Diablous Humanos


90   0   0   0
Diablous Humanos
9.nəsil yazar
reytinq xalı: 334
karma xalı:592
entry sayı:90
izləyənlər:12
sifariş sayı:2Liebe gott

son yazdıqları| | əl əməyi göz nuru| favori seçdikləri| favori seçilənləri| bütün entryleri| lövhə

breadcrumbing Hərfi tərcüməsi çörək qırıntısı olan psixoloji termin. Quşlara yem üçün atılan kiçik çörək qırıntılarından ilham alınaraq bu psixoloji hadisəyə ad olaraq verilib.indi gələk psixoloji hadisənin özünə.
Yəqin ki, çoxumuzun həyatında bizə qarşı ikitərəfli davranan biri(ləri) olub.Məsələn səni instagramda unfollow eliyib,facedə yazdığın mesaja cavab verən tiplər. Sizdən zəhləsi gedən amma bunu deməyən insanlar.Siz onlara mesaj yazmasanız 10 il keçsə də yadlarına düşməyəcək amma siz mesaj yazanda çox səmimi danışanlar.Sizinlə heç vaxt eləməyəcəyi işlərin planını quran insanlar.Bax belə insanların davranışları breadcrumbing adlanır.
Sonda sizə məsləhətim belə insanları qırın.Vaxt itirməyə dəyməz
mağara alleqoriyası Platon tərəfindən sokrata hərs olunan alleqoriya.Amma insanlar və digər dogmalar arasında əlaqəni izah edən ən yaxşı bənzətməyə çevrilib.
Mağarada yaşayan insanların işıqdan əmələ gələn kölgələrlə əylənməsi,işığın həqiqət olduğu və kölgələrin insanların mentaliteti,dinlər və sairə kimi normlar olduğu əslində bizə bunların həqiqətdən sadəcə bir parça daşıdığını və bizim bununla öz həyatlarımızı məhdudlaşdırdığımızı "gözümüzə soxur". Həqiqətin özünü tapmağın nə qədər çətin olduğunu da bizə əyani şəkildə sübut edir
talışlar və farslar arasında əlaqə (bax: çəkilin mən talışam)
Deməli belə,sözlüydə talışlar barədə çox əfsanə gəzdiyi üçün bu barədə araşdırma eləyib,yazmaq qərarına gəldim. sıra ilə əlaqələrin olub olmadığını yoxlayacağıq:
1)Dil: Deməli bizim yazarlar çox yanlış düşüncədədir bu barədə.Talış dili və fars dili arasındakı əlaqə Qırğız və Azərbaycan dili arasındakı əlaqə qədərdir.
talış dili iran dil qrupunun şimal qərb qrupuna aiddir,fars dili isə cənubi qərbi iran dil qrupuna aiddir.Talışlar ilə öz qrupundakı digər dillər arasında belə oxşarlıq çox az olduğu halda,farsların talışları,talışların da onları başa düşdüyünü düşünmək çoox səhv düşüncədir.Cümlələrlə izah eləsək:
1)Bu mənim anamdır:
Talış-im çımi muə(bu mənim anamdır)
Fars-in Madər mən əz(bu ana mənimdir)
2)Adın nədir:
Talış-Nom çiçe?
Fars-ismet çiye?
Gördüyünüz kimi dil bağları həddən artıq zəifdir.
2)Mədəni əlaqələr- Əslində bu dildən daha önəmlidir,məsələn yunanlarla Türklər xarakter olaraq həddən artıq bənzəyirlər,amma dilləri qətiyyən eyni deyil.Səbəb qonşuluq əlaqələridir.
Talışlar farslarla heç vaxt qonşu olmayıblar,talışların farslar ortaq heç bir mədəni paylaşımı,folkloru yoxdu.Amma qonşu yaşadığı Azərbaycan türkləri ilə çox yaxın əlaqələri var.
Ümumiləşdirsək-Talışların farslarla əlaqəsi olmasını sadəcə "başdan qrija" seperatçı insanlar və Seyid Talehin səsini eşidəndə orqazm olan dindarlar müdafiə eliyir.Dindarlıq ümumiyyətlə cənub bölgəsinə xas olan xüsusiyyətdir,burda türkü talışı çox belə(y)di.Yeni nəsildə dindarlıq çox azdır.Ki dindarların əslində heç veclərinə deyil farslar,çoxunun onlardan və güney Azərbaycanlılardan xoşu gəlmir.Sadəcə onlar dini hakimiyyətə görə iranla birləşmək yada ölkəni şəriətlə idarə etməyi arzulayır.
