bugün wiki təsadüfi son
sözaltı sözlük
məsləhət postlar mesaj Profil

...

borçalı


1,642 | 8 | 10

əjdahalar  googlla
gürcüstan deyəndə ağla gələnlər - aşıq telli borçalı - siqareti tərgitmək - azərbaycan - hacı çələbi xan - azərbaycan türkləri - türkiyə ilə azərbaycanın birləşməsi - kim daha qədimdir davası - sözaltı sözlük

  Yalnız deyilsən!

  Bu duyğuların müvəqqəti olduğunu və kömək mövcud olduğunu bilmək vacibdir. Dostlarınıza, ailənizə, profesionallara müraciət etməyiniz vacibdir. Sizi dinləmək və lazım olan dəstəyi təmin etmək istəyən insanlar var. Sözlük yazarları olaraq səni hər zaman dinləyə bilərik.

  Əgər yalnız hiss edirsənsə, 860 qaynar xəttinə müraciət etməyini tövsiyə edirik.

  1. məncə borçalıda hər şey eladı. sadəcə iş imkanı azdı , bu isə nəyinki bizlər üçün , gürcülər üçün də keçerlidir. sakashvili hakimiyyəti dövründə , bizimkilərə qarşı pis olmadı. amma bu yeni gələn marqanaşvilidən ehtiyat etmək lazımdır. nə isə sadəcə qayda qanun hamısı yerindədi orada, o tərəfdən müsbət birşey kimi baxmaq olar. sadəcə dil problemi var , o da artiq yaxın 5 il ərzində öz həllini tapacaq, çünki artıq orda yaşayan soydaşlarımız əvvəlki kimi ali təhsil üçün bakıya gəlmir.gürcüstanın öz universitetlərində oxuyurlar.

  1 əjdaha!

  04.06.2014 11:27, azelibero

  Yalnız deyilsən!

  Bu duyğuların müvəqqəti olduğunu və kömək mövcud olduğunu bilmək vacibdir. Dostlarınıza, ailənizə, profesionallara müraciət etməyiniz vacibdir. Sizi dinləmək və lazım olan dəstəyi təmin etmək istəyən insanlar var. Sözlük yazarları olaraq səni hər zaman dinləyə bilərik.

  Əgər yalnız hiss edirsənsə, 860 qaynar xəttinə müraciət etməyini tövsiyə edirik.

  2. dünyanın ən qədim insan məskənlərindən biri hesab edilən mahal.

  qədim dövr mənbələri burada eradan əvvəl i minillikdə xəzərlərin əcdadları olan müşklərin yaşadıqlarını, eyni zamanda bu dövrdə iskit-kimmer tayfalarının burada məskunlaşdıqlarını qeyd edirlər.

  etimoloji araşdırmalara görə borçalı toponiminin "börü" və "çala" sözlərinin birləşməsindən əmələ gəldiyi ehtimal edilir. mənası "qurd çalası" və ya "qurd oylağı" deməkdir. erkən orta əsr pəhləvi mənbələri bоrçalını «qоrdman» (qurd adamların yurdu), gürcü mənbələri «qurdis хеvi» (qurd çalası), ərəb mənbələri berşaliya və ya börüçölü, avropa səyyahları isə turque georgia, yəni türk gürcüstanı adlandırmışlar. alban tarixçisi musa kalankatlı ii – iv əsrlərdə barsillərin cənubi qafqazda möhkəmlənmələri haqqında məlumat vermişdir. bu isə borçalı termininin həm toponim, həm də etnonim mənasında işlənildiyini göstərir.

  bоrçalı mahalının ərazisi indiki gürcüstan rеspublikasının cənub - şərq (dmanisi (başkеçid), bоlnisi (bоlus), marnеuli (sarvan, candar, qızılhacılı), qardabani (qaratəpə), zalqanın (barmaqsız) bir hissəsi, rustavi (bоstanşəhər), indiki еrmənistan rеspublikasının şimalını (nоyambеryan (baranlı), spitak (hamamlı), amasiya (ağbaba), stеpanavan (calalоğlu), kalininо (daşır)) əhatə еtmişdir. lakin istər çar rusiyasının, istərsə də sovet hakimiyyətinin dövründə bоrçalının yaşı 1000 illərdən bəri türk dilində оlan yеr adları süni şəkildə dəyişdirilmiş, qоndarma adlarla əvəz еdilmişdir. əvvəllər bu prоsеs iri rayоn mərkəzlərini, daha sоnra isə kəndləri əhatə еtmişdir.


