burdan qubadlıya qədər gedən adam


3298   20   2   0
burdan qubadlıya qədər gedən adam 1. nəsil əcdad moderator
reytinq xalı: 7257
karma xalı:9879
entry sayı:3298
izləyənlər:54
sifariş sayı:2

son yazdıqları| | əl əməyi göz nuru| favori seçdikləri| favori seçilənləri| bütün entryleri| lövhə/blog
yanağın rəngdə mey içim gərək,
dərdim xəfif olsun qıvrım saçıntək

əl əməyi göz nuru: yazarın özünün favori seçdiyi ən sevdiyi entryləri:

sözlük yazarlarının valideyn olacağı təqdirdə edəcəkləri +45 əjdaha avatar
mәncә uşağa edilә bilәcәk әn böyük yaxşılıq hәr sualına yetkin insan kimi cavab vermək vә seçimlәrinә hörmət elәmәkdi. seçimlərinә hörmət elәmәk deyәndә hәlә çox uzağa getmәyin. saç uzatmaq, sırğa taxmaq, mühasibat yox rejissorluq oxumaq kimi şeylәrdә yox. hәlә uşaqlıqdan danışıram mәn, tәmәl atma mәrasimindәn.

tәlәbәlik illәrindә bir neçә fәrqli yerdә satıcı işlәmişәm. ofisiantlar kimi dәqiqә başı tәhqir olunmaqdansa, gündә 100 adamın kaprizini çәkmәk daha asan gәlib. nәticә etibarı ilә insanlarla çox әlaqәdә olduğum üçün hәr cür insana da rast gәlmişәm. bәyәnmәdiyimiz orta statistik azәrbaycan ailәsinin әksiklәrini müşahidə elәmәk üçün mağaza ideal yerdi. mәsәlçün ev şәraitindәki müşahidə daha çox şey qazandıra bilәr. mәn öz gördüklərimdәn nümunəlәr gәtirim.
— mağazaya uşaqla daxil olan bir azәrbaycanlı ana uşağı, varsa böyük qardaş/bacısına tapşıracaq. "qaqanın әlinnәn tut, burdan tәrpәnmәyin". rәnglәr alәminә düşmüş uşaq bir küncә zәncirlәnmiş şәkildә neçә dәqiqә sakit dura bilәr? birazdan başlayır çaxnaşma. uşaq ağlıyır, axrı anası әlindәn tutub özü ilә gәzdirmәli olur. hәlә bir iki sillә dә vurur ki, sakit olsun. bilirsiz dә, "әn yaxşı müdafiə, hücumdu". dalınca gәlәn "mәnә onu al, mәnә bu al"-lar da sillә ilә susdurulur. ancaq valideyn o sillәni özünə vurmalıdı. bu yerdә atalar sözlәri, mәsәllәr kömәyimә çatardı ancaq öz sözlәrimnәn deyәcәm. bir adamdan, canlıdan vermәdiyin şeyi tәlәb edә bilmәzsәn. anadan olannan aldığı mәlumatın 85%-ini sәndәn qәbul eliyәn biri, sәni onu vurmaq dәrәcәsinә çatdıra bilirsә, sәn o sillәni özünә vurursan. uşaq sәnçün әvvәlcәdәn әxlaq vә davranış qaydaları ilә proqramlanıb göndәrilmiyib ki. indi sәnin bәyәnmәdiyin şey, sәnin әsәrindi.
— uşağa paltar alınacaq. uşaq bәyәndiyi paltara dartınır, ana isә başqasını bәyәnib. nәticәdә pul vә iqtidara sahib ananın zövqü ilә uşağın sahib olacağı şey seçilir. çünki "uşaq nә bilir? o nә qanır?". ya da uşaq sual verir. coffee grinderi göstәrib deyir "o nәdi? onu isdiyirәm". ya nә bilim ala, dirәşib ki mәnә o süpürgəni al. lap gözünә dәyib, xoş gәlәn әşyaları da bir kәnara qoyaq. soruşur ki, mәsәlçün, "maşın necә gedir?". heç kim bu suallara düz әmәlli cavab vermir. qayıdıb demir ki, "oyuncaq deyil o, kofe xırdalamaq üçündü". ya "o süpürgədi, ana ev süpürür hәr gün onnan. görmüsən axı. böyüklər üçündü, oyuncaq deyil". ya da maşının necә getdiyini uşağın başa düşә bilәcәyi asan dillә başa salmaq. ancaq mәsәlçün bir neçә daimi müştəri olan ruslar var idi. cavan ailәlәr. uşaq hәlә mama, papa deyә bilmirdi, ancaq 2-3 paltarı göstәrib, hansına dartınsa onu alırdılar. alisa vardı bir, uşaq nәyisә soruşanda yanına әyilib sakit sakit dәqiqәlәrcә danışırdı. hәrdәn ona görә yuxarı polkalara dırmaşıb nәsә düşürmәli olurdum, sırf bu uşağa onun nә olduğunu başa salacaq deyә. bizimkilər ancaq qışqırırlar. dәhşәt çox qışqırırlar özü dә, hәddinnәn artıq. uşaq ağzını açan kimi ağzına vururlar. "sus! sәn bilmәzsәn! sәnә aid deyil o!". indi bilirsiz rus sektoru uşaqları, ya qonşuluqdakı normal maddi tәminata sahib rus uşaqları niyә hәmişә sizdәn 2 addım qabaqda olurlar. klassik "bizdә kakaşdı, onlarda hәr şey zordu" söhbәti elәmәk istәmirәm düzü. ancaq mәnim qarşıma çıxan individuallar belә olub. rusiyada yaşasam 100% әminәm ki, onlar haqqında da azәrbaycanlılar haqqında dediklərimi deyәrdim. çünki orda bizimkimilәri görmək şansım çox olacaqdı. ancaq bakıda gördüyüm çox kiçik bir kәsim belәdisә, hәrhalda orda bunlardan yetәri qәdәrdi.
— nәrimanovda, uşaq stomotologiyası mәrkәzinin qabağında, yolun qırağında ana ilә uşaq dayanıb. 3-4 yaşı ancaq olar. piyadalar üçün olan yaşıl işığı gözlәyirlәr. qırmızı yanır, yaxınlaşan maşınlar sürәti azaldırlar. bu vaxt uşaq çıxır ananın әlindәn. maşın uşağa dәyir ancaq vaxtında saxlıyır. uşaq yüngül zәrbә alır, dirsәyi qanayır. ana yaxınlaşıb uşağı qaldırır, "hara qaçırsan heyvan balası?", qorxmuş, ağrayan vә ağlayan uşağa şok terapiya olaraq bir şillә dә özü vurur. indi günah tәhlükәni qavramayan uşaqdadı, yoxsa ağzını açıb plakata baxan, uşağı nәzarәtsiz qoyan anada? o sillәni dә özünә atır ana orda. ümumiyyətlə, bizdә özünü tәhlükәyә atan uşaq hәmişә cәzalandırılır. uşağın yaşadığı qorxu heç kimin qozuna deyil. mәn mәsәlçün, 5 yaşımda olanda itmişdim. biz tәrәfdә bağçalar çox idi o vaxtlar. meyvә ağaclarının izi ilә, bir ağacdan o biri ağaca, gedib harasa çıxmışdım, qayıda bilmirdim. tapılanda sizcә sevincdәn öpüb bağırlarına basdılar? -*

