cənubi azərbaycanlılar


    4. son hadisələrdən sonra cənubda nə qədər həsrət və əziyyət çəkdikləri görünən həmşərilər. yəqin şansları olsa islam respublikasından ayrılıb sekulyarlaşmağı seçərdilər əsas da iranın ermənistana son dəstəklərindən sonra.


hamısını göstər