təkamül nəzəriyyəsinin çürütdüyü məsələlər sözaltı sözlük