fasiləsiz tökməəjdaha lazımdı   izlə   lələ   mən   googllalink

    1. Fasiləsiz tökmə üsulunun mahiyyəti ondan ibarətdir ki, maye metal eyni miqdarda fasiləsiz olaraq soyudulan qəlibə tökülür. Kristallizatora daxil olan maye metal xüsusi mexanizmin köməyi ilə qurğunun digər sonluğuna doğru dartılır.
    Bu üsulla məlum qara və əlvan metalların əksəriyyətindən töküklər istehsal etmək olar. Üsulun yüksək səmərəliliyə malik olmasına səbəb aşağıdakı üstünlüklərdir: boru və s. alınmasının mümkünlüyü; əlavəliyin və tökmə sisteminin kiçilməsi sayəsində sağlam tökmə çıxışı faizinin yüksəldilməsi; qəlib hazırlanmasına çəkilən xərclərin aradan qaldırılması; tökmələrdə likvasiyanın, qaz boşluqlarının, oturma boşluqlarının aradan götürülməsi hesabına keyfiyyəyin yüksəldilməsi.
    Texnoloji proses, tökülən hissələr əyri (curve) və şaquli istiqamətlərdə hərəkət etdirilə bilən , xüsusi tökmə maşınlarında yerinə yetirilir. Ən geniş istifadə edilən, tökükləri əyri(curve) istiqamətdə hərəkət etdirən maşınlardır.
    Tökmələrin bu üsulla yüksək keyfiyyətli alınmasına səbəb istiqamətlənmiş istilik ötürmələrinin təşkili və bunun sayəsində kristallaşmanın müəyyən istiqamətə salınması, həmçinin, kristallaşma prosesinde maye metalla qidalanmanın kəsilməsidir. Bunların nəticəsində tökmələrdə oturma və qaz boşluqları, qeyri-metal birləşmələr aradan qalxır.
    Yüksək iqtisadi səmərəliliyə poladların fasiləsiz tökülməsi nəticəsində nail olmaq olur. Fasiləsiz tökmə qurğusu en kəsiyinin ölçüləri 200x600 mm-dək olan külçələrin arasıkəsilmədən fasiləsiz tökülməsini təmin edir. Tıxacla çalovdan tökülən maye metal aralıq tökmə qurğusundan keçərək kristallizatora dolur. Kristallizatorun içərisində əvvəlcədən maya (zatravka) yerləşdirilir. Kristallizatorda külçə formalaşmağa başlayır və ərinti müəyyən səviyyəyə çatdıqdan sonra xüsusi mexanizm və vallar vasitəsilə aşağıda dartılır. Kristallizatordan çıxarılan və özəyi hələ maye şəklində olan külçə ikinci soyuma zonasından keçirilir. Bu zaman külçəyə su çilənir və o, tamamilə bərkiyir. Aşağı dartılmış külçə kəsici qurğunun arabacığına ilişdirilir və onunla birlikdə hərəkət etdirilir. Hərəkət etdirilən külçə qaz kəsicisi vasitəsilə lazımi uzunluqlarda doğranılır və avtomatik olaraq yayma üçün nəql etdirilir.sən də yaz!