libertarianismfacebook twitter əjdaha lazımdı   izlə   lələ   mən   googllalink

  2. siyasi və iqtisadi libertarianizmdən fərqli olaraq bir də metafizik libertarianizm axımı vardır. bu axıma görə materiyada nəyin necə olacağına iradə qərar verir, və determinizmi inkar edir.
  (bax: determinizm)
  (bax: free will)
  (bax: incompatibilism)
  3. iqtisadiyyatda bәrabәrliyә olan baxış formalarından biri. belә ki, libertarianlar utilizm liberalizmdәn fәrqli olaraq cәmiyyәtin mәcmu gәlirinin hәr hansı sosial mәqsәd üçün tәkrar bölüşdürülmәsininin әleyhinә olmuşlar. onların fikrincә, gәliri cәmiyyәt deyil onun üzvlәri әldә edir buna görә dә dövlәtin gәlirlәrin bölüşdürülmәsindә әdalәti tәmin etmәk mәqsәdilә belә olsa azad fәrdlәrdәn nәyisә almaq hüququ yoxdur. heç kim bizә pay piroq vermәyib ki, biz indi bu piroqdan mәhrum olmuşlara yenidәn öz piroqumuzdan verәk. hәr bir kәs әldә etdiyi şeyi nәyinsә әvәzindә alır.
  gәlirin bölüşdürülmәsini müәyyәn edәn proses әdalәtli olduqca gәlirlәrin bölüşdürülmә nisbәtindәn asılı olmayaraq nәticәsi dә әdalәtli olacaq. yәni ki әsas sistem әdalәtli olsa vә oyunun qaydaları müәyyәnlәşsә hökümәtin gәlir bölgüsünün nәticәlәrini dәyişmәyә әsası olmur.


sən də yaz!