...

ingilis dilində modal fellər

| təhsil

facebook twitter əjdaha lazımdı   googllalink
ingilis dilində inkar cümlələr

  1. can,may,must,should,ought,need və.s modal fellərinin aşağıdakı əsas xüsusiyyətləri vardır:
  1) modal feldən sonra məsdər "to" hissəciksiz işlənir. yalnız ought və need felindən sonra işlənə bilər.
  2) "need" modal felindən başqa bu fellərin heç biri indiki q/m zamanda ııı şəxsin təkində 's sonluğu qəbul etmir.
  3) sual və inkar formaları özləri ilə düzəlir.

  can - bacarmaq,bilmək deməkdir. keçmiş zaman forması couldn't olur. digər zaman formalarını ifadə etmək üçün "to be able to" istifadə olunur.

  may - icazə,mümkünlük bildirir. keçmiş zaman forması "might" olur. digər zaman formalarını ifadə etmək üçün "to be allowed to", "to be permitted to" istifadə olunur.

  must - vaciblik,güman,ehtimal bildirir. tərcüməsi "malı,məli" şəkilçilərini bildirir. yalnız indiki zaman forması var. digər zaman formalarını ifadə etmək üçün aşağıdakı ehvivalentlərindən istifadə olunur:
  "to have to", "to have go to", "to be to", " to be obliged to".

  should - hərəkətin icrasını,gərəyini bildirir.

  ought to - yalnız bir forması var. həm indiki,həm də keçmiş zamanı ifadə etmək üçün istifadə olunur. gərəklik bildirir.

  need - həm əsas,həm də köməkçi modal fel kimi işlənir. əsas fel olduqda şəxslər üzrə dəyişir. indiki qeyri-müəyyən zamanda ııı şəxsin təkində " 's " qəbul edir,keçmiş qeyri-müəyyən zamanda " ed " qəbul edir. sual forması "to do" ilə düzəlir. modal fel kimi lazımlıq,ehtiyacı olmaq mənasını bildirir. əsasən sual və inkar cümlələrində işlənir.

  18 əjdaha!

  16.12.2016 02:07, çernyayevski


üzv ol


...