indi sizcә tәmәllәri belә atılan uşaqlar gәlәcәkdә nә olacaq? bilmәdiyini soruşmağa utanacaq, qorxacaq. nәsә zibilә düşәn poxu çıxana qәdәr böyüklərdәn gizlәdәcәk. aqressiya görmüş uşaq әtrafında nә baş verdiyini anlayıb ona adaptasiya olmaq әvәzinә, ona qarşı müdafiə mexanizmlәri inkişaf elәtdirәcәk; yәni özü dә aqressiv olacaq.

mədə ağrısı +11 əjdaha avatar
mədə xorasının, mədə xərçənginin, qida zəhərlənməsinin, soyuqdәymәnin, hәddәn artıq içkinin vә.s sәbәb olduğu ağrıdı. çox әclaf ağrıdı özü dә. mәşhur ağrılar var; diş ağrısı, baş ağrısı, oynaq ağrısı, tәpik dәymiş testis ağrısı, menstruasiya ağrısı vә sairә. düzü menstruasiya ağrısı haqqında çox şey bilә bilmәrәm amma yenә dә yazdım ki, yalnız oğlanlara xitab eliyirәmmiş kimi çıxmasın. xanımlarımız özlәrini söhbәtә yad, ayrı-seçkiliyə mәruz qalmış kimi hiss elәmәsinlәr. eşitmişәm cinsiyyətçilik yaxşı şey deyil. sözüm onda deyil, mәdә ağrısındadı. çox әclaf ağrıdı, bunu artıq bilirsiz. ancaq necә әclaf?
mәnim mәsәlçün 3-4 il davam edәn, elә 3-4 il davam etmәyindәn dә mәlum olduğu kimi xroniki baş ağrılarım olub. bir miqren deyil bәlkә dә * ancaq o da ağrılı şey idi. zaman keçdikcә normal insanların başlarını tutub aptekә qaçdıqları ağrılara öyrәşirsәn. level atlamaq kimidi. tutaq ki 3cü level ağrı sәnin üçün әvvәl dözülməz idisə, indi 3 gündəlik ağrındı. xroniki baş ağrısı belә zibildi. gün әrzindә başının ağrımadığı olmur. sadәcә günün digәr saatlarına nisbәtәn daha az ağrıdığı olur. pik saatlarda evdә sәs edә bilәcәk hәr şeyi söndürüb, drell işlәdәn qonşu ilә dalaşıb, başına hava keçirən, sәrin yay әdyalı büküb hәrәkәtsiz uzanırsan. ağrı ilә doğmalaşırsan, onu qәbul eliyirsən. bir müddətlik dә olsa rahatlamış olursan ancaq uzandığın yerdәn qalxanda qanın başa hücum elәmәsi ilә bir neçә saat әvvәl hiss elәdiyin ağrının 2 qatını yaşıyırsan. yarım saata ağrı nisbәtәn azalaraq bir neçә saat әvvәl sәnin o әcaib hәrәkәtlәri elәmәyinә sәbәb olan dәrәcәyә enir vә işin әn maraqlı tәrәfi dә o olur ki, buna sevinirsәn. ağrının azaldığına (?) yәni. belәliklә bu prosesi bir neçә tәkrarladıqdan sonra yeni levelә atlayırsan.
diş ağrısı haqqında çox da bir şey deyә bilmiyәcәm çünki qasimin tanrısına şükür, uşaq vaxtından dişlәrimә qulluq elәmәyi öyrәdiblәr. hәtta yadımdadı ki, 7-8 yaşımda diş dәyişәndә, dilinizi damağınıza vursaz dişlәriniz әyri çıxacaq dediklərinə görә bütün günü ramım aktiv şәkildә gәzirdim. hәr an dilim beynimin idarəsi altında idi. amma deyәsәn elә düz deyirdilәr. dişlәrim maşalla, yaxşıdı. liseydә dә qәribә diş yuma vәrdişimiz var idi. axşam yuyub yatırdıq, sәhәr dә oyanan kimi, yemәk yemәmiş dişlәrimizi yuyub sonra yemәkxanaya düşürdük. çünki heç birimizdә fırçamızı әlimizә alıb yemәkxanaya düşmək hәvәsi yox idi. düşәnlәr var idi, onlara da qәribә baxırdıq. diş ağrısı ilә yalnız bu il tanış olmuşam. güclü ağrıdı, hörmәt olunasıdı. ancaq lokaldı. baş ağrısı kimi o da nә qәdәr güclü olsa da, bir az başını qatanda yaddan çıxa bilir. bir dә ki, adam ağrının qaynağını bilir. soyuq dәyibsә isti su, alınmırsa siqaret tüstüsü, o da tәsir elәmәdi nimesil içirsən, keçir, ya da dözülәbilәcәk sәviyyәyә enir. әsla kiçik görmürəm, sözünü demiş, ağrılar içindә müәyyәn ağırlığı olan ağrıdı.
testis vә menstruasiyanı keçirәm.
