etikafacebook twitter əjdaha lazımdı   izləmə   lələ   mən   googllalink

  1. əxlaq fəlsəfəsi.
  əxlaq və ənənə mənalarını verir. fəlsəfənin ən böyük hissələrindən olub insan mənəviyyatını əhatə edir.
  2. hərfi tərcüməsi əxlaq haqqında təlim deməkdir.ictimai şüurun forması olub bir poxa yaramayan təlimdir.
  (bax: böyük etika əsəri)
  3. hər bir insan övladında vacib olan bir şeydir. təklikdə yox ən azından cəmiyyət arasında vacibdir. və bundan başqa bakı əhalisinin 80 faizində çatışmayan bir şeydir. müxtəlif cür növləri də vardır məs : yemək etikası, oturmaq etikası, durmaq etikası.
  5. Etika əxlaq,mənəviyyat (adətlər) haqqında elmdir. "etika" etimaloji baxımdan qədim yunan sözü "ethos" -la bağlıdır. Vaxtilə etika yurd, birgəyaşayış mənasında işlənirdi. Homerin "illiada"sında bu barədə geniş məlumatlar var. ictimai şüurun qədim forması olan "əxlaq" etikanın tədqiqat obyektidi.etika əxlaqı,insanların mənəvi aləmini,mənəviyyatını öyrənir.zaman keçdikcə etika yeni mənalar daşıyır:azərbaycanca bu söz adət,xasiyyət,xarakter,temprament,davranış,fikir tərzi mənalarını verir."ethos"sözünün latın variantı "mos"(adət,daxili tələbat,qanun)sözü olub.romalılar(tsitseron) yunan təcrübəsini aristotelin fikirlərini əsas götürərək,"mos"sözündən "moralist"(xarakterə,adətə aid olan)sifətini meydana gətirmişdi.nəticədə b.e.-nın ıv əsrində "moralitas"(əxlaq,moral) anlayışı yaranmışdı.
  Etikanı həm də əxlaq haqqında elm də adlandırırlar.etikanın predmeti tarixən dəyişmədədi.ilk növbədə öyrənmə obyektinin özü-əxlaq dəyişikliyə məruz qalır.bildiyimiz kimi,müxtəlif ictimai-iqtisadi formasiyalarda əxlaqın məzmunu və xarakteri fərqli olmuşdu.hazırda əxlaq,etika dedikdə ,insanların bir-birinə münasibətlərinivə cəmiyyətdə onların vəzifələrini müəyyənləşdirən,tarixən formalaşmış davranış qaydalarını nizama salan mövcud normaların məcmusu anlaşılır.


sən də yaz!