bugün wiki təsadüfi son
sözaltı sözlük
məsləhət postlar mesaj Profil

...

türk mifologiyası

əjdahalar   googlla
israil - humay - sözlük yazarlarının niklərinin hekayəsi - çor - ülgen - erlik - hırtık - sirius ulduzu

  #sözaltı wiki təsadüfi wiki gətir

  yazarın wiki entryləri: anarxist-individualist - türk mifologiyası - qızıl qlobus mükafatı
  1. türk mifologiyasındakı əcaib varlıqlar yunan mifologiyasından geri qalmır. daraqla insanı döyən, papağını oğurlaya biləni zəngin edən, insanı qıdıqlaya-qıdıqlaya öldürən bir-birindən qəribə xəyali varlıqlar var.

  carl jung-a görə, miflər ciddi məsələdir, öz xalqlarının dünyagörüşünü ifadə edir. onun şüuraltındakı travmaları göstərir və bugünkü davranışını izah etməyə qadirdir.

  mifologiyada elə varlıqlara inam var ki, onlar tək səyahətə çıxmaqdan, insanların toplaşdığı yerlərə getməkdən, əlsiz-ayaqsızlara kömək etməkdən çəkindirir. bəzilərini nəzərdən keçirək.

  1.ruh oğruları abasılar

  yakutiya türkləri qorunmaq üçün bu bədniyyət varlıqlara qurbanlar kəsirlər. albastı, alkarısı, albız da deyilən bu yeraltı varlıqları yalnız şamanlar görə bilir.

  onlar insanları tək, çarəsiz, kədərli olanda yaxalayır, yoldan çıxarır, ruhunu qaçırır, dəli edirlər. şamanlar onların dişlərini dəmirdən, təkgözlü, təkayaqlı və keçəl təsəvvür edirlər.

  2. hər şeyə can verən ayıhlar

  altay, yakut və saka mifologiyasında abasılara qarşı duran xoşniyyət varlıqlardır. onlar yaxşı insanları qoruyur, pis adamlara yaxın durmurlar. uşaqların doğulması, torpağın bərəkəti, məhsulların dadlı olması onlardan asılıdır.

  3. ürəklərə qorxu salan abra

  abura və apra kimi də tanınan timsah başlı ilandır, yerin altında yaşayır. ayaqları qızıldandır, güclü cənəsi var. yerin altındakı tengiz adlı dənizdə yaşayır. onun iki qardaşı var. üçünün adını bir çəkirlər: ker abra, ker yutpa və ker doydu.

  4. insanları gülməkdən öldürə bilən arçura

  arçuri və arçuray da adlanır. çuvaşlar onun meşə cini olduğuna inanırlar. yeri süpürən saçları, tüklü bədəni var, qapqaradır. ikisi öndə, ikisi arxada dörd gözü var. üç qolu, üç ayağı var. o, istəsə bir anda ağsaqqal bir qocaya, yaraşıqlı bir gəncə, balığa, quşa, keçiyə çevrilə bilər. insanları tutsa, qıdıqlaya-qıdıqlaya gülməkdən öldürər. əvvəlcə qəhqəhə çəkir, sonra hücum edir.

  5. adamazdıran yol cini azmıç

  azıtkı və ya azmıç tək səyahətə çıxanları yaxalayıb öldürür. kimi xoşlasa, onun dalınca düşür. ona görə də tək səfərə çıxmaq olmaz,

  6. dünyaya min ildə bir dəfə nəzarət edən bükrek

  altay mifologiyasında iki əjdaha daimi savaşdadır. onların yaxşısı bükrekdir. insanlara kömək edir. min ildə bir dəfə üzə çıxaraq, dünyanın vəziyyətinə nəzarət edir.

  qanadsız kərtənkələyə bənzəyir. səsi çox yüksəkdir, bir nərə çəksə, onu bütün dünya eşidir. o, pis əjdaha sangal ilə doqquz il müharibə apararaq, onu məğlub edib.

  7. uşaqların düşməni qarı

  çərşənbə gecələri heç bir işə başlamaq olmaz, çünki bu qarı həmin gecə gəlir. o, hətta evin uşağını hamının gözü qarşısında götürüb gedir.

  8. suyun anası

  azərbaycan mifologiyasında dərədə, göldə yaşlı bir qadın cildində yaşayır. suya çox baxana hirslənir, başını fırladır, çəkir suya.

  bu səbəbdən bəzən azərbaycanlılar su kənarına gedəndə suyun sahibinə salam verirlər. çay nənəsini hirsləndirməmək üçün suya zibil atmaq olmaz.

  9. dəmir dırnaqlı, dəmir burunlu, pis qoxulu varlıq

  təpəgöz

  “dəmirdırnaq” adlanan cilddən-cildə girə bilən, qorxunc səslər çıxaran bu pis varlıq bütöv bir xalqı dəli edə bilir.

  onun rastına çıxan adam qorunmaq üçün yalnız özünü suya atmalıdır, başqa cür qurtuluş yoxdur.

  bəzi əfsanələrdə onun təpəgözün qızı və ya bacısı olduğu deyilir. məşhur dastanda basat əvvəl dəmirdırnağı, sonra təpəgözü öldürür.

  10. dünyadakı bütün pisliklərin qaynağı emegenlər

  çərkəz əfsanələrində çirkin, çoxbaşlı divdir. fövqəlgücə malik nərlərin baş düşməni emegenlərdir, üç ayda bir dəfə yüzdən çox uşaq balalayırlar.

