yer kürəsini çəkdim, sizin molla onu iki yerə böldü, ekvatoru, şimal-cənub yarımkürələrini göstərdi. mən hələ bunu hardan bildiyinə təəccüblənərkən, molla kürəni dörd yerə böldü, üçünü özünə çəkdi, yerin ¼-inin torpaq, ¾-ünün su olduğunu göstərdi. əlqərəz, sizin molla çox bilikli adamdı.
  sonra gəlib molla nəsrəddindən soruşurlar ki, nə danışdız? deyir, o yerdə bir boşqab yemək çəkdi, mən də ortasından böldüm ki, panyatkan olsun, yarıya bölək. gördüm nəsə tərs-tərs baxır, dedim, çox istəyən azdan da olar, ¾-ünü özümə götürürəmm, qalanı sənin. baxdı ki, bir az da dirəşsə onu da itirəcək, məcbur qalıb razılaşdı.*


  məfhumları fərqli istifadə eləyəndə bu cür vəziyyətlər törəyir, amma lətifədəkindən fərqli olaraq, çox vaxt xoşluqla yox, qanqaraçılıqla yekunlaşır. bu səbəbdən, baş rollarını məfhumların ifa etdiyi mövzuları müzakirə etməyə başlamadan, həmin məfhumun iki tərəf üçün də nə mənaya gəldiyini aydınlaşdırmalıdır tərəflər; əks təqdirdə eyni qayıqda oturub zidd istiqamətlərdə avar çəkən iki insanın vəziyyətindən daha absurd olar vəziyyət: vaxt itirilir, enerji itirilir, əsəb pozulur, amma nəticə yoxdur.

  son olaraq, məfhuma tərif vermək insanın düşüncə aləmini, duruşunu, ideologiyasını müəyyənləşdirir. yəni, bizi bir-birimizdən fərqli qılan şey, məfhumlara fərli cür yanaşmağımız, fərqli mənalar yükləməyimizdir. hə, bütün fərqlərimiz, dünya görüşümüzün ziddliyi/bənzərliyi və s. əslində bu qədər bəsit bir nöqtədən törəyir. bütün dava-dalaşlarımız, qırğınlarımız, incikliklərimiz, dostluqlarımız məfhumlara hansı mənanı yükləməyimizlə müəyyən olur. məsələn "mülkiyyət" məfhumuna verilən tərifə əsasən insanlar inqilab edirlər, "ədalət" məfhumuna yüklənən mənaya əsasən müharibələr yaşanır, "əxlaq" məfhumuna yanaşıma əsasən cəmiyyət parçalanır və s.

  xülasə, məfhumlara, onlara yanaşımımıza, onları şərh etməyimizə daha diqqətli, ehtiyatlı yanaşsaq, söhbətin nədən getdiyini anlamaqda işimiz bir balaca asanlaşar. sənlə məni fərqli qılan şey məfhumdursa, ikimiz mübahisə/müzakirə/mübadilə edəndə, əvvəla hansı nöqtədə və hansı formada fərqli olduğumuzu yaxşı dərk etməliyik ki, heç olmasa, ən pis ehtimalla, enerjimizi özümüzə zərər vermək üçün xərcləməyək.

  hə, elə bunları deməyə gəlmişdim. növbəti görüşlərədək.
  (youtube: )
  5. usteki entry qeder derinden aciqlayici olmasa da bir seyler yazacaqdim bura.Sonra mehfummu yoxsa mefhummu deye arada qalib yuxari baxmaq mecburiyettinde qaldim.dedim ala sen hara aciqlayici, elmi entry yazmaq hara. amk.sondurdum kompyuteri. gedim bir az televizora baxim.


sən də yaz!