ərəb dilindən qərb dillərinə keçmiş sözlərfacebook twitter əjdaha lazımdı   izləmə   lələ   mən   googllalink

  1. bu gün də sıx işlədilən aktuallığını qoruyan sözlərdir.
  məsələn:
  arsenal-ərəbcə "darus sənaye"(istehsal evi) sözündən keçmişdir.
  azimut-"əs səmüt"istiqamət deməkdir.
  mafyoz-"məfyuz"sığınılan deməkdir. bir vaxtlar "qoçu"funksiyasını yerinə yetirən insanlar hökumət əlindən onlara üz tutub pənah gətirən (sığınan)kasıblara yardımçı olurmuş,
  almanax-iqlim mənasındadır. ərəbcəsi də "əl manax"dır. orta əsrlərdə günəşin,ayın çıxıb batdığı vaxtkarı göstərən cədvəllərə deyilirdi.
  admiral-"əmir əl bəhr"(dənizlər əmiri)ən yüksək dəniz rütbəsidir.
  alqoritm-məşhur alim əl xarəzminin adının latınlaşdırılmış forması.
  algebria-"əl cəbr"yenə xarəzminin "əl kitabil muxtəsər fil hisabul cəbri vəl muqabələ"əsərindən götürülmüş riyaziyyat mənasında işlənən söz.
  tarif-cəbəlüt tariq ölkəsində gəmilərdən gömrük yığıb dəftərlərə qeyd edən şəhərin adı.
  musson-mövsüm.
  maqazin-"məxzən" və ya "məxəzən"(xəzinə)
  trafalqar-"tərəf əl ğar"(mağaranın bir tərəfi)
  alkoqol-"əl kühül"sürmə kimi gözə yaxılan maddə.
  zero-"əs sifr"dilimizdə sıfır və şifrə,rus dilindəki "tçifr"sözü.
  cave-"kəhf"mağara.
  earth-"ərz"yer.
  yard-"cəridə"yarpağları yolunmuş xurma ağacı budağına deyilirmiş və ölçüdə geniş istifadə edilirmiş.
  ingilis dilindəki camel-"cəməl"(dəvə) və ya rus dilindəki karta-"xəritə" sözləri də bu qəbildəndir.
  həmçinin rus dilində şanapipik mənasını verən udod sözü ərəb dilindəki "hüdhüd"dən törüyüb.
  gibraltar-"cəbəlüt tariq"
  və bu kimi.
  moskvadakı arbat küçəsi ərəb dilindəki "ər ribat"(karvansaralar)dan gəlir.

  alimlər qeyd edir ki,ispan dilindəki sözlərin 10%-i ərəb dilindən keçmədir. buna səbəb bu ərazilərdəki 700 ildən artıq ərəb-əndəlüs(kordova)hakimiyyətidir.
  rus dilində isə 450-yə yaxın ərəb dilindən keçmə söz var ki,bir qismi monqol istilasında müsəlman monqollar,digər qismi müasir ingilis,fransız və bu kimi qərb dillərinin vasitəsi ilə keçmişdir.


sən də yaz!