  11. tale verən humay quşu

  humay quşu cənnət quşu kimi təsvir edilir. hökmdar öləndə xalq meydana yığılırdı. humayın kölgəsi kimin üstünə düşsə və ya humay kimin çiyninə qonsa, onu hökmdar qoyurdular.

  12. neandertalların yaddaşımızdakı mirasçısı qarmakoçi

  laz xalqının insanla meymun arasındakı tüklü varlığa verdiyi addır. lazlarla gürcülər qohum xalq sayılır. gürcülərdə də bu insanla meymun arasındakı varlığa inam var, gürcülərdə onun adı oçokoçidir.
  13. tənha yerlərin ağası qulyabani

  insanları yeyən bu böyük, tüklü, uzun saqqallı, əsalı varlıq bəzi türk xalqlarında kişi, bəzilərində qadındır. quleybanı və əleybanı. onun əski ərəblərdən türklərə keçdiyi də güman edilir. dağ yamaclarında, kimsəsiz çöllərdə ortaya çıxır.

  14. enkebit kimi oturma başımın üstündə

  anadoluda bir fövqəltəbii varlığa inam var, o, insanları yuxuda olanda boğazlayıb öldürməyi xoşlayır, adı enkebitdir.

  sağ əlinin ortası deşikdir. başında papaq var. kim onun başından papaağını götürsə, o adam qurtuldu.

  15. kim onu tutsa, ona qızıl verir

  insanın sinəsində oturur, nəfəsi kəsilənə qədər boğazını sıxır. adı hıbılıkdır. enkebit kimi onun da başında sehrli bir papaq var. zəngin adamlar o papağı oğurlayanlardır.

  16. kenquru kimi inkir minkir

  tutduğu adamı əvvəl boğur, sonra yeyir. insanabənzər varlıqdır, amma qarnında kisə var, kenquru kimi balasını orada gəzdirir. yalnız sidiklə təhdid edəndə qorxub qaçır.

  17. oddan qorxan hırtık

  yuxarısı insan, aşağısı heyvan, bədəni tüklü, ayaqları əyri. fərat çayında yaşadığına inanılır. oddan qorxur, gecələr ortaya çıxır. kimi tutsa, suya aparıb boğur. gecələr atları oğurlayıb çapır, ona görə də atlar səhərlər yorğun olur. kim onun yaxasına iynə taxsa, onun sahibi olur.

  18.türk zombisi. xortdan

  gecə qəbirdən durur, kəfənlə gəzir. sürətli qaçır, silahları var, evlərə hücum edir, yolları kəsir, istədiyi adamı qaçırırlar.

  xalq inancına görə, kiminsə xortdan kimi xortlaması – ölndən sonra dirilməsi onun pis adam olmasını göstərir, çünki axirətdən qovulub.


  19. ekologiya tanrıları

  qədim türklərə görə, hər dağın, suyun, meşənin qoruyucusu var. onlara hörmət edilməlidir. təmizlik xoşlayırlar. insanlara nümunə olmaq üçün özləri olduqları yerləri təmizləyirlər.

  20. it başlı insanlar - itbaraklar

  oğuz xaqan dastanlarına görə, şimal-qərbdəki ölkələrdə itbaraklar yaşayır. oğuz xan itbaraklara qarşı savaşıb, amma məğlub olub, dağlardakı kiçik bir gölün içindəki adacığa sığınmaq məcburiyytində qalıb.

  21. daraqla insan döyən karakonkolos

  karakonkolos qara rəngli, çox çirkin, meymun, pişik və ya uşaq böyüklüyündə pis cindir. bolqar türklərinin folklorunda daha geniş yayılıb. küçələrdə gəzib insanları saxlayır, suallar verir.

  cavabların içində “qara” sözü olmasa, əlindəki iri daraqla o adamı döyür. ona “qaramanlıyam”, “ankaradan gəlirəm” kimi cavablar verməklə vəziyyətdən çıxmaq olar.

  22. qayışbaldır

  uşaqları qorxutmaq üçün uydurulmuş pisniyyət varlıq. əlsiz-ayaqsız insan cildindədir. yolda insanlara şikəst olduğunu deyərək çiyinlərinə minir.

  kim onu çiyninə alsa, bir anda qarnından liana bənzər üç metrlik iki ayaq çıxır, yolçunun bədəninə sarılır.

  23.şahmaran öləndə şəhərləri yerlə bir edəcəklər

  maranlar beldən aşağı ilandırlar. qocalmırlar, ölmürlər. onların şahı öləndə meran adlı ölkədən çıxıb bütün şəhərləri yerlə bir edəcəklər.

  24. quşların pisi şeşe

  azərbaycan mifologiyasına görə, qeyb aləmindən gələn pisniyyət quşdir. yalnız gecələr uçur, 6 aylığa qədərki oğlan uşaqlarını boğur. simurq quşunun antonimidir. şeşeni kim tutsa öldürməlidir. öldürən adam şeşenin boğduğu əlini uşağa sürtsə, uşaq xilas olar.

  25. əcinnə

  çox adam olan yerlərdə yaşadığına inanılır. boyu balacadır, yekə başı, tüklü bədəni, tərsinə duran ayaqları var. ona görə də çox adam tolaşan yerlərə getmək olmaz.

18 əjdaha

baphometh
#210358


12.04.2016 - 20:33
+6052 oxunma
wikiləyən: zazozahamısını göstər

üzv ol

...