deduksiya


    1. Əsas mühakimə üsullarından biridir.induksiyanın əksi hesab olunur.mühakimə əsnasında müəyyən müddəalardan yola çıxaraq nəticəyə varmaqdır.Bir şeyin həqiqətini başqasına və ya daha çoxuna əsaslanaraq iddia etməkdir. Deduktiv əsaslandırmada hadisələr barədə ümumi prinsiplərə əsaslanaraq bir-bir mühakimə yürütməyə çalışırıq. Bu düşüncə tərzində ümumilikdən konkretə gedirik.
    Nəticənin düzgün olması üçün ön şərtlər düzgün olmalıdır. Amma nəticə hələ də düzgün olmaya bilər.induksiya bizi başlanğıc prinsiplərinə aparan düşüncə tərzidir. Ayırma bu ilkin prinsiplərdən başlayan bir düşünmə formasıdır. Mənbəyi əsas götürdükdə nə qədər dəqiq olarsa, bir o qədər əsaslı düşünmədir. Deduktiv mülahizə şəklində nəticə, ön şərti aşmır. yəni yeni bir şey öyrənən kimi yeni bir ixtira etmirik.
    xüsusi formul: Bütün A'lar B'dir.X bir A'dır.O zaman X bir B'dir.
    Örnək:"Bütün balıqlar dənizdə yaşayır.Kərgə bir balıqdır.O zaman kərgə dənizdə yaşayır."


hamısını göstər

sən də yaz!