kicking away the ladderfacebook twitter əjdaha lazımdı   izlə   lələ   mən   googllalink

    1. sәnayelәşmiş ölkәlәrin başqa ölkәlәrin onlara çatmaqlarını istәmәdiklәri üçün oraya çıxmalarını tәmin edәn pillәkәni yıxaraq tәtbiq etdiklәri strategiya. mәsәlәn iqtisadi tarixә nәzәr yetirildiyi zaman ingiltәrәnin sәnayelәşmә dövründә dövlәt nәzarәti güclü olmuş vә sәnayelәşmә dövlәt tәrәfindәn hәyata keçirilmişdir. lakin hal-hazırda inkişafda olan ölkәlәrdә dövlәt nәzarәti әngәllәnir , bu da inkişaf etmiş ölkәlәrin öz keçdiklәri inkişaf yolunu vә inkişaf siyasәtini inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrin tәtbiq etmәsinә mәhdudiyyәtlәr qoyur. onlara birbaşa liberalizmә keçmә mәslәhәt görülür. bu isә müxtәlif formalarda hәyata keçirilir.
    borclandırma, özәllәşdirmә, xarici investisiya, demokratiya vә insan hüquqları adı altında ölkәdә azlıqlar vә etnik qruplar arasında münaqişә yaratmaq yolu ilә ölkә hәm hegemon dövlәtlәrin әlinә keçir, hәm dә daxildәn parçalanır.
    şübhәsiz ki, dünya bankı, beynәlxalq valyuta fondu kimi tәşkilatlar bu aslılığı yaradanlardandır.
    bu anlayış milli iqtisadiyyat tәrәfdarı fridrix list tәrәfindәn ortaya çıxarılmışdır. müasir dövrdә isә cәnubi koreyalı iqtisadçı ha-joon chang eyni adlı kitab yazmışdır.


sən də yaz!