talışların üzləşdiyi problemlər (bax: çəkilin mən talışam)
Başlıqdakı entrylərdə hər cür zır zibil var amma problemlərin həlli barədə və problem barədə heç nə yoxdu. talışlar ayrılmaq istəsə(ki,məncə çox mənasız addım olar) bunun qabağında heç nə dayanmamalıdır.Əgər siz bu problemlərə biganə yanaşsaz onda biz ayrılmağı məntiqli hesab edəcəyik.Talışların spesifik olaraq ən böyük və tək problemi var o da dil məsələsidir.Talış dili ölü dilə çevrilir,bunu dərk etməyən biri bu başlığa entry yazmasın,gülünc olursuz.Eyni problemi cənubi Azərbaycan türkləri yaşayanda hamı onlara haqq verir amma öz ölkəsində olanda tamam başqa Perspektivdən yanaşır*.Bu problemin yaranmasında biz talışlar da günahkarıq.Gərək bunu dövlətdən gözləmək əvəzinə tələb edərdik.Talış dilini xilas eləmək üçün sadəcə olaraq məktəblərdə talış dili fənni ciddi tədris olunmalıdır.Amma talış dili fənnini bədən tərbiyə müəllimlərinə verib,həmin saatın pulu direktor ilə həmin müəllim arasında bölünür.Digər fənnlərin Azərbaycan türkcəsində keçirilməsi problem deyil.Burda problem talış dili üçün heç bir tədbir görülməməsidir.Heç universitetdə talış dili ilə bağlı fakültə yoxdursa bu fənn necə tədris oluna bilər?
sözaltı sözlük Yazarlar tərəfindən inkişafı batırılan sözlük.Sözlük yazarlar sayəsində ayaqda durur və sözlüyə yeni yazarların gəlməsi sözlüyün gələcəyi üçün mühümdür.Siz yeni gələn yazarlara aueçi qıjı gözü ilə baxsaz sözlüyə yeni yazarların gəlmə faizi çox ciddi dərəcədə aşağı düşəcək.Tarixdə ispat olunmuş bir şey var ki,qocalmış və yaradıcılıq olaraq tükənmış xalqlar öz işlərinə cavan və enerjili xalqları alaraq öz mədəniyyətlərinin və dövlətlərinin gələcəyini qoruyur.Məsələn:
1)Qərbi Roma imperiyası barbarlara qarşı çox sərt reaksiya verdi,onları heç cür qəbul eləmədi,öz içində yetişmiş barbar generalları da məhv edib öz sonlarınş gətirdi.Amma Şərqi Roma çökən latın mədəniyyəti yerinə yunan mədəniyyətini qəbul elədi və qərbdəki qardaşından 900 il daha çox varlığını davam etdirdi.
2)Ərəblər bütpərəstlikdən islama keçdilər və bütün yaxın şərqi,şimalı afrikanı və hətta ispaniyanı fəth elədilər.
3) Xristianlıq öz içindəki geriqalmışlıqdan reformasiya nəticəsində xilas oldu və bütün dünyada elmin, sənətin beşiyi oldu.
Yuxarıdakılara daha yüzlərlə əlavə eləmək mümkündür amma mən burda hamının tarixçi olmadığını nəzərə alıb ən məşhurları qeyd etdim.Burdakı insanlara Facebookçu deyirlər amma mən hələ təzə gələn yazarlardan aşağı səviyyəli bir entry və ya hərəkət görməmişəm.Tək öz adını ilə nick seçənlər istisna ki,onlar da hamı kimi normal entry girir.Məni narahat edən əsas məsələ dəyişikliklər olmamışdan qabaq belə mövcud olan özündən ayrı düşünən yazarlara tolerant yanaşa bilməyənlərdir ki,belə hallar təzə gələnlər olmamışdan qabaq da baş verirdi.Nəysə,sözümün canı sözaltı sözlük "kimsəsizlər evi"dir, Azərbaycan cəmiyyətində başa düşülməyən insanların toplaşdığı məkandır,belə qalması hamı üçün ən yaxşısıdır.
platon "Demokratiya təhsilsiz bir heçdir, demokratiyaya cahil kütlə ilə keçid olunarsa bu oliqarxiya olar,oliqarxiyadan demoqoqlar törəyər,demoqoqlar despota çevrilər" sözünün müəllifi.Həmçinin məşhur mağara alleqoriyasının banisi.
