dot com bubblefacebook twitter əjdaha lazımdı   izlə   lələ   mən   googllalink

    1. 1999-2001-ci illәrdә internet sektorunda yaşanan vә 2000-ci ildә özünün әn yüksәk zirvәsinә çatan hadisәdir. Belә ki, 90-ci illәrdә internet sektorunun sürәtli yüksәlişi vә sәhmlәrin sürәtli satışı sonda sәrmayәdarların gәlir әldә etmәmәsi sәbәbi ilә bu sektordan çәkilmәlәrinә sәbәb olmuşdur , nasdaqdakı sәnәdlәr öz dәyәrini itirmişdir. növbәti dot com boom-un social network sektorunda yaşanacağı proqnozlaşdırılır. dot-com bubble hәm dә 2008 qlobal iqtisadi böhranına tәkan verәn sәbәblәrdәndir. Sadә dildә desәk sәrmayәdarların dot com bubbledan sonra daha klassik varianta daşınmaz әmlak bazarına yönәlmәsi vә subprime mortgage vermәsi amerikada başlayan qlobal iqtisadi böhranın әsas sәbәblәrindәndir.
    (bax: tech bubble )
    (bax: dot com boom )
    (bax: recession )


sən də yaz!