bugün wiki təsadüfi son
sözaltı sözlük
məsləhət postlar mesaj Profil

...

yunan fəlsəfəsi


90 | 1 | 2

əjdahalar  googlla
yunanıstan deyəndə ağıla gələnlər - ömer aygün - atom - dialektika - skeptizm - thales - dualizm - aristoteles - nominalizm - yazarların hazırda düşündükləri

    1. yunan fəlsəfəsi yunan mifologiyasının təsiri altında formalaşmışdır. yunan mifologiyası isə, öz növbəsində, homerin illiadaodisseya, hesiodun epik əsərlərində öz əksini tapmışdır. əgər yunan-roma fəlsəfəsini inkişaf mərhələlərinə bölsək, birincisi, milet məktəbi hesab olunur. milet məktəbi ilk elmi təfəkkür cəhdi hesab olunur. qədim yunanıstanda fəlsəfi inkişafının bu mərhələsinə heraklit, eleya məktəbi də daxil edilir. ikincisi, yunan fəlsəfəsinin bu mərhələsi böyük filosofların, o cümlədən görkəmli mütəfəkkirlər sokrat, platon, aristotel, atomistlər məktəbi-levkipp, demokrit, pifaqor məktəbi, sofistlər və s. adlarla bağlıdır. üçüncüsü, ellinizm mərhələsi adlanır. bu dövr isə yunan quldarlıq dövrünün tənəzzülü ilə bağlıdır. eramızdan əvvəl 4-3cü əsrlərdə fəlsəfədə 3 böyük cərəyan yaranıb inkişaf etmişdir. bunlar: spektisizm, epikurçuluq, stoisizm idi. artıq yunan fəsfəsinin sonu gəlmişdi.


üzv ol
Modalı bağla

-->

...