imadəddin nəsimi


  5. ey xəstə könül, dərdinə dərman tələb eylə,
  gər can dilər isən, yeri, canan tələb eylə.

  çün xizr həyati-əbədi bulmağ umursan,
  can təndə ikən çeşmeyi-heyvan tələb eylə.

  ey bülbülı-qüdsi, nə giriftari qəfəssən,
  sındır qəfəsi, tazə gülüstan tələb eylə.

  təhqiq xəbərdir bu ki, "əl-cins min-əl-cins"
  zinhar, gəl ey adəmi, insan tələb eylə.

  div ilə müsahib olanın dinə xətadır,
  insanə iriş, söhbəti-rəhman tələb eylə.

  gər bəndeyi-talibsənü mətlub dilərsən,
  fərmanə boyun sun, ulu sultan tələb eylə.

  ərkansız olanlara rəfiq olma, nəsimi,
  yol əhli gözət, sən ədəb-ərkan tələb eylə.

6 əjdaha

22.01.2013 15:17 shrink


hamısını göstər