qida zәhәrlәnmәsi yaşayanınız olub yәqin ki. ancaq onun da hamsının simptomları eyni olmur. qusma, bağırsaq boşalması, mәdә-bağırsaq ağrıları standart simptomlardı. sәhәr oyananda mәdәnin kәskin ağrısını hiss eliyirsәn. niyә sәhәr? çünki böyük ehtimalla axşam yediyin bir şeydәn zәhәrlәnmisәn. o da 4-6-10 saat sonra özünü göstәrmәyә başlayır. yeyib yatmısan, sәhәr 6-7 radәlәrindә mәdә ağrısı ilә oyanmısan. mәdәn ağrıyır, ancaq dözülәsidi. 15 dәqiqә sonra bağırsaqlar mesaj verir, durub tualetə gedirsәn. ancaq çıxanda ağrıda azalma yox, artma olduğunu hiss eliyirsәn. gәlib uzanırsan yerinә. birazdan ağrıdan bәdәnin qıvrılmağa başlayır. bükülürsәn, niyәsә nәfәsini tutsan ağrı azalacaqmış kimi hiss eliyirsәn, bu da tәnginәfәs olmağına, tәrlәmәyinә sәbәb olur. adi meh sәni dondurur, әdyala bükülürsәn. ayaqların soyuyur, qurşağa qәdәr soyuqdan titrәmә hiss eliyirsәn. bilirsәn ki durub indi tualetә qaçmasan ya qusacaqsan, ya da ki, daha betәri ancaq ağrıdan qalxa bilmirsәn. hәr tәrәfin ağrıyır. mәdә, bağırsaq bir qıraqda qalıb, ağrı qollarına da sirayәt eliyir. sanki qanla bәdәninә zәhәr yayılır; ki, yayılır da. birazdan ya valideynin, ya otaq yoldaşın iniltini eşidib kömәyinә gәlir. ambulans, sistem vә sairә.
mәdә xorasından qaynaqlanan mәdә ağrısı isә daha özünәmәxsusdu. limitli yaşamağın nә olduğunu bilirsən. astmalı tanışınız var? ondan arabir soruşun mәsәlçün, hәyat necә gedir? fәrqli vәziyyәt deyil, әsla. onlar sәnin velosiped sürmək tәkilifinә yox deyә bilәrlәr hansı ki, hәyatda onsuz da keçinmәk olar. bәs yemәksiz? düşün ki, ağzın gömrük postu kimi mәdәnә gedәn hәr şeyә nәzarәt etmәlidi. içki limitin hәmişә babat içәnlәrin yanında aşağıda qalır. daha doğrusu belә deyim, mәdә xoran varsa, böyük ehtimal elә vaxtının yaxşı içәni olmusan, elә bu da xoranı açıqlayır. amma sәn yenә dә içәn dostların arasında özünü sındırmadan içirsən. biraz qürur mәsәlәsidi. ağzına bir qurtum almayıb, qıraqda durub, mәnә vaxtilә 10-12 shot tekiladan aşağısı tәsir elәmirdi deyә bilmirsәn. inanmırlar. inandırırsan ancaq cәrimәsini axşam özün çәkirsәn. lap təhminədәn replika yadıma düşdü: "bu bizim xoşbəxt günlərimizin cәrimәsidi, zaur". işarә barmağın boğazında, başın unitaza doğru әyilmiş halını heç nә bu replikadan daha gözәl ifadə elәmir.
ancaq bununla bitmir. mәdә ağrısı ağrıdan daha artıq bir şeydi. reallığın özüdü. bütün cisminin ağrımağıdı. sәni fiziki mәnada sәn eliyәn, qıraqdan baxıb "bu filankәsdi" deyәndә gördüklәri şey ağrıyır. sәn ağrıyırsan, mәdәn yox. ağrının özü olursan vә heç nә kömәk elәmir. ağciyərlәrin sәnә düşmən olur. nәfәs alıb verdikcә, uşaqvaxtı stadionda tapdalayıb ağzından daxili orqanlarının çıxmağına tamaşa elәdiyin qurbağa yadına düşür. hәmin an o qurbağanı başa düşürsən. nәfәs almamağa ya da, daha az almağa çalışırsan. yenә eyni nәticә, tәngәnәfәs olursan, tәrlәyirsәn. qusanda qan görmək sәnin üçün normal şeydi. ancaq narahatçılığa ehtiyac yoxdu, yemək borusundakı yırtılmış kapilyarlardı onlar. bir dә әn maraqlısı, mәdә xorası olan adamlar o xoranın yәrini cәrrah dәqiqliyi ilә bilirlər. içki çıxandan sonra mәdә şirәsi onun rolunu üstlәnir. bir müddət sonra özün dә söhbəti tutursan. hansı vәziyyәtdә uzansan şirәnin xoraya tәmas etmәyәcәyini tәcrübә ilә öyrәnirsәn. iki kreslonu üz-üzə qoyub, dik oturub, ayaqlarımı da qarşıdakı kresloya uzatmış şәkildә az yatmamışam. mәndә yemәk borusu ilә mәdәnin bitişdiyi yerdәdi. ona görә uzanmaq heç yaramır. ancaq yerini bilmək vәziyyәti bir az yaxşılaşdırır. әn azından kurt kimi çәnә altdan tüfəng diriyәcәk hәddә çatmırsan. tüfәngin özünü dә tapmaq çәtin mәsәlәdi düzü. nәysә.
(bax: entrynin sonunu gətirə bilməyib yarımçıq qoymaq)

overton pəncərəsi +60 əjdaha avatar
haqqında oxuduqdan sonra bir çox "doğru"ma yenidәn göz gәzdirmәli olduğum mәhfum. belә ki, bu mәnim obyektiv fikrimdi dediyim bir çox şeyin әslindә mәnә * * mәrhәlә mәrhәlә aşılanmış bir şey ola bilәcәyi şübhәsinә düşdüm. bunun içinә egomuzun idarәsi *, cinsi azlıqlara baxış, inanclara baxış, ideologiyalara baxış, hәtta artıq gündәlik hәyatımıza girmiş, adilәşmiş şeylәrә dә baxış daxildir. bütün fikirlәmi tam olaraq darmadağın elәdi demirəm, ancaq doqmalaşdırdığım şeyləri tәzәdәn sorğulamağıma sәbәb oldu. mәqalәni aşağıdan oxuya bilәrsiz.

