sualəjdaha lazımdı   izlə   lələ   mən   googllalink

  1. sorğu,cavab almaq üçün edilən müraciət,məlumat almaq üçün deyilən söz.
  sifarişi verən: krisnayayoxarcunayahe
  2. idrakdakı qeyri-müəyyənliyi aradan qaldırmaq və ya azaltmaq məqsədilə mövcud informasiyanı dəqiqləşdirmək, tamamlamaq xahişini ifadə edən fikirdir. Əksər hallarda sual təbii dildə sual cümlələri ilə ifadə olunur. Hər sual cümləsini də, sual adlandırmaq doğru deyildir, istisnalar var. Məsələn: Ritorik sual. Sualın bir neçə növü vardır:
  1. Konkret sual və qeyri-konkret sual. Konkret sual odur ki, onun bazisi həqiqi hökmlərlə ifadə olunsun. Qeyri-konkret suallarda isə, bazis yalan hökmlərlə ifadə olunur. Qeyri-konkret hökmlər irəli sürən şəxs, bazisin yalan olduğunu bilməyə bilər, yaxud da qəsnən yalan hökmlər irəli sürə bilər.
  2. Dəqiqləşdirici və tamamlayıcı suallar. Dəqiqləşdirici suallarda əsasən, "doğrudurmu ki", yada "mı(4)" ədatından istifadə olunur və bəli, hə, xeyr, yox kimi cavablar verilir. Məsələn: Doğrudurmu ki, sən bu gün gələcəksən? Bəli və s. tamamlayıcı suallar isə, öyrənilən obyektin yeni xassələrinin aşkara çıxarılması üçün verilir və kim, nə, harada kimi sual operatorlarından istifadə edilir.
  3. Qapalı və açıq suallar. Məhdud sayda cavaba malik olan suallar qapalı, qeyri-məhdud sayda cavaba malik olan suallar isə açıq suallar adlanır.
  4. Sadə və mürəkkəb suallar. Sadə suallar yalnız bir hökmdən ibarət olduğu halda, mürəkkəb hökmlər iki və ya daha çox hökmdən ibarət olur ki, əsasən ya, ya da, vəya və s bağlayıcılarla işlənir.


sən də yaz!