sıfırəjdaha lazımdı   izlə   lələ   mən   googllalink

  1. ərəb dilindən bütün dillərə keçən riyazi say. "sifr " kimi oxunur ərəbcə.
  ingilis,fransız,ispan,italiyan dillerindeki "zero" sayı bu sözden yaranıb.
  2. Riyaziyyat dünyasında rəqəmlərin başlanğıcı, insan irqinin ən böyük nailiyyətlərindən biri.

  Sıfır üçün istifadə olunan 0 simvolunun, yunan dilində mənası "boşluq" olan ouden sözünün ilk hərfi omikron (o) hərfindən gəldiyi düşünülür.
  Günümüzdəki müsbət, mənfi anlayışları sıfırın kəşfi ilə meydana çıxmışdır.

  Qədimdə sıfırı simvol ilə deyil, boşluq vasitəsilə ifadə edirdilər. Məsələn, 404 ədədi "4 4" şəklində yazılırdı. Sonralar sıfırı (.) və ya (O) şəklində göstərməyə başladılar. "0" şəklində ifadəsinə isə ilk dəfə hindlilərin yazılarında rast gəlinmişdir.

  Sıfırın əsas xassələri aşağıdakılardır:

  1. Nə müsbətdir, nə də mənfi;
  2. istənilən ədədin üzərinə sıfır əlavə etdikdə cəm dəyişmir;
  3. istənilən ədəddən sıfır çıxdıqda fərq dəyişmir;
  4. istənilən ədədin sıfır ilə hasili sıfıra bərabərdir;
  5. Sıfırı istənilən ədədə böldükdə sıfıra bərabərdir;
  6. Sıfıra bölmək müəyyən edilməmişdir;
  7. istənilən ədədin üstü sıfır birə bərabərdir. Sıfır üstü sıfır isə müəyyən olunmamışdır;
  8. Sıfır faktorial birə bərabərdir.
  3. bir bir deyildir
  4. 0 faktorial 1-ə bərabərdir.
  isbatı
  1! = 1x1 = 1
  2! = 1x2 = 2
  3! = 1x2x3 = 6
  4! = 1x2x3x4 = 24
  ...
  n! = 1x2x3x...x(n-2)x(n-1)xn
  burdan belə çıxır ki, n! həmçinin nx(n-1)! olaraq da göstərilə bilər.
  əgər n=1 olarsa ->
  1! = 1x(1-1)!
  1! = 1x0!
  (1!=1) -> 1 = 0!
  qaynaq link


sən də yaz!