qaynaq göstәrmәk isdiyirdim, sonra gördüm ki, kim gәldi, harda gәldi paylaşıb. rәsmi qaynaq kimi göstәrә bilәcәyim bir yer yoxdu. ancaq yazını tәrcümә eliyәn maral mustaphazadeh adını qeyd eliyirәm.

“overton pəncərəsi” haqqında eşitmisinizmi?

eşitməmisinizsə, onda bu hər şeyin leqallaşdırılması texnologiyası haqqında oxumağınızı məsləhət görürük. oxusanız, homoseksualizm və eynicinsli nigahların necə qanuniləşdirilməsini başa düşəcəksiniz. avropada pedofiliya və insestin leqallaşdırılmasının yaxın illərdə tamamilə hayata keçiriləcəyi sizə aydın olacaq. eyni zamanda uşaq evtanaziyası da bu qəbildəndir.
cozef overton cəmiyyətə tamamilə yad ideyaların insanlığın rədd edilən dəyərlər sistemindən götürülüb, təmizlənib, ən nəhayət necə qanuniləşdirildiyini təsvir etmişdir. overtonun imkanlar pəncərəsinə görə hər hansı ideya və ya problemin cəmiyyətdə, təbirlə desək, imkan pəncərəsi mövcuddur. bu pəncərə daxilində ideyanı geniş müzakirə etmək, açıq-aşkar dəstəkləmək, təbliğ etmək və qanunvericiliklə təsdiqinə cəhd etmək mümkün ola da bilər, olmaya da bilər. pəncərə imkanlar çərçivəsini dəyişdirməklə tədricən hərəkət etdirilir, “ağlasığmazlıq” pilləsindən, yəni ümumi əxlaqa tamamilə yad, kütləvi inkar dərəcəsindən geniş müzakirə olunmuş, kütləvi şüurun qəbul və qanunun təstiq etdiyi “aktual siyasət” mərhələsinəcən çatdırılır. bu, özü-özlüyündə, beyinlərin yuyulması deyil, daha incə texnologiyadır. ardıcıl, sistemli tətbiq və təsir faktının hədəfin, qurban-cəmiyyətin nəzərindən yayınması onu daha effektiv edir.
aşağıda gətirəcəyim misalda cəmiyyətin əvvəl qəbuledilməz hesab etdiyi istənilən fikri, addım-addım, öncə müzakirə etməsi, sonra münasib bilməsi və nəhayət, nə vaxtsa ağlasığmaz saydığını təmin edən və qoruyan yeni qanunla barışmasını göstərəcəm. misal kimi tamamilə ağlasığmaz bir şey götürək. məsələn, kannibalizm, yəni vətəndaşların bir-birini yemək hüququnun leqallaşması ideyasını. kifayət qədər qəddar misaldır, deyilmi? təbii ki, indiki zamanda (2014) kannibalizmi təbliğ etməyin mümkünatı yoxdur – cəmiyyət ayağa qalxar. bu o deməkdir ki, kannibalizmin leqallaşması problemi hal-hazırda imkanlar pəncərəsinin sıfır mərhələsindədir. overtona görə, bu mərhələ “ağlasığılmaz” adlanır. indi isə bu ağlasığılmazın, bütün mərhələlərdən keçərək, həyata keçməsini təsvir edək.

texnologiya:
bir daha təkrar edirəm, overton, istənilən hər hansı ideyanın leqallaşdırılması texnologiyasini təsvir edib. diqqət edin! o, sadəcə konsepsiya təklif etməyib, hər-hansı bir şəkildə öz fikirlərini ifadə etməyib – mövcud texnologiyanı təsvir edib. yəni, istənilən nəticənin əldə olunmasına gətirib çıxaran fəaliyyət (tədbirlər) ardıcıllığını göstərib. belə bir texnologiya insan cəmiyyətinin məhvində nüvə silahından daha effektiv ola bilər.

cәsarәtә bax!
kannibalizm mövzusu cəmiyyət üçün hələ iyrənc və qəbuledilməzdir. bu mövzunu nə mətbuatda, nə layiqli həmsöhbətlə müzakirə etmək arzuolunmazdır. bu, hələ
ağlasığmaz, absurd, qadağan olunmuş fenomendir. demək ki, overton pəncərəsinin ilk addımı – kannibalizm
mövzusunu ağlasığmazlıq müstəvisindən radikallıq sahəsinə keçirtməkdir. niyə də kannibalizmdən söhbət açmayaq? ümumiyyətlə alimlər istənilən mövzu barəsində danışmalıdırlar – onlar üçün qadağan olunmuş mövzu olmamalıdır, onlar hər şeyi öyrənməlidirlər. belədirsə, “polineziya tayfalarının ekzotik mərasimləri” mövzusunda etnoloji simpozium təşkil edək. burada predmetin tarixini müzakirə edək, onu elmi dövriyyəyə daxil edək və bununla da kannibalizm haqqında faktik nüfuzlu bir rəy əldə etmiş
olaq.

