ocaqqulunun qatırıəjdaha lazımdı   izlə   lələ   mən   googllalink

  1. Cəfər Cabbarlının "Almaz" əsərində tez tez işlənmiş bir ifadədir, bu ifadə xalq arasında misal olaraq, həmçinin, mətbuatımızda , debatlarda vaxtaşırı işlənir, bir az əvvəl də eşitdiyim üçün bura yazdım ki, özümə də, sizlərə də aydın olsun.

  "Cəfər Cabbarlıda bir Ocaqqulu obrazı var,belə əcaib sözlər eşidəndə o yadıma düşür.Onu həmişə hirsləndirirlər ki,Ocaqqulunun qatırı axsaqdı.O zavallı da hirslənir,axsaq deyil axı. Axırı bir dəfə də deyəndə ki,Ocaqqulunun qatırı axsaqdı, yazıq hirslənir ki,qatırı axsaq olanın atabaatasına lənət.Mənə elə gəlir ki,Ocaqqulu bizim səfil,bədbəxt,bədgün,aldadılmış və aşağılanmış,miskin,qaraçı gününə salınmış qara camaatdu mən ölüm. Həmişə olmayan gözəlliklərdən danışırlar deyə hirslənir." (anonim)

  sitat

  A f t i l. Doğru deyir də, dünən Kərbəlayı Balarza guplayıb ağlobu arvadın
  miyantənginə, hələ bir ay, Ocaqqulunun qatırı kimi axsayacaqdır.
  O c a q q u l u. Qatırı axsaq olanın atasına lənət, cədd-əqrəbasına lənət, sonra da
  yalan deyənə!
  B a l o ğ l a n. Kərbəlayı Ocaqqulu dayı, Kərbəlayı Ocaqqulu dayı!
  O c a q q u l u. Siz istəyirsiniz mənim qatırımı ayağa salıb alasınız. Adə,
  Kərbəlayı Əlmərdan, sən olasan o qatırıvın balası, balovun qatırı... qatırıvın canı,
  balovun canı, mənim qatırım axsaqdır?
  Ş ə r i f. Kərbəlayı Ocaqqulu, sən bir spakoys ol.
  B a r a t. Yoldaş sədr, çıxardasınız bu qatırın məsələsini müzakirədən.
  O c a q q u l u. Görmürsən, mənə deyir qatırın axsaqdır, hara gedirəm deyir
  qatır, elə deyir qatır, elə deyir qatır.
  H a c ı Ə h m ə d. Canım, bir dayansana görək kişinin qızı nə buyurur.
  O c a q q u l u. Eybi yoxdur, qalsın qırmızı qulluğunda. Əgər mən sənə o qatırın
  axsaqlığını sübut elədim, mən də oldum Molla Qulamhüseynin oğlu.
  A l m a z. Yoldaşlar, bizim qadınlarımız Şura hökumətinin onlara verdiyi
  hüquqdan hələ də istifadə edə bilmirlər və cəmiyyətin irəliyə yürüşündə axsayırlar.
  A f t i l. Ocaqqulunun qatırı kimi.
  O c a q q u l u. Qatırı axsaq olanın atasına lənət.

  sitatin sonu

  nəticə:

  belə anladım ki, bu Ocaqqulu kişi 65 yaşında avam bir kəndlidir, bəzi mərdimazarlar, indiki dillə desək trollar, iclasda söhbəti o yan by yana çəkmək üçün onun emosionallığından istifadə edirmişlər


sən də yaz!