wiki Yeni gələn yazarlardan bəlkə də ən yaxşısı idi. Biologiya biliyi ilə heyran qoyan yazar idi.Heyif ki, getdi*
1915-ci il erməni köçü (bax: 1897-ci il erivan uyezdində yaşayan əhalinin etnik tərkibi )
(bax: 1941-ci ildə Amerikanın qərb əyalətlərindən mərkəzə köçürülən yapon əhali )
Yuxarıdakı iki örnəyi araşdırıb sonra bu mövzuda entry yazmağınızı xahiş edirəm.Şərqi Anadolu deyilən yer etnik olaraq qarmaqarışıq bir yerdir,hətta orda azərbaycan türkləri belə yaşayır.Belə olan halda, ermənilər necəki Qarabağ, Zəngəzur,Göyçə və irəvan mahalında əhalinin etnik təmizləməsini həyata keçirdi,eynisini şərqi anadoluda da elədi.Osmanlı bunun qarşısını almaq üçün kürdlər sən hamidiyye alayı qurdu.Bu sayədə bu problemi müvəqqəti olaraq dayandırmaq oldu.Ermənilərin 100 ildir dəyişməyən milliyətçi və irqçi mövqeyi onları qonşu xalqlarla bir yerdə yaşaya bilməyəcək səviyyəyə çatdırıb.1915-ci il hadisəsi isə müharibədə xainlik etmiş bir xalqın köçürülməsidir ki,yaponlar heç bir şey etmədiyi halda ABŞ höküməti onları köçürmüşdü.Ermənilər isə Bitlis,Van və muşda Osmanlı ordusuna xəyanət eliyib rus ordusuna bələdçilik etmişdir.Osmanlı buna görə tamamilə haqlı olaraq onları sürgün edib.
10 oktyabr 2020 ermənilərin brooklyn körpüsünü bağlaması Ermənilərin içlərindəki agressivliyi,"artsakh elden gideyeh","türklər bizi qıracaq" kimi dezinformasiyaları öz əlləri ilə məhv edən hadisə.Amerikada bunu haqlı olaraq "barbarlıq" və "Vandalizm" adlandıranlar çoxluq təşkil edir.Var gücünüzlə Twitterda hashtag açın,fotolar və videolar paylaşın.Ermənilərin dezinformasiya yaymalarına imkan verməyin.
Xəbər linki:
link link
1897-ci il erivan uyezdində yaşayan əhalinin demoqrafik tərkibi http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/emp_lan_97_uezd.php?reg=569
Bu linkdənn daxil olub baxa bilərsiniz. Erivan(irəvan) quberniyasında yaşayan əhalinin 58 min 148 nəfəri ermənidir,77 min 491 nəfəri isə Azərbaycan Türkü(Tatar).indi sual olunan məqam 77 min 491 nəfər insan və o insanların nəvələri hara yox oldu? Aydın məsələdir ki,ortada böyük bir etnik təmizləmə var. 1915-də erməniləri xəyanət etdiklərinə görə köçürülməsinə soyqırımı deyənlər hardadır görəsən deyə düşünür insan.
hərtərəfli insan Bu gün ad gününü qeyd edən,görüb görə biləcəyiniz ən "kafa" insanlardan biri.Çox vaxt düşüncələrimiz üst üstə düşməsə də,hər dəfə səviyyəli şəkildə debat apara bilmişik özü ilə.Çox bomba yazardır,uğurlar arzulamıram,çün uğur onsuz onun özünü gəlib tapır.
(bax: özünün tərifləndiyi entryə favori atan yazar )
vətən xaini Almaniyada ermənilərin sakit aksiyasına gəlib, Azərbaycan dilində qışqıran insan.belələrinin sayəsində ermənilər bizi cani adıyla tanıdır
27 sentyabrdan 2020 tarixində başlayan döyüşlərin bitmə tarixi Rusiyanın icazə verdiyi mövqeyə çatan an bitəcək döyüşlər. Deməli belə,nəzər salsaq görərik ki, Türkiyənin son iştirak elədiyi əməliyyatlara baxanda görürük ki, vəziyyət həmişə belə olub,türkiyə və Rusiya ortaq bir mövqeyə varıb,tərəflər arasındakı döyüşləri dayandırırlar. Məsələn,Liviyada Türkiyənin qatılması sonrası sirte'yə qədər irəlilədi,sonra isə danışıqlar başladı. Qarabağda əksinin olacağını düşünmək böyük səhvdir.Bu coğrafiyada heç kim Rusiyanı qarşısına ala bilməz. Paşinyan təxminən yarım saat əvvəl açıqlama verdiki,biz Minsk qrupu ilə Rusiya sülhməramlılarının bölgəyə gəlməsini müzakirə edirik,bəlkə də Rusiyanın sakit duruşunun səbəbi budur.
ikinci qarabağ müharibəsi Könül istər ki,Şuşa üçün olan əməliyyatın adı "Pənah xan" yada "Batmanqılınc" olsun. Prezidentdə twitter hesabında belə bir tweet atsın:
Torpaq mənim,xalq mənim, macrona nə borcdur necə azad eləmişəm?