görürsünüz, sən demə, adamyeyənlik haqqında predmetə uyğun, elmi mötəbərlik çərçivəsində söhbət açmaq olar. overton pəncərəsi artıq yerindən tərpəndi. artıq mövqelər gözdən keçirilir. bununla da cəmiyyətin barışmaz mənfi yanaşmasında daha müsbət münasibətə keçid təmin olunur. yalançı elmi müzakirə ilə eyni vaxtda mütləq hansısa “radikal kanniballar cəmiyyəti” yaranmalıdır. bu cəmiyyət yalnız internetdə təmsil olunsa belə, lazımi kiv mütləq onların fərqinə varıb, istinad edəcək. birincisi, bu ifadə azadlığının daha bir faktıdır. ikincisi, xüsusi növ bu cür sarsıdıcı ünsürlər radikal hürkü görüntüsü yaratmaq üçün lazımdır. onlar “pis kanniballar” olacaq, digər hürkü mənbəyi - “onlar kimi olmayanları odda yandırmağa çağıran faşistlərə” əks olacaq. hürkü müqəvvaları haqqında daha sonra danışacağıq. başlanğıc üçün insan əti yemək barəsində britaniya alimlərinin və digər təbiətli radikal ünsürlərin nə düşündüyünü dərc etmək yetərlidir.
overton pəncərəsinin ilk addımının nəticəsi: qəbuledilməz mövzu dövriyyədədir, tabu toxunulmazlığını itirib, problemə birmənalı yanaşma mütləqliyi aradan qalxıb - "bozun çalarları" yaradılıb.

niyә dә yox?
növbəti addımda pəncərə daha irəli hərəkət edir və kannibalizm mövzusu radikallıq sahəsindən mümkünat sahəsinə keçid alır. bu mərhələdə “alimlərə” istinad etməkdə davam edirik. axı bilikdən üz döndərmək olmaz. kannibalizm haqqında danışmaqdan imtina edən istənilən şəxs nadan və münafiq kimi möhürlənməlidir.nadanlığı qınayarkən, kannibalizmə mütləq nəcib bir ad fikirləşmək lazımdır ki, hansısa faşistlər müxalif fikirlilərə “kannibal” adını verməyə cəsarət etməsinlər.
diqqət! evfemizmin yaradılması – vacib məqamdır. ağlasığmaz ideyanın qanuniləşdirilməsi üçün onun əsil adı
dəyişdirilməlidir. kannibalizm daha yoxdur. indi bu, məsələn, antropofagiya adlanır. amma bu termin də yaxında yenisi ilə əvəz olunacaq, şübhəsiz, təhqiredici olması səbəbi ilə. yeni adların icad olunmasının məqsədi – problemin məğzini təyinatından yayındırmaq, sözün formasını məzmunundan ayırmaq, ideoloji rəqibləri dildən məhrum etməkdir. kannibalizm öncə antropofagiya, sonra antropofiliyaya çevrilir, cinayətkarın soyadını və pasportunu dəyişməsi tək. ad oyunlarına paralel olaraq dayaq presedenti yaradılır. o, tarixi, mifoloji , müasir və ya sadəcə qondarma ola bilər, əsası - legitimləşdirilmiş olsun. o, antropofiliyanın prinsipcə qanuniləşdirilə biləcəyinin “sübut”u kimi ya tapılacaq, ya uydurulacaq.

“susuzluqdan ölən uşaqlarını öz qanı ilə doyuzduran fədakar ana haqqında əfsanə yadınızdamı?”

“bəs hər kəsi dalbadal yeyən antik tanrılar haqqında hekayələr necə? romada bu, ümumən, normal sayılırdı.”

“bizə nisbətən yaxın xristianların isə xüsusilə antropofiliya ilə araları yaxşıdır. onlar elə indi də ritual olaraq allahlarının qanını içir, ətini yeyirlər. siz xristian kilsəsini nədəsə günahlandırmırsınız axı? ümumiyyətlə, siz kimsiz axı?”

bu mərhələdə əsas məqsəd – adam yeməyi heç olmasa qismən cinayət təqibindən azad etmək həzzinə nail olmaqdan ibarət idi. heç olmasa bir dəfə, bir tarixi an.


belә dә lazımdır!
legitimləşdirilmiş presedent təqdim olunduqdan sonra, overton pəncərəsini mümkünat sahəsindən rasionallıq sahəsinə tərpətmək imkanı yaranır. bu üçüncü mərhələdir. bu mərhələdə bütöv problemin hissələrə bölünməsi tamamlanır.

“adam yemək arzusu insanlan təbiətinə xasdır, genetikdir.”

“bəzən, həyatda qalmaq üçün adam yemək labüddür, qaçılmaz hallar var.”

“yeyilmək istəyən insanlar var.”

“antropofilləri təhrik edirlər!”

“qadağan olunmuş meyvə şirin olur.”

“azad insan nə yemək istədiyinə qərar vermək hüququna malikdir”

“informasiyanı gizlətməyin, qoy hər kəs antropofil və ya antropofob olduğuna qərar versin.”

"antropofiliyanın zərəri varmı? onun qaçılmazlığı sübut olunmayıb."

ictimai şüurda problem üçün süni olaraq "döyüş meydanı" yaradılır. kənar cinahlarda xüsusi olaraq meydana gəlmiş
radikal tərəfdarlar və radikal əleyhdarlər yerləşdirilir. real rəqibləri, yəni kanniballığın tabulaşdırılmaması probleminə biganə qalmaq istəməyən adi adamları adı çəkilən hürkü müqəvvaları ilə birgə radikal qənim qismində təqdim etməyə çalışırlar. həmin müqəvvaların əsas rolu fəal psixopat obrazını – adamyeyənləri, yahudiləri, kommunistləri, qaradərililəri diri-diri yandırmağa çağıran aqressiv faşistlərin, antropofiliya qənimlərinin obrazını yaratmaqdır. leqallaşmanın real əleyhdarlarından savayı yuxarıda sadalananların hamısının kiv-də yer alması təmin edilir. bu vəziyyətdə, antropofillər sanki hürkü müqəvvaları arasında qalır, "məntiqi" təmsil edərək, “sağlam düşüncə və insanlıq” pafosu ilə “bütün növ faşistləri” qınayırlar. bu mərhələdə "alimlər" və jurnalistlər insanların insanlıq tarixi boyunca zaman-zaman bir-birlərini yeməsini sübut edirlər və bunun normal olmasına işarə edirlər. indi isə antropofiliya mövzusunu rasionallıq müstəvisindən popyularlıq kateqoriyasına keçirmək olar. overton
pəncərəsi daha da irəliləyir.

yaxşı mәnada.
kannibalizm mövzusunu popyularlaşdırmaq üçün onu tarixi və mifoloji şəxsiyyətlərlə, mümkün olduqda hətta müasir media üzlərlə uyğunlaşdırmalı və pop-kontentdə saxlamalı. antropofiliya xəbər buraxlışlarına və tok-şoulara kütləvi
şəkildə daxil edilir. adamyemək geniş kino-auditoriya larda, mahnı mətnlərində, videokliplərdə yer alır. təbliğatın bir üsulu "әtrafına bax!" adlanır.
“siz bilmirdiz ki, filan məşhur bəstəkar – belədir?.. antropofildir.”