  eramızın ilk illərində buntürklərin və kimmerlərin törəmələri olan kəmərlərin makedoniyalı iskəndər tərəfindən buraya köçürülmüş iverlərlə apardıqları mübarizə ilə yanaşı, mənbələr ii əsrdən başlayaraq borçalıya əvvəlcə bulqarların, daha sonra isə hunların, savirlərin və onoğurların borçalı ərazisində möhkəmlənmələri haqqında məlumat verirlər. 628-ci ildə borçalı göytürk xaqanlığının tərkibinə qatılmış,daha sonra isə xəzər xaqanlığının nəzarətində olmuşdur.

  türk tayfalarının borçalı ərazisində məskunlaşması cənubi qafqazın ərəb xilafətinin tərkibində olduğu illərdə də davam edirdi. xilafətin süqutu nəticəsində digər azərbaycan ərazilərində olduğu kimi borçalıda da qədim dövlətçilik ənənələri dirçəldildi – tiflis və dumanis əmirlikləri yaradıldı. bu əmirliklər adətən sacilər,daha sonra isə salarilər sülalələri tərəfindən idarə edilən azərbaycana bağlı idilər.

  səlcuqluların cənubi qafqaza gəlişi ilə cənubi qafqazda , o cümlədən borçalıda da islam - türk amilinin qəti şəkildə qələbəsinə gətirib çıxartdı. 1118-ci ildə səlcuqlulara qarşı mübarizə aparmaq məqsədilə abxaz - kartvel hökmdarı david baqrationi (aqmaşanebeli ) 40 min qıpçaq türkünü borçalı və ona bitişik bölgələrə yerləşdirdi . 1121-ci ildə bu qıpçaqların köməyilə didqori döyüşündə səlcuqlu hərbi dəstəsi üzərində qələbə qazanan iv david tiflis müsəlman əmirliyini ləğv etdi və dmanisi əmirliyinin ərazisini işğal etdi.


  bununla belə yerli əhalinin dini və etnik tərkibini nəzərə alan baqratilər sülaləsindən olan gürcü hakimləri kəsdirdikləri pullarda məhəmməd peyğəmbərin adını zərb etdirir, onların rəğbətini qazanmaq məqsədilə cümə namazlarına gələrək xütbələrə qulaq asırdılar. tiflisdə isə ümumiyyətlə donuz saxlamaq qadağan edilmişdi. iv david tərəfindən tiflisə köçürülmüş xristian əhalisinin bir qismi 1226-cı ildə xarəzmşah cəlaləddin tərəfindən qovuldu, qalanları isə islamı qəbul etdi.

  xiii əsrin 20-ci illərindən başlayan monqol hücumları 60 - cı illərdə bütün cənubi qafqazın , o cümlədən borçalının da elxanilər dövlətinin tərkibinə qatılması ilə nəticələndi. başqa monqol ulusu olan qızıl orda ilə cənubi qafqaz uğrunda mübarizə aparan elxanilər, qızıl ordada hakimiyyətdə olan bərkə xanın yanından qaçıb gələn monqol feodallarını dumanisdə yerləşdirdilər.

  xiv əsrin sonlarında cənubi qafqaza gələn əmir teymur 1386 - cı ildə borçalıdakı yağlıca düzənliyində ordugah quraraq borçalıda yaşayan qıpçaq ellərini özünə tabe etdi.  xv əsrin 20-ci illərindən azərbaycan qaraqoyunlu dövlətinin tərkibinə qatılan borçalı, bu dövləti əvəz edən ağqoyunluların xüsusi diqqət yetirdikləri bir bölgə idi. ağqoyunlu həsən padşah və onun oğlu sultan yaqubun dövründə borçalı ərazisində yerləşən, mühüm strateji məntəqə olan ağcaqala daha da möhkəmləndirildi.

  xvi əsrin i rübündən başlayaraq osmanlı - səfəvi müharibələrinin gedişində dəfələrlə əldən - ələ keçən borçalı əsasən səfəvilərin nüfuz dairəsində qalmış və qarabağ bəylərbəyiliyinin tərkibində olmuşdur.