anna hakobyan (bax: r nedir nasıl yapılır)
Şizofreniyadan əziyyət çəkən first lady. öncə Azərbaycan analarını sülhə çağırdı,sonra Qarabağda hərbi təlimdə oldu,indi isə Mehriban xanımı muğam dinləməyə çağırır.insan söz tapa bilmir
müharibə vaxtı humanizm istəmək Baxır hansı müharibə.Nasistlər dünyaya təhlükə olanda,istisnasız hamı müharibə istəyir.Çünki bilirsən ki,qarşındakı insanın ideologiyası səhvdir.Onunla heç cür danışıq aparmaq olmaz,amma sən bu müharibədə boşu boşuna insan ölümünə haqq qazandıra bilməzsən.istisnasız hamı bilir ki, hakimiyyət üçün Qarabağ vacib deyil.Və biz bu müharibələrdə bir neçə kənd işğaldan azad edib orqazm olduq,bəs sonra? Yenə biz qarşı tərəfə söydük,onlarda bizə,bəs sonra? Yenə eyni şey olacaq,yenə insanlar ölməyə davam edəcək.Əgər müharibə gələcəydəki baş verəcək ölümlərin qarşısını alırsa,bəli dəstəkləyirəm.Amma görürük ki,əslində bir poxa yaramır.
cəbhədə öldürülən erməni əsgərinin videosu bütün siyasətə nifrət eləməyimə səbəb olan video. Və milliyətçiliyə nifrətimi də,həm bu gənci müharibəyə göndərən daşnak zehniyətinə görə,həm də bunu paylaşıb hamınızın axırı belə olacaq deyən yerli və milli "patriot"larımıza görə. Videonu yəqin çoxunuz izləmisiniz amma yenə də linkin atıram:
(youtube: )

videoda göründüyü kimi və məni ən çox təsirləndirən səhnə bu olsa gərək, başını əlinin arasına qoyub dayanmadan qışqıran "düşmən əsgəri" və kommentlərdə əcəb oldu Xocalının qisası yazılması.Sizcə bu silah tutmağı bacarmayan insan necə sivil insanlara qıya bilər? Mən o əsgərlərin öldürülməsini anlayıram,onlar bizim işğal olunmuş torpaqlarımızda işğalı leqallaşdırmaq üçün "vuruşurlar" və bəlkə də bu insanlar bizim əsgərləri qətlə yetirirlər sağ qalsalar.əsas problemdə burdadı,bir birini qətiyyən tanımayan iki insan sırf sikik rəhbərlər,milliyətçı qancıqlar istədi deyə bir birini öldürürlər.Əgər siz belə halların yalnız qarşı tərəfdə baş verdiyini düşünürsünüzsə yanılırsız əzizlərim. Ən az ermənilər qədər bizim əsgərlərin də başına belə hadisələr gəlir. Görəsən burda heç düşünürsünüzmü bu torpaqlarda sülh bərqərar ola bilər? Axı bu torpağa görə nə qədər insan fəda olunacaq,o insanlar geri qayıtmır axı. torpaq azad elədiyimizə görə sevindiyim #305186 nömrəli entrydən də,o an keçirdiyim sevinc hissinə görə də özümdən iyrəndim. Bilirəm bəlkə də həmin erməni iyrənməzdi,bəlkə də həmin erməni irqçiydi amma yenədə iyrəndim.Əslində o erməni əgər döyüş Füzuli istiqamətində gedibsə orda olmalı deyildi,rəsmi olaraq ora işğal olunmuş ərazidir və orda Ermənistan ordusunun əsgəri olmamalıdır.Amma yenədə peşman oldum, müharibənin dəhşətini gördüm.ilk dəfə.
ikinci qarabağ müharibəsi Boşuna eyforiyaya qapılmayın,bu müharibə çətin ki,Rusiya bölgədə bu qədər güclüykən baş versin.Bu gün Rusiya XiN tərəfləri sülhə çağırdı.2-3 günə qalmaz tərəflər sakitləşər
27 sentyabr 2020 azərbaycan torpaqlarının bir hissəsinin işğaldan azad edilməsi Bu gün Real Tv-nin canlı brifinqində ictimaiyyətə açıqlanan məlumat. Məlumatda qeyd olunur ki,işğal altında olan Cəbrayıl rayonunun böyük mərcanlı, Rüzgar, Füzuli rayonun Qaraxanbəyli,Qərvənd,Kənd Qərədiz,Yuxarı Abdullahlı kəndləri işğaldan azad edilib. Həmçinin ağdərə ərazisindəki erməni postları məhv edilib.
Not:işğal altında olan digər ərazilərin də bu siyahıya əlavə edilməsi diləyi ilə
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20