“hamının tanıdığı filan polşa ssenaristi isə ömrü boyu antropofil olub, hətta buna görə təqib də olunub.”

“görün onlardan neçəsini dəlixanalara salıblar! neçə miliyonu repressiyaya uğrayıb, vətəndaşlıqdan məhrum olunub!.. bu arada, lady gaganın “eat me, baby” klipini bəyəndiz?”

bu mərhələdə mövzunu top sıraya çıxardırlar və o, kütləvi mediada, şou-biznesdə, siyasətdə öz-özünə çoxalır. digər effektiv üsul: problemin məğzi informasiyanın yayıcıları (jurnalistlər, teleaparıcılar, ictimai şəxslər və s.)
səviyyəsində saxlanılır, mütəxəssisləri qatmadan. sonra, mövzü cansıxıcı, müzakirəolunmaz hal aldığı məqamda xüsusi olaraq seçilmiş mütəxəssis ortaya çıxıb deyir: “cənablar, əslində hər şey tamamilə başqa cürdür! və filan cür etmək lazımdır." – və bu zaman mövzuya “pəncərə”nin hərəkəti ilə təyin olunan müəyyən bir tendensioz cərəyan baş verir.
leqallaşdırma tərəfdarlarına haqq qazandırmaq üçün cinayətkarların cinayət ilə uyğun gəlməyən tərəflərini göstərir, onların müsbət obrazını yaradıb insaniləşdirirlər.

“o axı yaradıcı adamıdır. nə olsun ki arvadını yeyib?”

“onlar qurbanlarını həqiqətən də sevirlər. pişik balasını çox istədiyindən yeyər!”

“antropofillərin iq-sü yüksək olur, digər məsələlərdə onlar ciddi əxlaqa riayət edirlər.”

“antropofillər özləri qurbandır, onları həyat məcbur edir.”

“onları belə tərbiyə ediblər” və s.
bü cür oyunbazlıq populyar tok-şouların duzudur.

“sizə faciəvi sevgi hekayəsi danışacağıq! oğlan onu yemək istəyirdi! qız da yeyilmək istəyirdi! biz kimik ki, onları mühakimə edək! bəlkə bu - sevgidir! siz kimsiniz ki, sevginin önündə durasınız?”

burada güc sahibi bizik
mövzunun populyarlıq kateqoriyasından aktual siyasət sahəsinə hərəkət etmək imkanı yetişdiyi zaman overton pəncərəsinin beşinci mərhələsinə keçid alınır. hüquqi baza hazırlanmağa başlayır. hakim lobbi qrupları kölgədən çıxır, möhkəmlənirlər. kannibalizmin leqallaşması tərəfdarlarının yüksək faizini guya təsdiq edən sosioloji sorğu nəticələri çap olunur. siyasətçilər bu mövzunun qanunla təsdiqlənməsi haqqında ictimai bəyanatlarla çıxış etməyə cəhd edir. ictimai şüura yeni doqma yeridilir: “adam yeməyin qadağan olunması qadağandır".
bu liberalizmin dəst-xəttidir – tabuya qadağa qoyan tolerantlıq, cəmiyyət üçün məhvedici olan yayınmanın qarşısını almağa və ya bu barədə xəbərdarlığa qadağa. pəncərənin inkişafının son etapı, “populyar” kateqoriyasından “aktual siyasət”ə keçidi zamanı cəmiyyət artıq yola gətirilib. onun ən diri hissəsi yaxın zamana
qədər ağılasığmaz sayılanın qanunla təsdiqinə hələ də qarşı çıxacaq. amma bütövlükdə cəmiyyət artıq yola gəlib, öz məğlubiyyətini qəbul edib. qanunlar qəbul edilib, insan yaşamının normaları dəyişdirilib (dağıdılıb), sonradan bu mövzunun sədaları qaçılmaz olaraq məktəblərə, uşaq baxçalarına yol açacaq, demək ki, gələcək nəslin yaşamağa ümumiyyətlə şansı olmayacaq.pedarastiyanın (indi onlar özlərinin gey adlandırılmasını tələb edirlər) leqallaşdırılması belə oldu. indi isə gözümüzün qabağında avropa insest və uşaq evtanaziyasını leqallaşdırır.
____________________
jozef p. overton (1960-2003), “mackinac center” ictimai siyasət mərkəzinin birinci vitse-prezidenti. təyyarə qəzasında həyatını itirib. ölümündən sonra “overton pəncərəsi” adlandırılmış, ictimai rəydə problem haqqında təsəvvürlərin dəyişməsi modeli formalaşdırılıb.

sözaltı etiraf +5 əjdaha avatar
nәsә yazmaq isdiyirәm, sonra #24640 entry yadıma düşür, deyirәm adam artıq yerimә yazıb yazılacaq şeylәri. sәbәblәr fәrqlidi yәqin ki, amma nәticә tәxminәn eynidi.

