eynşteynə məktubəjdaha lazımdı   izlə   lələ   mən   googllalink

  1. şəhriyarın albert einsteinə həsr etdiyi şeir. digər adı "eynşteynə peyğam"dır (peyğam farsca müraciət, sifariş, xəbər deməkdir, peyğəmbər sözü ilə ortaq kökdəndir)

  abş tərəfindən yaponiyaya atılan nüvə silahının insani tələfatlarının miqyasından kədərlənən Şəhriyar şeirində özünü ömər xəyyamın, hafiz şirazinin nümayəndəsi hesab edib, şərq ədəbiyyatının adından çıxış edərək, belə bir silahın nəzəri olaraq mövcudluğunu öz elmi işləri ilə sübut edən, tanrıya tay tutduğu albert einsteinə müraciət edib, ondan xahiş edərək yalvarır ki, nəhəng dövlətlərin onun işlərindən istifadə edərək cəhənnəmə döndərdiyi bu dünyanı, o, yenidən öz parlaq zəkasıyla cənnətə çevirib, bütün insanları irqindən, millətindən, dinindən asılı olmayaraq bir bayraq altında birləşdirsin, məhəbbəti bütün cahanda bərqərar etsin !

  Şeirdən parçalar:

  Eynşteyn!
  Bir az da irəli, ustad!
  Elmin göylərində bir də qanad çal,
  Ağıl dünyasında bir az da ucal,
  Musanı, isanı, Məhəmmədi də
  Elə bir məqamda, bir zirvədə gör!
  Sənin əlindədir qəlbin açarı,
  Sənin əlindədir elmin açarı.
  Bu eşqin, bu elmin, ağlın əlilə
  Həll et, həll edilməz müəmmaları.
  Köhnə qıfilları özün qırıb, at,
  Cəhənnəm olmasın bəşərə həyat!
  Bir az da irəli, ey böyük düha,
  Çatarsan, bir az də qalxsan, Allaha.


  Ey ustad,
  Arzusun eşit şairin!
  Vicdan imperiyası eylə cahanı.
  işıqlı zəkanla, ulu dühanla.
  Döndər sən behiştə, döndər dünyanı.
  Qoy qəlbi, elmiylə fərqlənsin insan!
  Qardaşlıq, sədaqət,
  Bir də məhəbbət
  Bayrağı altında birləşsin cahan!
  Əlim ətəyinə ey böyük ustad,
  Qəhər boğur məni, acı bir qəhər,
  Nələr görməmişəm, dünyada nələr?
  insan yarasına məlhəm et, məlhəm
  Sən öz tapıntını, sən öz dühanı.
  Bu daş ürəklərin, bu namərdlərin
  Felindən xilas et, qoru dünyanı!
  Nə milli fərq olsun,
  Nə də irqi fərq.
  Din də ayırmasın qoy millətləri,
  Məhəbbət yaşatsın ulu bəşəri.
  insan ayrılmasın insanlığından,
  Bir bayraq altında birləşsin cahan !


  Xəyyamın, Hafizin öz kuzəsindən
  Gəlmiş huzuruna bir dolu camla.
  Qarşında hörmətlə diz çökərək, diz,
  Sənə əhsən deyir, sənə mərhəba!
  Elmin Allahısan, ey böyük düha!
  Sənin tapıntınla, sənin dühanla
  Doldurdu boşluğu nurun sürəti.
  Zamansa qovuşdu əbədiyyətə.
  Məkan məkansızdır,
  Zaman zamansız.
  Eynşteyn, mərhəba,
  Eynşteyn, əhsən!


  qeyd.
  Şeir Hökümə Billuri tərəfindən fars dilindən tərcümə edilmişdir.

  mənbə.
  məhəmmədhüseyn şəhriyar, seçilmiş əsərləri, 2005
  http://www.anl.az/down/meqale/xalqcebhesi/2019/fevral/633994.htm
  https://en.wikipedia.org/wiki/Mohammad-Hossein_Shahriar
  https://azerdict.com/izahli-luget/pey%C4%9Fam

  ingiliscə tərcüməsi link


sən də yaz!