dəramədəjdaha lazımdı   izlə   lələ   mən   googllalink

  1. dəstgahın girişində ifa edilən instrumental epizod, rəng və ya müqəddimə. əfrasiyab bədəlbəyliyə görə azərbaycan ənənəvi musiqisində digər adı pişdəraməd olsa da, klassik iran musiqisində dəraməd və pişdəraməd fərqli anlayışlardır. hərfi mənası farscadan tərcümədə qapıya çatmaqdır. (dər - qapı, aməd - gəlmək, daxil olmaq)

  ümumiyyətlə, dəraməd operalarda və baletlərdə ifa edilən uvertüraya (fransızca: açılış) bənzər bir şəkildə dəstgaha giriş mahiyyəti daşıyır, dəstgahın növündən asılı olaraq iri və ya kiçik həcmli, sürətli və ya yavaş tempdə ola bilər. əsas məqsədi bütöv dəstgahın bədii-emosional məzmununu qısa zaman ərzində xülasələmək, dinləyicini dəstgahın bədii ovqatına hazırlamaqdır. ifa ediləcək dəraməd ifa olunan dəstgahla eyni kökdə və ya ladda olur. həmçinin, eyni bir dəstgahın dəramədi instrumental solo ifa zamanı, ifa olunacağı musiqi alətinin imkanlarından asılı olaraq tam fərqli səslənə bilər. məsələn, tarda ifa olunan dəraməd kamançada ifa olunacaq dəraməddən öz melodik quruluşu etibarilə seçilir.

  çahargah dəramədi:
  (youtube: )

  bayatı-şiraz dəramədi:
  (youtube: )


  maraqlı fakt.
  alman əsilli rus bətəkar Reinhold Gliere azərbaycan təhsil komisarları sovetinin xahişi ilə yazdığı "şahsənəm" operasının uvertürasında çahargah muğamının dəramədindən istifadə etmişdir.

  (youtube: )


  mənbə.
  http://mugam.musigi-dunya.az/d/deramed.html
  http://enene.musigi-dunya.az/lecture.html
  https://en.wikipedia.org/wiki/Reinhold_Gli%C3%A8re
  http://intangible.az/front/az/aboutExample/18170


sən də yaz!