iş orasındadı ki, mәn düz әmәlli sәbәb dә qoya bilmirәm ortaya. içimdә bir kin yığılıb, içdәn fәth eliyir qalanı. nәyin kinidi, niyә indi çıxır ortaya, bilmirәm. bu әsәblәri, nifrәtlәri vaxtında, yerindә yaşamaq lazımdı. yoxsa vaxtilә qozuna olmuyan şeylәr indi içdәn yemәyә başlıyır adamı. birinә sikdir komandası verәsisәn, hәmin an ver. birinә kәllә atmaq gәlir içindәn, sadәcә olaraq hәmin an durub atırsan. yoxsa belә aylarla saxla, arada kimsә olsun, ya da sadәcә olaraq әsәblәrini cilovlamaq işindә ustalaşmısan deyә içinә at, sonra o zibillər yığılsın hamsı içindә, gәl dәxli olmuyan adamların üstünә qus nifrәtini. idarə elәmәk çәtinlәşir bu sәviyyәyә qәdәr gәtirәndә. adam özündә әmәlli başdı qәhbәlәşmә getdiyini görür. normalda sәni yıxacaq bir hadisәyә gülüb keçirsәn. o da ekstra kimi yığılır elә bil üstünә. bu yönü o qәdәr inkişaf elәtdirmişәm ki, doğurdanda sikimdә olmur heç nә. arada vicdanım tutanda, üzülә bildiyim günlәr üçün darıxıram. onun da bir havası var idi, adam özünü insan kimi hiss eliyirdi. o ki getdikcә itirmәkdәn qorxduğun şeylәr artıq olmur, ya da sinәndәki o qәdәr sırtılır ki, hәr şeyi zatәn özününkü hesab eliyirsәn. şәxsi mülkün kimi, itirә bilmiyәcәyin bir şey yәni. insanlıqdan çıxmış kimi hiss eliyir adam özümü. tәzәdәn qayıdıb o köhnә dәyәrlәrindәn möhkәm möhkәm yapışmaq isdiyir. çünki sәni insan eliyәn o köhnәlәr idi. indi qaytarsan da әvvәlki dadı vermiyәcәk köhnәlәr. bәlkә sәn hәmin dadı yenә alarsan ancaq onlar, onlar hәmin dadı vermiyәcәklәr. bax burda tükәnir adam. çünki tәzә dәyәrlәr yaratmağa insanlığın qalmıyıb. getdikcә dә kindar, sırtıq bir şeyә çevrilirsәn. әlindә qalmış bir ovuc adamın da xәtrinә dәyirsәn. xәtrlәrinә dәymәyә sәbәb olsa belә, sәn onu mәntiqinlә anlamırsan. ki anlasan, xәtrlәrinә dәymәk yerinә, danışıb vәziyyәti başa salarsan. tormozlama o dәrәcәyә çatıb ki, üstündәn hәftәlәr keçnәnnәn sonra davranışlarının sәbәbini özün qavrıyırsan.
mәn әn son 4 il әvvәl dalaşmış adam son 1-2 ayda otdan poxdan sәbәblәrdәn 2 dәfә dalaşmışam. özü dә özüm başlamışam, özüm pox salmışam. yoxsa bu kini qusub boşaldmaq çәtin mәsәlәdi. hәr dәfә içәndә, axırda ağlıyıb babat rahatlaşıram. gәlib sakitlәşdirmәyә çalışırlar, elә bilirlәr acı çәkirәm, nәsә problemim var. ancaq mәn rahatlaşıram onnan. utanmıram da heç, sikimdә dә olmur. biri dә gәlib demir ki, qubadlıya gedәn qaqaş, üzmә özünü, sәn tәmiz adamsan *
bu yazını yazanda belә adam ola bilmәdim, a kişi. neçә yerindә az qaldım bir zarafat partdadım. mındarçılıqdı içinә azzar.

yalnızlıq +5 əjdaha avatar
(youtube: )
*
öyrәşilәndir, hәr şey kimi. uzağı iki ay çәtin gәlir. sonra özünә mәşğuliyyәtlәr tapırsan. standart bir rejimin olur. o rejim ciddi dә xoşbəxt hiss elәmәyinә bәs eliyir. darıxmaqlar, özlәmәklәr dә çıxıb gedir. ümumiyyətlə, özlәmәyin nә olduğunu, niyә baş verdiyini unudursan. unudursan yox, qәribә gәlir deyәk. vәziyyәt o hәddә çatır ki, artıq özün dә yanında heç kimi istәmirsәn. tәzәdәn әtrafına biri soxulanda narahat olursan, tezliklә getmәyini gözlәyirsәn. çünki әtrafında adam olmağı, özü ilә bәzi mәsuliyyәtlәr gәtirir. maraqlanmaq, xәbәrlәşmәk, onun da istәklәrini nәzәrә almaq kimi. gәlib tutaq ki kafedә 3-4 saat oturub, bezәndә durub idmana gedә bilmirsәn, ya da evә film falan izlәmәyә. yanındakının da getmәk istәmәsi lazım olur. ya da әn sadәsindәn, çıxıb biraz gәzmәk isdiyirsәnsә yanındakının da buna axotu olmalıdı, qışdısa soyuğa qarşı dözümü olmalıdı mәsәlçün. evdә bütün günü sәrilmәk istәdiyin gün kimsә dirәnmir ki, gәl şәhәrә. * ya da işini gücünü atıb görüşmәyә gәldiyin adam 5-10 dәqiqә gecikdiyin üçün başının әtini yemir. hәr gün random adamlarnan görüşürsәn, hansı ki ayrılanda "görüşәrik" demir. sadәcә nә vaxt qarşılaşsan onda oturub, danışırsan.
istәr istәmәz hobbilәrin yaranır ki, kimsә çәmbәrinә daxil olanda, o hobbilәrinlә maraqlanmağa vaxt olmur. halbuki sәn olduğun kimi xoşbәxtsәn.

yalnız olmaq üçün mütlәq dil tapa bildiyin adamlardan yoxsul olmaq lazım deyil. mәsәlçün çox yaxın hiss elәdiyin adamların 2-3ü ölkә xaricindә ola bilәr. sәn kәsrlәr ucbatından bu il mәzun ola bilmәsәn belә, dostunun biri 3-4 aydan sonra әsgәrliyә gedәcәkdir, digәri isә magistr üçün xaricә. mәsәlçün deyirәm dә. bir digәri hazırlıqlardan vaxt tapmır, birinin öz problemlәri özünә bәsdir. nәticә etibarı ilә zaman bolluğu cәhәtdәn bәxti әn çox gәtirәn sәnsәn, ki bәxtinin nә qәdәr gәtirdiyi dә müzakirə mövzusudu. ayrı da, edip cansever mәllim yaxşı açıqlayıb.