  2002-ci ildə aparılmış sonuncu siyahıyaalmanın nəticələrinə görə əhalinin etnik tərkibində azərbaycanlılar üstünlük (cəmi əhali üzrə 45,1%, kənd əhalisi üzrə 62,5%) təşkil edir. ikinci ən çoxsaylı milli toplum gürcülər (cəmi əhali üzrə 44%, kənd əhalisi üzrə 28,4%), üçüncü isə ermənilərdir. regionda ailələrin sayı 133215-ə, hər ailəyə düşən insanların sayı isə 3,7 nəfərə bərabər olmuşdur.

  2 əjdaha!

  13.05.2015 04:12, qurbanov

  Yalnız deyilsən!

  Bu duyğuların müvəqqəti olduğunu və kömək mövcud olduğunu bilmək vacibdir. Dostlarınıza, ailənizə, profesionallara müraciət etməyiniz vacibdir. Sizi dinləmək və lazım olan dəstəyi təmin etmək istəyən insanlar var. Sözlük yazarları olaraq səni hər zaman dinləyə bilərik.

  Əgər yalnız hiss edirsənsə, 860 qaynar xəttinə müraciət etməyini tövsiyə edirik.

  3. cia'in təxmininə görə gürcüstan'ın 6.5%'i azərbaycan türkü, yəni 300 minlik ədədə gəlir.

  Yalnız deyilsən!

  Bu duyğuların müvəqqəti olduğunu və kömək mövcud olduğunu bilmək vacibdir. Dostlarınıza, ailənizə, profesionallara müraciət etməyiniz vacibdir. Sizi dinləmək və lazım olan dəstəyi təmin etmək istəyən insanlar var. Sözlük yazarları olaraq səni hər zaman dinləyə bilərik.

  Əgər yalnız hiss edirsənsə, 860 qaynar xəttinə müraciət etməyini tövsiyə edirik.

  4. Doğulduğumdan bugünə qədər yaşadığım böldədir Borçalı. Sonradan adı "Gürcüləştirmə" məqsədi ilə dəyişdirilərək Marneuli olaraq dəyişdirilmişdir. Əhalisinin 85%'dən çoxu Azərbaycan türkü, gerisi ise gürcü, erməni ve rus kökənli millətlərdir. Size öz bildiyim birneçə gördüyüm şeyləri yazım: Burada hərkəs hərkəsi atır, insanlar çox da dindar deyil. Köhnə nəsil heç dindar deyil ama yeni nəsil daha betərdir. Özüm də daxil olmaqla yeni nəsilin en böyük problemi eğitim sistemidir! Burada məktəblə heç də yaxşı deyil. Mələsən: Kənd yerlərində məktəblər yaxşı deyil, çartlaq vəya Diqqətsizdir! Bizim məktəbdə Azərbaycanca dərsliklər çox çətinliklə tapılır. Məktəbdə Riyaziyyatı bilməyən Riyaziyyat müəllimi var ki, dərsləri telefon ilə hesablayır, birneçə müəllimələr də var ki, onlar da son dərsi (kurs olaraq işlədir ve ayda uşaq başına 15 laridən 30a qədər pul alır) öz dəyərsiz bilgilərini örgədir. ( dəyərsiz dediyim o ki, Riyaziyyat dərsində belə uşaqlara deyir ki, get kitabın arxasından bax ve özün həll et! Yeni müəllimələ ise həmişə telefonla oynayır. Bir müəlliməm var, Azərbaycanda pul ilə Azərbaycan tarixini oxuyub və gəlib burada gürcü tarixi dərsi deyir. ikinci müəllim isə hüquq oxuyub, ( ama nətərsə bir dərsi üzündən oxuyabilmir). iki ingiliscə mülliməmiz var ama Azərbaycanca bilmir. Biz də gürcücə bilmirik. Ümumiyyətlə bizim millət nə hakdır ise hələ də bu dili örgənə bilmir. 1 il əvvəl bir sənəd işi üçün Marneuliyə getmiştim, inanın ki, Xəstaxanada bir dənə belə bizim millətin nümayəndəsi yox idi. insanlarımız yaxşıdı ama satıcılarımız çox dələdurdu.

  1 əjdaha!

  06.08.2019 00:10, Qorxu


üzv ol
Modalı bağla

...