hәyatı asan yoldan qazanmaqfacebook twitter əjdaha lazımdı   izləmə   lələ   mən   googllalink

  1. kiçik beyinlәrin hәr fürsәtdә güddüyü әn ali mәqsәdlәridir.

  kütlәnin, uzunluğun, elektrik cәrәyanının vә sairә ölçü vahidi var. vә bunları biz, insanlar adlandırmışıq. beynәlxalq ölçü sistemindә vahidlәr yaratmışıq vә standartlaşdırıb, istifadәyә başlamışıq. ortaq qәrar vermişik, çünki bu vacib idi.

  ancaq insan hәyatının dәyәrinin ölçü vahidi yoxdu. hәr kәs "1 mәn"dәn ibarәtdir. vә әksәrәn hәr kәsin "mәn"i әn dәyәrlidir özünә. qıt beyinlәr "hә, әlbәttә maksvellin hәyatı mәnimkindәn dәyәrlidir" deyә düşünmәk iqtidarında deyil tәbii ki. vә bu da bir gerçәkdir ki, qıt beyinlәr düşünәn beyinlәrdәn daha çoxdur sayca. bununla da kәmiyyәtin üstünlüyü cәmiyyәt şәklindә yaşayan insan növünü qeyri-adil hәyat şәrtlәri ilә üz-üzә qoyur.

  әlindә olan hәyatda uğurlar qazanmağa sövq edilirsәn, ha kiçik, ha böyük. nә üçün? hәyatını yaxşılaşdırmaq, güclü olmaq, daha yaxşı şәkildә davam edә bilmәk üçün.

  bәzi hәyatlar digәrlәrindәn ona görә daha dәyәrlidir ki, onlar әziyyәtlә qazanılır vә şәxsi mәnafedәn daha artığına xidmәt etmәkçün hәsr ediliblәr. ümumbәşәri dәyәrlәrә hörmәt edir, inanır vә hәyatını tәbiәtin әn tәbii qanunu olan növünün xilasına vә davamiyyәtinә hәsr edir. bәli, nasa-da oturub hansısa hәyata uyğun planet axtaran insanın hәyatı mәnimkindәn dәyәrlidir. mәnimki dә, ona buna girib iş-karyera qurmağa çalışan hansısa insanınkındam dәyәrlidir. yanınızdakı hәr kәslә bunu müqayisәyә ehtiyac yoxdu.

  hәyatını asan yoldan qazana bilәn insanlar var olduqca, siz dә әzilәcәksiniz. onlardan biri olmaq çox asandı. söhbәt şans oyunları vә bәxti gәtirmәklә qazanılan hәyatlardan getmir. göz qabağındadılar vә bu açıq açıq haqq yolunu qoyub pox yoluna getmәkdi. vicdanlı olmaq bәs elәmir, güclü olmaq lazım gәlir bәzәn. bir dә, "Qazanmaq" da çox nisbidir. bizim cәmiyyәtdә işi olub ailәsini dolandıran özünü qalib hesab edә bilәr, ya da övladlarını yetişdirib hәyatdakı missiyasını tamamlamağı qazanmaq saya bilәrlәr, ancaq daha artığının olduğunu bilirsiz. bununçün әngәllәrin nә olduğunu da.

  itirilmiş hәyat yoxdu, qazanılmağı gözlәyәn hәyat var. dәyәrli hәyata sahib olun, ola bilmirsinizsә, dәyәrli hәyatı olan birini yetişdirin, әn azından dәyәrlәnmiş hәyatı kәsә yollarla qazanılan hәyatdan ayırd edә bilin.
  2. Həyatı asan yolla qazanmaq istəyirəm deyən insanın həyatı qazanmaq dedikdə nə nəzərdə tutduğu lazımdır


sən də yaz!