işin tuhafı, bense alışıyorum gittikçe,
Her gün bir parça daha alışıyorum
yalnızlığıma.
Ürperiyorum bir ara arkamdaki ayak sesinden,
ve bu yüzden mi, bilmem
Durup bir süre çevreme bakar gibi yapıyorum.
Sürüyle kuş havalanıyor defnelerin içinden.
Sürüyle, evet.
Hatırlıyorum birden,
Nicedir unutmuşum saymayı bile günleri
Dağılıp gitmişler herbiri bir yana
Kuşlar gibi onlar da.
Benimse ne gideceğim bir yer var,
ne de özlediğim bir şey.

viktor reznov +3 əjdaha avatar
viktor reznov 20 aprel, 1913 ildə sankt peterburqda anadan olub, 10 il sonra isə şəhərin adı dəyişib leninqrad olub. özünün dediyinə görə atası musiqiçi olub hansı ki, stalinqrad ətrafı döyüşlərdə əsgərləri ruhlandırmaq üçün musiqilər, mahnılar bəsdəliyirmiş. almanlar gecə yatarkən onun boğazını kəsiblər. bu da reznovun nasistlərə nifrət eləməyinin ən böyük səbəblərindən biri idi.

- my father was a musician in stalingrad. during the german occupation, the sound of his violin filled the air with magnificent music - korsakov, stasov - many of the great nationalist composers. to my countrymen, it was a symbol of hope. to the germans, it was a symbol of defiance. even now, his music still haunts me. the nazis slit his throat while he slept.

yazı spoiler xarakteri daşıya bilər

reznov, dimitri petrenko ilə stalingrad döyüşləri zamanı tanış olur. bundan sonra da, bir birlərindən ayrı düşsələr də, hər dəfə müxtəlif yerlərdə qarşılaşırdılar. o dimitrinin cəsarətinə heyranlıq bəsliyirdi və onu hər yerdə tərifliyirdi. 2 dost bir yerdə berlinə qədər döyüşmüş, və ssri bayrağını reyxstaqa sancmışlar.

- fortune smiles on us. in berlin the germans will truly see what they have unleashed. but in the midst of all the blood, the bullets, and the dead i have found who is still very much alive. dimitri petrenko, i saw this man cheat death time after time at the siege of stalingrad. as long as he lives the heart of this army cannot be broken, he makes us all proud.
- the men and i had fought through the most bitter of winters on the eastern front, but we were no strangers to the cold. even now, the blood in my veins chills when i think back to the events of that day... far, far from home.

ancaq döyüşlər bitəndən 6 ay sonra, 2 dost, kravchenkodragovichin əmri altında alman alimi friedrich steinerin gizli labarotoriyasına * hücum həyata keçirmişlər. burda steiner kütləvi qırğın silahı olan nova-6 üzərində işləyirdi. əməliyyat uğurlu keçir ancaq dragovich silahı yoxlamaq fikirinə düşür. həmçinin onun almanlara satıldığı məlum olur. iki müharibə qəhrəmanını qaz kamerasına salıb, silahı işə salırlar. reznov dostunun digər kamerada necə əziyyətlə öldüyünü görür. elə bu vaxt nova projectlə maraqlanan ingilis xüsusi xidmət orqanlarının hücumu baş verir və reznov atışmada aradan çıxa bilir. ancaq sonra o həbs olunur və vorkuta həbsxanasına göndərilir.

- collaborating with any nazi is a betrayal, a betrayal against all of mother russia. dragovich and kravchenko were not troubled by such matters. they looked only to advance towards their own interests and agendas.

burda reznov alex masonla tanış olur. hansı ki, amerika xüsusi qoşunlarında iştirak etmiş, kubaya fidel castronu öldürmək üçün gəlmişdi. ancaq əməliyyat uğursuz olur və o həbs olunub vorkutaya göndərilir. həbsxanada, dragovich və steiner onun beynini yuyur və onu abş prezidenti john f. kennedyni öldürmək üçün proqramlaşdırır və görünüşə görə, uğurlu da alınır. ancaq reznov, onun beyninə yeridir ki, necə olursa olsun mason, dragovich, steiner və krevchenkonu öldürməlidi. bu brainwash da işə yarıyır və reznovun qisası alınır. reznov həmçinin masona, varkutadan qaçmağa da kömək edir, hansı ki, qaçış zamanı özü həlak olur. ancaq irəlidə, mason onun halusinasiyasını görür və elə bilir ki, reznov sağdı.

- brave comrades of vorkuta, the time has come to rise against our oppressors! today we show the hearts of true russians! we have all given our blood for the motherland. we have answered her calls without question. we gave our youth, our hearts, our very souls for her protection ... as brothers, we fought side by side against the german fascists. we crawled trough dirt and blood and sand to achieve our glorious victory ... not for medals, or glory, but for what was right. we fought for revenge ... and when berlin fell, how did our leaders repay us? we returned not to rapturous welcome ... but to suspicion and persecution. in the eyes of our leaders we were already tainted by the capitalist west. torn from the arms of our loved ones, we found ourselves here... this place... this, this terrible place. here we have languished, with no hope for release... no hope for justice. we have toiled in dragovich's mines until the flesh peeled from our bones... we have watched our comrades succumb to sickness and disease... we have been starved. we have been beaten. but we will not be broken! today, we will send a message to our corrupt and arrogant leaders. today, my comrades... vorkuta... burns!!!

viktor reznovu biz ilk dəfə call of duty: world at warda görürük. sonra call of duty: black ops. call of duty: black ops 2də isə bircə yerdə görünür. ən sevdiyim replikası isə budur:
- mark my words, comrade... one day things will change; we will take the fight to their land... to their people... to their blood.