heronəjdaha lazımdı   googllalink

  1. (bax: heron düsturu)
  bizim eranın 1-ci əsrinin əvvəllərində, isgəndəriyyədə yaşamış yunan mənşəli, öz dövrünün ən məşhur mühəndisilərindən biri, yunan riyaziyyatçısı və mexaniki.
  "mexanika", "pnevmatika", "müdafiə maşınları", "avtomatika", "ölçmə alətləri", "ölçmə", "güzgü" adlı əsərlərində öz gördüyü işləri qeyd edib.

  heronun ən məşhur ixtirası, 18-ci əsrdə buxar maşının əsası sayılan buxar püskürdücü maşın-aeolipile olmuşdur. o, öz "pnevmatika" kitabında bu maşının işləmə prinsipini belə izah edir:
  "ocağın üstünə bir qazan qoy; iki tutqac arasında bərkidilmiş kürə fırlanacaq. içərisində su olan və üstü qapaqla örtülmüş qazanın altında ocaq yandırılır. kürə qazanla, əyilmiş boru vasitəsilə əlaqələndirilir. borunun ucları tutqacda hərəkətli yerləşdirilir, onun digər ucu qazanla birləşdirilir. kürəyə əyilmiş, bir- birinin əksinə yönəlmiş iki boru bərkidilir. belə ki, borular tutqacları birləşdirən müstəviyə perpendikulyar yerləşdirilir. qazan qızdıqda görmək olur ki, borular vasitəsilə kürəyə daxil olan buxar əyilmiş borulardan xaricə püskürdülür və kürə fırlanmağa başlayır, rəqs edən fiqurlarda olduğu kimi!"

  heronun düzəltdiyi buxar kürəsi "aeolipile" adlanan, bizə məlum olan buxar maşınının işləmə prinsipi ilə eyni olmuşdur. heron o dövrdə malik olduğu bilik əsasında buxar maşınını düzəltməyə qadir olmuşdur. ancaq onun düzəltdiyi bu qurğular oyunçaqdan başqa bir maraq doğurmamışdır. onun işləri uzun müddət çox kiçik oxucu dairəsinə məlum olduğuna baxmayaraq bu günə kimi gəlib çata bilmişdir. orta əsrdə heron avropada renessans dövründə mühəndislər tərəfindən çox böyük maraqla öyrənilməyə başlamışdır.


sən də yaz!