kişi hər şeydən əvvəl atadır qardaşdır oğuldur sözaltı sözlük