bugün wiki təsadüfi son
sözaltı sözlük
məsləhət postlar mesaj Profil

...

2021 boğaziçi hadisələri

əjdahalar   googlla
melih bulu

  #sözaltı wiki təsadüfi wiki gətir

  yazarın wiki entryləri: qədir-xum - ur-organism - niche construction
  3. 15 iyul 2021-ci il tarixində recep tayyip erdoğan tərəfindən atanmış olan rektör melih bulu boğaziçi direnişinin sayəsində atandığı vəzifədən alındı. yerinə isə, naci inci atandı. yenə seçim olmadan, atanmış olaraq gələn rektor da tələbələr, akademisyenlər tərəfindən xoş qarşılanmadı və dirəniş davam edir. boğaziçi direnişinin dokumentasiyasını edən, direnişin hər anını videoya alan boğaziçinin 14 illik akademisyeni can candan digər akademisyenlərin 95%lik səsinə rəğmən rektor naci inci tərəfindən işdən atıldı. buna rəğmən, sinema dərsini kampüsdə açıq şəkildə verəcəyini deyən can candan dərs verməyə gəldiyi zaman güvənlik tərəfindən kampüsə alınmadı. nə boğaziçi sosyoloji professoru olan həyat yoldaşını ofisə buraxmağa, nə öz ofisindən əşyalarını almağa nə də banka və xəstəxana xidmətlərindən istifadə etməsinə icazə verilmədi.  boğaziçi akademisyenləri, tələbələri, öğretim görevlileri isə hələ də dirənişə davam edirlər.

  dünən, yəni 22 oktyabr 2021-ci il tarixində atanmış rektor kampüsə özel güvenlik birimi çağırdı. kampüsün girişi yüzlərcə polis tərəfindən çevrəyə alındı. aylardır davam edən dirənişdə tələbələr kampüsdə maşın-piyada gedişinə mane olmayan şəkildə və sahəsində çadır qurub növbete davam edirdilər. rektorluq isə maşın gediş-gəlişinə mane olur səbəbilə özel güvenliği çağırdı. tələbələrin polislərin dediyi bütün təlimatlara əməl etməsinə rəğmən, polis tələbələri darp edərək 45 tələbəni gözaltına aldı. dünən axşam 42-si sərbəst buraxılsa da, 3-ü savcılık önündə ifadə verməyə məcbur edildi. dünənki hadisənin təfəürratı aşağıdakı tvitlərin floodundan oxuna bilər:  polisin müdaxiləsindən görüntülər:
  türkiyənin ən öndə gələn universitetləri olan boğaziçi və odtüdə atanmış rektorun olmasına qarşı çıxır, tələbələr olaraq erken seçim tələb edirik. son zamanlar yaşanan bütün hadisələr akademik azadlığın, liyakatin limitləndirilməsidir. elmin mərkəzi olan məkanlarda yaşananlara baxın...
  verşan kök, sıra sənə də gələcək.

  edit: boğaziçi akademisyenlerinin açıqlaması və istefa tələbi:
wikiləyən: zazoza

\n\n\n
\r\n\n\n \n \n
\r\n
\r\nbo\u011fazi\u00e7i akademisyenl\u0259ri, t\u0259l\u0259b\u0259l\u0259ri, \u00f6\u011fretim g\u00f6revlileri is\u0259 h\u0259l\u0259 d\u0259 dir\u0259ni\u015f\u0259 davam edirl\u0259r.
\r\n\n\n

.

\n\n\n
\r\n\n\n

.

\n\n\n
\r\n\n\n

.

\n\n\n
\r\n\n\n

.

\n\n\n
\r\n
\r\nd\u00fcn\u0259n, y\u0259ni 22 oktyabr 2021-ci il tarixind\u0259 atanm\u0131\u015f rektor kamp\u00fcs\u0259 \u00f6zel g\u00fcvenlik birimi \u00e7a\u011f\u0131rd\u0131. kamp\u00fcs\u00fcn giri\u015fi y\u00fczl\u0259rc\u0259 polis t\u0259r\u0259find\u0259n \u00e7evr\u0259y\u0259 al\u0131nd\u0131. aylard\u0131r davam ed\u0259n dir\u0259ni\u015fd\u0259 t\u0259l\u0259b\u0259l\u0259r kamp\u00fcsd\u0259 ma\u015f\u0131n-piyada gedi\u015fin\u0259 mane olmayan \u015f\u0259kild\u0259 v\u0259 sah\u0259sind\u0259 \u00e7ad\u0131r qurub n\u00f6vbete davam edirdil\u0259r. rektorluq is\u0259 ma\u015f\u0131n gedi\u015f-g\u0259li\u015fin\u0259 mane olur s\u0259b\u0259bil\u0259 \u00f6zel g\u00fcvenli\u011fi \u00e7a\u011f\u0131rd\u0131. t\u0259l\u0259b\u0259l\u0259rin polisl\u0259rin dediyi b\u00fct\u00fcn t\u0259limatlara \u0259m\u0259l etm\u0259sin\u0259 r\u0259\u011fm\u0259n, polis t\u0259l\u0259b\u0259l\u0259ri darp ed\u0259r\u0259k 45 t\u0259l\u0259b\u0259ni g\u00f6zalt\u0131na ald\u0131. d\u00fcn\u0259n ax\u015fam 42-si s\u0259rb\u0259st burax\u0131lsa da, 3-\u00fc savc\u0131l\u0131k \u00f6n\u00fcnd\u0259 ifad\u0259 verm\u0259y\u0259 m\u0259cbur edildi. d\u00fcn\u0259nki hadis\u0259nin t\u0259f\u0259\u00fcrrat\u0131 a\u015fa\u011f\u0131dak\u0131 tvitl\u0259rin floodundan oxuna bil\u0259r:
\r\n\n\n

.

\n\n\n
\r\n\n\n

.

\n\n\n
\r\n
\r\npolisin m\u00fcdaxil\u0259sind\u0259n g\u00f6r\u00fcnt\u00fcl\u0259r:
\r\n\n\n

.

\n\n\n
\r\n\n\n

.

\n\n\n
\r\n\n\n

.

\n\n\n
\r\n
\r\nt\u00fcrkiy\u0259nin \u0259n \u00f6nd\u0259 g\u0259l\u0259n universitetl\u0259ri olan bo\u011fazi\u00e7i v\u0259 odt\u00fcd\u0259 atanm\u0131\u015f rektorun olmas\u0131na qar\u015f\u0131 \u00e7\u0131x\u0131r, t\u0259l\u0259b\u0259l\u0259r olaraq erken se\u00e7im t\u0259l\u0259b edirik. son zamanlar ya\u015fanan b\u00fct\u00fcn hadis\u0259l\u0259r akademik azadl\u0131\u011f\u0131n, liyakatin limitl\u0259ndirilm\u0259sidir. elmin m\u0259rk\u0259zi olan m\u0259kanlarda ya\u015fananlara bax\u0131n...
\r\nver\u015fan k\u00f6k, s\u0131ra s\u0259n\u0259 d\u0259 g\u0259l\u0259c\u0259k.
\r\n
\r\nedit: bo\u011fazi\u00e7i akademisyenlerinin a\u00e7\u0131qlamas\u0131 v\u0259 istefa t\u0259l\u0259bi:
\r\n\n\n

.

\n\n\n", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://static.soz6.com/assets/imgs/fblogo.webp" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "soz6.com", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://static.soz6.com/assets/imgs/fblogo.webp", "height": 178, "width": 178 } }, "description": null }

hamısını göstər

üzv ol

...